Hjem
Samfunnsgeografi
Prosjekt

Kompetansestudie i Nordhordland

På oppdrag fra næringslivet i regionen, skal Institutt for geografi og Uni Rokkan det neste året kartlegge kompetansebehov i Nordhordland.

opplæring
Prosjektet vil ha spesielt fokus på den rolle de videregående skolene og virksomhetene, hver for seg og i samarbeid, kan ha for utdanning og praktisk opplæring.
Foto/ill.:
Olav Kristoffer Sylta

Hovedinnhold

Kompetansebehov for Nordhordland er et nylig oppstartet prosjekt som har som siktemål å få fram kunnskap om eksisterende kompetansestruktur og framtidige kompetansebehov knyttet til ulike deler av arbeidslivet i Nordhordland.  

Videregående skoler og næringsliv

I den sammenheng vil vi ha spesielt fokus på den rolle de videregående skolene og virksomhetene, hver for seg og i samarbeid, kan ha for utdanning og praktisk opplæring. Helt overordnet vil det være viktig kunnskap i en analyse av den videregående skoles rolle i forhold til regional utvikling og omstilling.  Dette gjelder både fagopplæring og allmennfag.

Fokus på Vestlandet

Prosjektet utføres av fagmiljø ved Institutt for geografi og Uni Research Rokkan, på oppdrag for Nordhordland Næringslag med Regionrådet i Nordhordland med på laget. I finansieringen av prosjektet er også Hordaland fylkeskommune med.  Studien starter nå opp i April 2018, og fullføres neste vår.

- For Universitetet i Bergen er det viktig også å ha fokus på sitt omland. Dette er relevant for forskningen på flere områder.  Samtidig har vi ved vårt institutt ved flere anledninger hatt ekskursjoner og feltkurs lagt til Nordhordland, uttaler prosjektleder og professor Grete Rusten, og fortsetter:

- Vi gleder oss til å fortsette det langsiktige forsknings- og utredningssamarbeid vi har hatt med denne regionen over en årrekke.