Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Møt masterstudentene i samfunnsfarmasi 2013/2014

Forskningsgruppen har hele 8 flinke masterstudenter tilknyttet for studieåret 2013/2014. Bli bedre kjent med dem og prosjektene deres her.

F.v.: Gia Tran, Ronja Raknes, Ingvild Sporsheim, Sara Lovise Ressem, Caroline...
F.v.: Gia Tran, Ronja Raknes, Ingvild Sporsheim, Sara Lovise Ressem, Caroline Le, Anne Wabakken. Ikke tilstede: Attyah Ashraf og Nina Burton.

Hovedinnhold

Caroline Le arbeider med oppgaven «Farmasøytintervensjoner i kampanjen «Nye blodfortynnende 2013»». Kampanjen gjennomføres av Apotekforeningen 1.2.-31.12.13 og Caroline skal analysere resultatene med kvalitative og kvantitative metoder for å finne ut hvor ofte farmasøyter har intervenert, hvilke intervensjoner de har registrert og ut ifra det vurdere om dokumentasjonen kan si noe om farmasøytenes betydning for pasientsikkerheten. Veiledere er Eirik Torheim/Christine Frigaard i Apokus og Lone Holst.

Nina Burton arbeider med oppgaven «Bruk av urtemedisin hos gravide – en undersøkelse blant barselkvinner på Sørlandet».  Oppgaven gjennomføres i samarbeid med Sykehusapoteket i Kristiansand, Sykehusapoteket i Arendal og Sørlandet sykehus (Kvinneklinikken Kristiansand/ Gynekologi og Føde/barsel Arendal). Nina skal gjennomføre strukturerte intervju med barselkvinner om bruk av urtemedisiner og legemidler under svangerskapet og undersøke bruken opp imot svangerskapsutfall. Veiledere er Karen Bayne og Hermund Alne fra Sykehusapoteket i Arendal og Kristine Heitmann og Lone Holst.

Ingvild Sporsheim arbeider med oppgaven «Fokusgruppediskusjoner med leger om behandling av svangerskapskvalme». Oppgaven henger sammen med den Hans Christian Svendsen gjennomførte sist studieår (2012/2013) med fokusgruppeintervju med gravide om behandling av svangerskapskvalme. Ingvild skal undersøke legers holdninger og se om de kan forklare noen av funnene fra oppgaven til Hans Christian. Veiledere er Kristine Heitmann og Lone Holst.

Anne Wabakken arbeider med oppgaven «Screening for «alertstoffer» hos eldre pasienter ved bruk av STOPP-kriteriene». Oppgaven gjennomføres i samarbeid med Sykehusapoteket i Førde. Anne skal analysere legemiddellister fra sykehjem og medisinkort fra hjemmesykepleie i Stryn og Selje kommuner utfra STOPP-kriteriene. Deretter skal hun forsøke å lage et «pre-screening» verktøy som kan brukes til å vurdere hvem som trenger full legemiddelgjennomgang, siden det foreløpig ikke er kapasitet til å gjennomføre legemiddelgjennomgang for alle eldre i kommunene. Veiledere er sykehusfarmasøyt Michal Zukrowski og Lone Holst.

Attyah Ashraf arbeider med oppgaven «Kvalitet av generika».  Oppgaven gjennomføres hos Legemiddelverket. Formålet er å belyse om den objektive kvaliteten av generika er annerledes enn av originalprodukt og om eventuelle forskjeller kan forklare noen av de meldte bivirkninger ved generika. Veiledere er Øyvind Holte ved Legemiddelverket og Lone Holst.

Gia Tran arbeider med oppgaven ”Svelgevansker hos sykehjemspasienter.” Oppgaven er et samarbeid med University of East Anglia (UEA) og professor David Wright er medveileder. Gia tilbringer de første 12 ukene av masterperioden sin i Norwich, hvor han lærer om utfordringene ved å gi medisiner til pasienter med svelgevansker, og besøker sykehjem. Han kommer så tilbake til Bergen, og vil undersøke hvordan forholdene er i Norge, hvilke problemstillinger pleiepersonalet opplever i forhold til svelgevansker og hvordan de håndtere disse.  Dette skal gjøres gjennom observasjonsstudier på sykehjemsposter og fokusgrupper med pleiepersonell. Veiledere er David Wright og Reidun L. S. Kjome.

Ronja Raknes og Sara Lovise Ressem arbeider med hver sin del av et prosjekt som ser nærmere på tannlegers tilgang til legemiddelopplysninger. Sara skal bruke et spørreskjema til å undersøke hvordan tannlegepasienter holder styr på legemidlene sine, om de kjenner til hjelpemidler som for eksempel legemiddelliste fra fastlege, og om denne brukes når de skal rapportere legemiddelbruk til tannlege. Ronja skal gjennom intervju med tannlegepasienter samle inn fullstendige legemiddelanamneser og sammenligne disse med legemiddlopplysninger fra tannlegejournaler. Prosjektet skjer i samarbeid med Klinisk institutt 2 og Institutt for klinisk odontologi. Veiledere er Svein Haavik, Henning Lygre (begge fra K2), Kristin Klock (IKO) og Reidun L. S. Kjome.