Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Ansatte ved Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Hilde Erdals bilde

Hilde Erdal

Stipendiat, Prosjektleder SUKK-P prospektiv studie av hyperemesisbehandling

IGS

  • +47 55 58 85 95

Hilde.Erdal@uib.no

Lone Holsts bilde

Lone Holst

Førsteamanuensis, Merittert underviser, Leder for programutvalg for farmasi

IGS

  • +47 55 58 61 52

lone.holst@uib.no