Hjem

Institutt for geografi

Hovedinnhold

Bachelorprogram i geografi

Geografifaget ser på samspillet mellom miljø, natur og samfunn. Vi studerer samfunnsaktuelle tema som grønn omstilling, klimaendringer, naturfare, global ulikhet, klima- og energiomstilling, matsikkerhet og forvaltning av naturressurer. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fire fagretninger:

Praksis
Oddbjørn og Axel på kontoret

Praksis i planavdelingen Osterøy kommune

Axel Bache-Wiik og Oddbjørn Johansen Rovde er dette semesteret i praksis hos planavdelingen i Osterøy kommune. Her rapporterer de fra oppholdet halvveis i semesteret.

Alumnusportrett
Lina Frogner Orre

Rådgiver i planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lina Frogner Orre fullførte mastergraden i samfunnsgeografi i 2015 og jobber i dag som rådgiver i planavdelingen i Kommunal - og moderniseringsdepartementet.

Nyhet
Tiril

Mitt utvekslingsår i Utrecht

Hoi! Jeg startet året mitt på best tenkelig måte med sekk på ryggen og pass i hånden, reiste for andre gang i Asia mellom høst og vår semesteret, og gledet meg stort til utveksling i Nederland.

Geografi+SDG
FN's bærekraftsmål

Geografi og bærekraft

FN’s bærekraftmål – Sustainable Development Goals (SDG) blir lagt til grunn for politiske mål, samfunnsplanlegging og utdanning. Geografi har lang tradisjon for å se kritisk på enkle løsninger på komplekse problem.

Forskerprofil
Ole Reidar Vetaas på ekvator

Hva forsker du på, Ole Reidar Vetaas?

Ole Reidar Vetaas er professor i biogeografi og miljøgeografi og er spesielt opptatt av å bruke en dynamisk forståelse av naturen til å forbedre miljø- og naturforvaltningen.

geografar i arbeidslivet

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune