Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi
Ny publikasjon

Alvorlig svangerskapskvalme kan avskrekke fra nye svangerskap

I en ny artikkel skrevet av Kristine Heitmann og Lone Holst, masterstudent i farmasi Anja Solheimsnes og samarbeidspartnere fra UiO og RELIS, avdekkes det at over en fjerdedel av kvinnene med alvorlig svangerskapskvalme vurderte å avslutte svangerskapet.

K. Heitmann.
Førsteforfatter Kristine Heitmann presenterer arbeidet sitt.
Foto/ill.:
Lone Holst

Studien er omtalt i Dagens Medisin her, og hele artikkelen, som er publisert i open access, kan leses her.