Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur
Publikasjon

Jens Kjeldsen redaktør for temautgave av "Argumentation".

Det siste nummeret av tidsskriftet Argumentation er redigert av professor Jens E. Kjeldsen ved Institutt for informasjon- og medievitenskap.

Jens Kjeldsen
Jens Kjeldsen

Hovedinnhold

Temanummeret handler om visuell og multimodal argumentasjon, og er redigert av professor Jens E. Kjeldsen. I tillegg til å ha redigert nummeret og skrevet introduksjonen til utgaven, har Kjeldsen en vitenskapelig artikkel med i journalen.

Du kan lese mer om temautgaven her:

Argumentation Special Issue: Visual and Multimodal Argumentation

Les Jens E. Kjeldsens introduksjon her:

The Study of Visual and Multimodal Argumentation

Les Jens E. Kjeldsens vitenskapelige artikkel her:

The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient