Hjem

Institutt for geografi

Hovedinnhold

Bachelorprogram i geografi

Geografifaget ser på samspillet mellom miljø, natur og samfunn. Vi studerer samfunnsaktuelle tema som grønn omstilling, klimaendringer, naturfare, global ulikhet, klima- og energiomstilling, matsikkerhet og forvaltning av naturressurer. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fire fagretninger:

Praksis
Bilde Ard Arealplan

Utlysing av praksisplasser i geografi

Praksisplassene for høst 2023 er nå klare. Søknadsfristen for praksis i geografi gjennom emnet GEO260 er 12. mai for opptak til høstsemesteret 2023.

Mastergrad
Masterseremoni

Masteroppgåver i geografi 2022

21 studentar har levert og forsvart masteroppgåve i geografi i år. Gratulerer til alle med ein mastergrad i geografi!

SMÅFISK OG ERNÆRING
BLUE ECONOMY: Small-scale fisheries provide hope to fight malnutrition among large parts of the world population, illustrated by this photo from Zanzibar of the boat Uchumi Bluu, which means “blue economy” in Swahili.

Kampen om småfisken

I det Norad-støttede prosjektet Samaki arbeider norske forskere sammen med kolleger i Tanzania for å studere hvordan småskalafiske er nøkkelen til bedre ernæring. Samtidig pågår det en kamp om ressursene: Skal småfisken brukes til menneskemat eller fiskefôr?

Masteroppgave
Devyn Remme

Mest nyskapende masteroppgave i samfunnsgeografi

Gratulerer til Devyn Remme med prisen for den mest nyskapende masteroppgaven i samfunnsgeografi!

Geografi+SDG
FN's bærekraftsmål

Geografi og bærekraft

FN’s bærekraftmål – Sustainable Development Goals (SDG) blir lagt til grunn for politiske mål, samfunnsplanlegging og utdanning. Geografi har lang tradisjon for å se kritisk på enkle løsninger på komplekse problem.

geografar i arbeidslivet

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune