Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi
Ph.d.-stilling utlyst

Kan apotekens bidra til å identifisere personer med ikke-kjent diabetes?

NOKLUS og Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi lyser ut spennende stipendiatstilling for forskningsinteressert farmasøyt

Diabetes
Foto/ill.:
Kari Nerhus

Hovedinnhold

Diabetesfobundet anslår at rundt halvparten av dei med type 2-diabetes har ennå ikke fått diagnosen. I ein nasjonal strategi for diabetes er det et mål å redusere andelen med uoppdaget type 2-diabetes for å forhindre langtidskomplikasjoner og de kostnadene dette medfører. NOKLUS og forskninggruppe for samfunnsfarmasi har fått støtte fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi til en 3-årig stipendiat stilling som skal undersøke om apotekene kan bidra til å finne noen av disse, ved å tilby en riskikotest til apotekkunder, fulgt av HbA1c-måling hos dem med høy risiko. Vi trenger søkere! Finn annonsen her.