Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi
Pris

Vant pris for årets artikkel

Scandinavian Journal of Primary Health Care tildelte sin "Paper of the Year"-pris til forskningsgruppe for samfunnsfarmasi

Prisutdeling
Foto/ill.:
Nordic Congress of General Practice

Hovedinnhold

Publikasjonen "Nausea in pregnancy: attitudes among pregnant women and general practitioners on treatment and pregnancy care", skrevet av Kristine Heitmann og Lone Holst fra Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi fikk prisen for årets publikasjon i tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Health Care. Medforfattere på artikkelen var også to masterstudenter i farmasi, Hans Christian Svendsen og Ingvild H. Sporsheim, som hadde samlet inn data i sine masteroppgaver. 

Høytidelig utdeling av pris til førsteforfatter Kristine Heitmann ble gjort på åpningsseremonien til Nordic Congress of General Practice på Island i juni 2017. 

Stolte gratulasjoner fra Senter for Farmasi!