Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

SUKK-P

En prospektiv studie av behandling av hyperemesis gravidarum

Kvalme
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

SUKK-P er en longitudinell, prospektiv kohortstudie som undersøker symptomer og behandling hos kvinner som blir innlagt på sykehus med ekstrem svangerskapskvalme, hyperemesis gravidarum.

Studien startet ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus i februar 2021. og har siden blitt utvidet til totalt 11 avdelinger: Vestre Viken Bærum og Drammen sykehus, Sykehuset Innlandet Lillehammer og Gjøvik, Norlandssykehuset Bodø, St. Olavs hospital, Stavanger Øyeblikkelig Hjelp, Jæren Øyeblikkelig Hjelp, Stavanger Universitetssykehus og Sykehuset Telemark Skien.

Over 200 kvinner innlagt for behandling av hyperemesis har blitt inkludert, og rekruttering fortsetter ved et utvalg avdelinger ut 2023. Deltagerne mottar elektroniske spørreskjemaer månedlig gjennom svangerskapet. Ytterligere informasjon vil innhentes fra sykehusjournal og helseregistre.

Målsetningen med SUKK-P er å bidra til økt kunnskap om symptombyrden og behandlingsbehovet kvinner med hyperemesis opplever – gjennom hele svangerskapet. I tillegg kan studien utforske hvorvidt det er mulig å identifisere tidlig kvinner som har risiko for å utvikle alvorlig hyperemesis for å tidlig komme i gang med riktig behandling. Studien kan også bidra med helseøkonomiske vurderinger av hyperemesis.

Den norske pasientorganisasjonen Hyperemesis Norge og den internasjonale samarbeidsorganisasjonen International Collaboration for Hyperemesis Gravidarum Research bidrar i studien.