Hjem
Samfunnsgeografi
Workshop

Hva betyr Nilen for Kairo?

Terje Tvedt fra UiB fikk Peter Sather-støtte sammen med Mathias Kondolf fra Department of Landscape Architecture & Environmental Planning ved UC Berkeley til videreføring av et prosjekt i Kairo by.

Fiske langs Nilen
Foto/ill.:
Inger Elisabeth Måren

Hovedinnhold

Prosjektet fokuserer på hvordan Nilens bredder gjennom Kairo kan bli mer tilgjengelig for byens innbyggere, både med henblikk på rekreasjon og transport.

Urbane elvebredder de-industrialiseres

Etter hvert som urbane elvebredder rundt om i verden de-industrialiseres kan byer utnytte disse mulighetene til å gi åpen plass og alternative pendlerruter langs elvebredden, og bringe beboere og besøkende tilbake til elvebredder og kystlinjer. Kairo har et stort potensiale til å kople innbyggere og besøkende til Nilen og elven som historisk har vært dets hjerte.

Behov for områder til rekreasjon og transport

Med en befolkning på over 18 millioner er Kairo Afrikas største by og en av de tetteste i verden. Den urbane befolkningen har stor mangel på parker og andre offentlige åpne plasser. Behovet for områder for rekreasjon og transport i form av sykkel eller til fots er skrikende og da særlig langs Nilens bredd.  Mesteparten av elvebredden er inngjerdet, men de delene som er åpne for allmennheten blir mye brukt av innbyggerne i denne kompakte byen. Potensialet for bruk av elvebredden som transport- og rekreasjonsområde er enormt.

Vi var samlet en uke på workshop i Kairo. Studentgrupper fra Cairo University (CU) og The American University in Cairo (AUC) fokuserte på å samle inn spesifikke data til planlegging for økt offentlig tilgang til elva, øke arealene for urbane grøntområder langs elvekorridoren og forbedre transportforbindelser mellom Nilen og Kairos urbane områder. Vi begynte workshopen med en båttur på Nilen gjennom Kairo.

Workshopen bygger viderer på arbeidet som startet i 2011. Les mer om dette i rapporten Connecting Cairo to the Nile: Renewing Life and Heritage on the River.