Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur
Ny publikasjon

Hvordan bør vi argumentere?

Ny artikkel om politisk debatt

Ida Andersen
Ida V. Andersen har publisert en artikkel i siste utgave av Sakprosa

Hovedinnhold

Hva vil det si å argumentere godt? Det skriver Ida Andersen om i siste nummer av Sakprosa. Med utgangspunkt i tanken om at retorikkens domene skal være spørsmål som diskuteres i offentligheten, og dens funksjon å sette borgerne i stand til å ta stilling i disse spørsmålene, drøfter hun hvilke retoriske midler som kan regnes som legitime i politisk debatt. 

I artikkelen går Andersen i dialog med Christian Kocks krav til saklig argumentasjon, og fremsetter sine innvendinger mot tre av disse.