Hjem

Institutt for geografi

Bachelorprogram i geografi

Geografifaget ser på samspillet mellom miljø, natur og samfunn. Vi studerer samfunnsaktuelle tema som grønn omstilling, klimaendringer, naturfare, global ulikhet, klima- og energiomstilling, matsikkerhet og forvaltning av naturressurer. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fire fagretninger:

Nasjonalbiblioteket:
Portrett Terje Tvedt

Vil kome historieløysa til livs

Med kø rundt kvartalet og direkte streaming av foredraga sine er geografiprofessor Terje Tvedt eit steg nærmare målet om å kome det han kallar samtida si historieløyse til livs.

GIS
Komiteen

GIS-dagen 2019

Årets GIS-dag gikk av stabelen 13. november. En stor overvekt av foredragsholderne hadde tilhørighet til eller bakgrunn fra instituttet. Over 100 deltagere fikk en smakebit av den brede variasjonen av applikasjoner som finnes i den lokale GIS-verden.

Utdanning
Ylva Rohde

Studerer geografi for framtida

Ylva Rohde er samfunnsengasjert og opptatt av miljø og utvikling. Ho søkte geografistudiet for å vere med på ei endring. Ho vil vere med på det grøne skiftet.

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Portrettt Håvard Haarstad

Ei kule varmt for klimaet

Håvard Haarstad meiner forskarar må gi alt for å endre samfunnet i rett retning. Sjølv hamna han i arresten i New York i forsøket på å redde verda.

Alumni
Lars Petter Klem

Rådgiver ved planseksjonen i Hordaland fylkeskommune

Lars Petter Klem fullførte master i samfunnsgeografi våren 2018. Nå jobber han som rådgiver i planseksjonen til Hordaland fylkeskommune.

geografar i arbeidslivet

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune