Hjem

Institutt for geografi

Bachelorprogram i geografi

Geografifaget ser på samspillet mellom miljø, natur og samfunn. Vi studerer samfunnsaktuelle tema som grønn omstilling, klimaendringer, naturfare, global ulikhet, klima- og energiomstilling, matsikkerhet og forvaltning av naturressurer. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fire fagretninger:

Utdanning
Ylva Rohde

Studerer geografi for framtida

Ylva Rohde er samfunnsengasjert og opptatt av miljø og utvikling. Ho søkte geografistudiet for å vere med på ei endring. Ho vil vere med på det grøne skiftet.

Mastergrad

Søk master i geografi

Vi minner om søknadsfristen for å søke opptak til masterprogram ved UiB: 15. april.

Utdanning
på Fløyen

10 gode grunner til å studere geografi ved UiB

Geografi er studiet av menneske, samfunn, natur og miljø, og sammenhengen mellom disse. Her kan du få et lite innblikk i hvordan det er å studere geografi på Universitetet i Bergen.

Masterprosjekt

På jakt etter spor fra fortidens stormer

I mitt masterprosjekt studerer jeg hvordan stormaktiviteten på Langøya i Vesterålen har variert gjennom de siste 10000 år.

Alumni
Lars Petter Klem

Rådgiver ved planseksjonen i Hordaland fylkeskommune

Lars Petter Klem fullførte master i samfunnsgeografi våren 2018. Nå jobber han som rådgiver i planseksjonen til Hordaland fylkeskommune.

geografar i arbeidslivet

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune