Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Legemiddelbruk hos eldre

Forskning på legemiddelbruk hos eldre er et av hovedsatsningsområdene til forskningsgruppen.

Vi fokuserer både på legemiddelbehandling og blodsukkermåling av...
Vi fokuserer både på legemiddelbehandling og blodsukkermåling av sykehjemspasienter med diabetes. Bilde: Colourbox
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Denne pasientgruppen bruker mye legemidler, men har samtidig lavere fysisk toleranse for legemidlene og høy komorbiditet. Det gjør at de er spesielt utsatt for legemiddelrelaterte problemer.

Gruppen ønsker å drive med forskning som kan bidra til færre legemiddelrelaterte problemer hos eldre, og samarbeider med allmennleger, sykehjemsleger og NOKLUS om dette. Problemstillinger det arbeides med nå er:

  • Hva er omfanget av diabetes i sykehjem?
  • Hvilken blodsukkerregulerende behandling får pasienter med diabetes i sykehjem, både i form av legemidler og blodsukkermåling?
  • Hva er effektene av blodsukkerbehandling av sykehjemspasienter med diabetes, og hvordan kan vi optimalisere behandlingen slik at vi kan redusere forekomsten av hyper- og hypoglykemier?