Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi
Konferanse

Health Outcomes & Social Pharmacy Central & Eastern European Symposium

Internasjonalt samarbeid i samfunnsfarmasi

Farmasikoferanse i Beograd
Førsteamanuensis Lone Holst var som medlem av Scientific Committee med på å planlegge konferanse: Health Outcomes & Social Pharmacy Central & Eastern European Symposium
Foto/ill.:
Lone Holst

Hovedinnhold

23.-24.3.18 deltok Lone Holst i "III Scientific Symposium - Health Outcomes & Social Pharmacy Central & Eastern European Symposium" I Beograd som medlem i "Scientific Committee". Konferansen ble ledet av Professor Ljiljana Tasic fra det Farmasøytiske fakultet, Universitetet i Beograd. Det var mange spennende presentasjoner og postere som ga et godt inntrykk av hva samfunnsfarmasi er i Øst-Europa nå og tre kolleger fra OsloMet (Cecilie Johannessen Landmark, Arton Baftiu og Yury Kiselev) hadde presentasjoner som fikk mange gode tilbakemeldinger. I tillegg fikk en av masterstudentene deres pris for posteren sin. Associate Professor Martin Henman, Trinity college, Dublin fortalte om EU-prosjektet ReFEEHS (Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia)  som involverer flere forskjellige land og flere helsefag og handler bl.a. om hvordan praksisundervisning og tverrprofesjonell undervisning kan videreutvikles. Associate Professor Cicely Roche, Trinity college, Dublin presenterte også spennende undervisningsmetoder og Lone har håp om å kunne besøke henne for å se på deres "Learning pharmacy" (sponset av Boots Ireland), utveksle erfaringer og lære mer.