Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Pasientsikkerhet ved bruk av urtepreparater

Forskning på bruk av urter blant gravide er et av hovedsatsningsområdene for forskningsgruppen.

Flere gravide bruker ingefær mor svangerskapskvalme. Bilde: Colourbox.
Flere gravide bruker ingefær mor svangerskapskvalme. Bilde: Colourbox.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

 

Gravide bruker mange forskjellige urter selv om det vites lite om sikkerhet og effekt, og dermed heller ikke mulighet for å gjøre en god risiko/nytte-vurdering. De fleste urteprodukter har ikke markedsføringstillatelse, men selges som kosttilskudd. Det er således heller ikke krav om at produsenter skal gjennomføre bivirkningsovervåking.

Ved å bruke data ifra bl.a. den norske Mor-Barn-studien vil gruppen bidra med mer forskningsbasert kunnskap innen feltet. Gruppen arbeider for tiden med problemstillinger som:

  • Sikkerhet ved bruk av ingefær under svangerskapet.
  • Holdninger til og erfaringer med kvalme og kvalmebehandling i svangerskapet.