Home

Research group on Quality, Safety and Outcome after Surgery and Critical illness (ROSC)

Main content

CPAP hos en eldre pasient som koser seg med morgenavisen

The research group (ROSC) was established in 1998 with the first PhD project on Outcome after Intensive care. The group, now with several offspring, covers the following areas:

  • Research into outcomes of ICU patients in general or specific sub-groups of critical illness: Trauma, Sepsis, Elderly, Severe pancreatitis
  • The Norwegian Intensive Care Registry
  • Research into outcomes after major surgery
  • Research into quality and safety in surgery and intensive care
  • Research into management of ICU patients

The Norwegian Intensive Care Registry (NIR www.intensivregister.no) was established 1998 and became the first National Quality Registry funded by Helse Vest.

News
Surgery on operation theatre

Use of surgical checklists might lead to increased survival

The use of surgical checklists varies across European nations. Use of a checklist is associated with lower mortality shows a study lead by Ib Jammer at the Research group on Quality, Safety and Outcome after Surgery and Critical illness (ROSC).

Bildet viser forskningsgruppen med PhD kandidat Anette Storesund

For tiden har gruppen flere forskningsprosjekt:

  • Effekten av systematisk bruk av perioerative sjekklister (PhD kandidat Anette Soresund med professor Eirik Søfteland (K1) som hovedveileder næremer seg slutten. Paper II er akspetert nylig i Br J of Surgery, og all datainnsamling er ferdig
  • VIP2 study: The very old intensive care patients, part 2, er godt i gang. Dette er en multisenter studie i 22 Europeiske land og mer enn 200 intensivenheter deltar. Pasientrekruttering pågår, og planen er 3000 intensivpasienter  80 år. Fokus på studiesn er å se på "geriatriske" skår og vurderinger og deres effekt på kort og langtidsutfall etter ikke planlagt intensivbehandling. Gruppen ledes av professor Hans Flaatten (K1)
  • Effekt av skrøpelighet (frailty) hos eldre pasienter som skal til planlagt kirurgi. Dette arbeidet startes i høst og er en pilotstudie som skal se om skrøpelighet (frailty) og muskelstyrke kan assosieres med utfall (overlevelse) i denne gruppen. Arbeidet utføres av overlege Elin Aakre (KSK), under veilledning av Ib Jammer (PhD) og professor Hans Flaatten (K1)
  • To studier hos pasienter etter kirurgi er også i startgropen. En studie vil se på utfall etter kirurgi i Helse Bergen ved å bruke den store operasjonsdatabaseb Orbit, og en er en prospektiv mulitsenterstudie om bruk av vasoaktive medikamenter perioperatiovt. Begge studier ledes av overlege Ib Jammer (PhD)