Hjem

Institutt for geografi

Hvorfor studere geografi?

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Undervising høstsemesteret 2018

Undervisning ved Institutt for geografi

Velkommen til eit nytt semester med geografistudiar!

Mastergrad

Gratulerer med mastergrad i geografi!

Masterstudentane på geografi har levert oppgåvene sine, dei fleste har presentert og forsvart arbeidet i eksamen og i går hadde vi ei flott gradsfeiring i Universitetsaulaen saman med andre kandidatar frå Det samfunnsvitskaplege fakultet.

Nyheter

Nytt prosjekt skal kjempe mot underernæring

Småfisk har eit enormt potensiale i kampen mot å utrydde svolt. Eit tverrfagleg prosjekt ved Universitetet i Bergen og partneruniversitet i fleire land får no ti millionar kroner til eit prosjekt direkte knytt til tre av FN sine berekraftsmål.

Bokpresentasjon

En intellektuell reise gjennom geografien

"Geography History and Concepts" er mye mer enn en historiebok. Den har sitt utspring først og fremst rundt ønsket om å utvikle en praktisk forståelse av fagets identitet.

Utdanning

10 gode grunner til å studere geografi ved UiB

Er du nysgjerring på geografistudiet? Vi gir deg 10 gode grunner til å bli geografistudent i Bergen.

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune