Hjem

Institutt for geografi

Hovedinnhold

Velg geografi ved UiB

Geografifaget ser på samspillet mellom miljø, natur og samfunn. Vi studerer samfunnsaktuelle tema som grønn omstilling, klimaendringer, naturfare, global ulikhet, klima- og energiomstilling, matsikkerhet og forvaltning av naturressurer. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fire fagretninger:

Mastergrad
gradsfeiring

Masteroppgåver i geografi 2024

Vi har to innleveringsfristar for masteroppgåve i geografi: 1. juni og 1. desember. Gratulerer til alle som leverte i juni!

Feltkurs
På omvisning

Geografer på feltkurs til Odda

I april var det endelig avreise for alle involverte i feltkurset på emnet GEO124 Regional utvikling. Destinasjonen i år var Odda innerst inne i Sørfjorden i Hardanger.

Ny forskning
Skallet ung mann ser inn i kamera

– Populistiske høyrepartier bremser EUs klimapolitikk

De framstiller utfasing av fossil energi som en trussel mot tradisjonelle familieverdier, regional identitet og nasjonal suverenitet.

Videreutdanning deltid

Samfunnsplanlegging og rolleforståelse i komplekse plansituasjoner

Jobber du med offentlige planprosesser og ønsker bedre kompetanse på strategiske grep og metoder i samfunnsplanlegging? Nettbasert videreutdanning i regi av Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU. Få ledige plasser igjen!

Geografi+SDG
FN's bærekraftsmål

Geografi og bærekraft

FN’s bærekraftmål – Sustainable Development Goals (SDG) blir lagt til grunn for politiske mål, samfunnsplanlegging og utdanning. Geografi har lang tradisjon for å se kritisk på enkle løsninger på komplekse problem.

geografar i arbeidslivet

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune