Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Blest om farmasiforsking

Kjell H. Halvorsens doktoravhandling om kvaliteten på legemiddelforskriving til eldre pasientar vekkjer interesse i fleire medier.

Sjekklister for legemiddelbehandling av eldre bør bli gjort meir kjend.
Sjekklister for legemiddelbehandling av eldre bør bli gjort meir kjend.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Farmasøyt Kjell H. Halvorsen disputerte for doktorgraden 16. mars 2012, med avhandlinga "Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisciplinary medication reviews". Avhandlinga har fått merksemd i fleire medier.

På Høyden, som er UiB si eiga nettavis, omtala avhandlinga allereie før disputasen. No følgjer Bergens Tidende opp med ein artikkel om feilmedisinering av eldre sjukeheimspasientar. Artikkelen er òg plukka opp av Aftenposten, NRK.no, og BA.

I artikkelen fokuserer dei på at verktøy som kan hindre feilmedisinering, ikkje er godt nok kjend, eller for lite brukt, og at dette burde setjast meir i system. Meir bruk av farmasøytar i sjukeheimar, særskilt i samarbeid med både lege og sjukepleiar, blir òg løfta fram som ei mogleg løysing for å unngå uhensiktsmessig legemiddelbruk.