Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Nordisk konferanse i samfunnsfarmasi (NSPC) 15.-16. juni 2011, Reykjavik

I tillegg til at flere av forskerne i gruppen bidro med innlegg, var det ekstra spennende denne gangen da konferansen hadde Dr. Linda Strand, en av opphavspersonene til begrepet "farmasøytisk omsorg", som en av foredragsholderne.

Foto/ill.:
Andreas Tille

Hovedinnhold

Den 5. nordiske konferansen i samfunnsfarmasi ble for første gang slått sammen med den Nordiske nettverksgruppen for klinisk farmasi (NNGCP). Dette gjorde at fokuset på klinisk arbeid innen farmasien var stort, selv om hovedtemaet for konferansen var økonomi.

Bergen godt representert
Tre av forskerne fra forskningsgruppen holdt innlegg på konferansen.

Stipendiat Sofia Frost Widnes presenterte en kvalitativ studie om hvordan gravide kvinner med epilepsi oppfatter risiko under graviditeten.

Dr. Reidun L. S. Kjome la frem noen av resultatene fra sin doktoravhandling, som hun leverte høsten 2010. Presentasjonen tok utgangspunkt i hennes fjerde artikkel, og viser mønstre for forbruket og de tilhørende kostnadene av strips til egenmåling av blodsukker.

1. amanuensis Lone Holst presenterte resultater på hyppigheten av bruk av solhatt og hyllebær (naturmidler mot forkjølelse) under graviditet og om disse har noen negativ innvirkning på barnet.

I tillegg presenterte Jan Schjøtt fra RELIS Vest hvordan legemiddelinformasjonsdatabasen og den tilhørende nettsiden til RELIS fungerer, og farmasistudenten Hallvard Vigrestad la frem resultatene fra sin masteroppgave "Legemiddelbrukeres holdninger til betaling av legemidler på blå resept".

Spennende gjesteforelesere
Dr. Linda Strand foreleste for engasjerte tilhørere om “pharmaceutical care”. Selv om det er over 20 år siden Dr. Linda Strand, sammen med Dr. Charles D. Hepler, presenterte begrepet, er det mer enn noen gang et aktuelt tema. Tanken om at farmasøyten går inn i en omsorgsrolle for pasienten, ved å ta større ansvar for pasientens behov når det gjelder legemiddelbehandling er en viktig grunnstein innenfor samfunnsfarmasien. Den amerikanske forskeren og gründeren viste hva vi har oppnådd så langt, og hva vi fremdeles har å strekke oss mot.

Professor Bryony Dean Franklin og professor Rachel Elliott, begge fra Storbritannia, og dr. Tommy Eriksson fra Sverige holdt også spennende innlegg om henholdsvis pasientsikkerhet i sykehus, helseøkonomi, og bedre legemiddelbruk ved bruk av LIMM-modellen.

Ny kunnskap og nye kontakter
Vi ønsker å takke alle de som var med på å organisere konferansen. Et variert og spennende program, både faglig og sosialt har bidratt til at vi alle reiste hjem igjen med både ny innsikt og muligheter for nytt samarbeid. Vi gleder oss allerede til nye idéutvekslinger i Sverige i 2013.