Home
Research group for rhetoric, democracy and public culture

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Hvordan bør vi argumentere?

Ny artikkel om politisk debatt

Ida Andersen
Ida V. Andersen har publisert en artikkel i siste utgave av Sakprosa

Main content

Hva vil det si å argumentere godt? Det skriver Ida Andersen om i siste nummer av Sakprosa. Med utgangspunkt i tanken om at retorikkens domene skal være spørsmål som diskuteres i offentligheten, og dens funksjon å sette borgerne i stand til å ta stilling i disse spørsmålene, drøfter hun hvilke retoriske midler som kan regnes som legitime i politisk debatt. 

I artikkelen går Andersen i dialog med Christian Kocks krav til saklig argumentasjon, og fremsetter sine innvendinger mot tre av disse.