Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi
Erasmus studentutveksling

Masterstudenter fra University of East Anglia på Erasmusutveksling i Bergen

Etter å ha sendt studenter til UEA i flere år, var det nå på tide å få noen tilbake.

UEA-studenter i Bergen
UEA-studenter med kollegaer og veiledere i Pepperkakebyen. Fra venstre: Lillan M. Andreassen, Lone Holst, Muhannad Daas, Mousab Ali, Caroline K. Olsen, Qadeer Mateen, Reidun L. S. Kjome
Foto/ill.:
Caroline K. Olsen

Hovedinnhold

Høsten 2014 tilbrakte UEA-studenter Muhannad Daas, Mousab Ali og Qadeer Mateen i Bergen, der de skrev masteroppgave knyttet til forskningsgruppe i samfunnsfarmasi, med Lone Holst og Reidun L. S. Kjome som veiledere. Senter for farmasi har hvert år sendt sine fjerdeårsstudenter til UEA for å få undervisning i galenisk og klinisk farmasi, men denne avtalen ble avsluttet fra høsten 2014. Disse tre  var de første studentene som kom "andre veien", altså fra UEA til UiB, som kom på som en del av en ny Erasmus avtale. Student fra UiB, Sigrid Hatland, benyttet seg også av den nye avtalen og tilbringer året som masterstudent i Norwich.

Guttene trivdes godt i Bergen, og ble et flott tilskudd til forskningsgruppen, der de blant annet jobbet med UiB-masterstudenter Caroline Olsen og Tina Dischereit. Vi sa farvel i desember med middag, fulgt av et besøk til Pepperkakebyen, og de lovet å snakke varmt om Bergen til neste års UEA-studenter.