Hjem

Forskningsgruppe for pasientsikkerhet og utfall etter kirurgi og kritisk sykdom

Hovedinnhold

Patient beeing wheeled to surgery, urgently.

Forskningsgruppen: Research group on Outcome after Surgery and Critical care (ROSC) ble etablert i 1998 etter det første doktorgradsprosjektet på utfall etter behandling på intensivavdeling. Gruppen har til nå levert 6 dr. grader og er i ferd med å fullføre nr. 7. I tillegg har personer fra ROSC gruppen vært delaktive i gradsarbeider ved andre isntitutt. Fokus er på følgende områder:

  • Forskning på utfallet av behandling av intensivpasienter i generelle eller spesifikke undergrupper av kritisk sykdom
  • Forsking på de eldre (≥80) intensivpasienter, et multisenter multinasjonalt prosjekt som startet i 2016 (VIP project)
  • Det norske intensivregisteret
  • Forskning på kvalitet og sikkerhet i kirurgi og intensivbehandling
  • Forskning på ulike behandlingsformer av intensivpasienter

Det norske intensivregisteret (NIR www.intensivregister.no) ble etablert i 1998 og var det første nasjonale kvalitetsregisteret finansiert av Helse Vest. I dag blir det ledet av Overlege PhD Eirik Buanes.

News
Surgery on operation theatre

Bedre overlevelse etter kirurgi med bruk av sjekkliste

Det er stor variasjon i bruk av kirurgiske sjekklister i europeiske land. Bruk av sjekkliste kan assosieres med lavere mortalitet viser en studie ledet av Ib Jammer på forskningsgruppen Pasientsikkerhet og utfall etter kirurgi og kritisk sykdom (ROSC).

Nyhet
concerned doctor with patient at hospital looking at journal.

Definisjoner om postoperative komplikasjoner kan redde liv

Hva er en komplikasjon etter kirurgi? Innen for perioperativ medisin finnes det en stor variasjon hva som defineres som komplikasjon. Når endepunktet på kliniske forsøk defineres forskjellig, gjør dette det vanskelig å sammenlikne studier.

Nyhet
Photo of Anne Berit Guttormsen and Brit Sjøbø

Antal blodtransfusjonar kan halverast hos pasientar med blodforgiftning

Anne Berit Guttormsen frå K1 og Brit Sjøbø fra Haukeland Universitetssjukehus har saman med nordiske kollegaer publisert ein artikkel i det førande legevitskapelege tidsskriftet The New England Journal of Medicine som visar at blodtransfusjonar kan halverast hos pasientar med blodforgiftning.

Kontaktinfo

Kontakt oss:

Gruppen kan kontaktes ved professor Hans Flaatten

Du finner også andre kontaktpersoner her.