Hjem
Årsstudium

Geografi, årsstudium

  • Lengde1 år
  • Poenggrense51.9 / 33.6
  • Plassar19
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Geografifaget er tverrfagleg og dreier seg om verdsbiletet - om mangfald, variasjon og samspel i det naturgitte og det menneskeskapte på jordoverflata.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng).

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

  1. Årsstudium med innføringsemne og ex.phil tilsvarende fyrse året på bachelorprogrammet i geografi.
  2. Årsstudium med spesialisering i geografi gir deg undervisningskompetanse i geografi i vidaregåande skule.
  3. Du kan også bruka studieretten til å fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?Ønsker du å studere geografi i eitt år?

Eit årsstudium i geografi fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i geografi gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i geografi dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Hvorfor studere geografi?

Geografiutdanninga er veldig relevant for det eg gjer til dagleg
Marit Selberg Sigurdson
Samfunnsplanleggar

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Årsstudium i geografi kvalifiserer som eitt undervisningsfag for opptak til praktisk pedagogisk utdanning ved UiB (PPU). Årsstudium kvalifiserer for å søkje internovergang til bachelorprogram i geografi.

Oppbygging

Oppbygging

For studentar med tidlegare høgskole- eller universitetsutdanning vert dette studieløpet tilrådd (gir undervisningskompetanse):

For fyrsteårsstudentar utan tidlegare høgskole- eller universitetsutdanning vert dette studieløpet tilrådd:

Årsstudium i geografi (krav 60 SP)
Emnevalg for årsstudium i geografi (krav 60 SP)
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO125Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø101–21
GEO113Klima, oseanografi og biogeografi101–21
GEO131Ressursforvaltning og global utvikling101–21
GEO111Landformdannande prosessar151–22
GEO124Regional utvikling151–22
Årsstudium med innføringsemner og Ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO100Examen facultatum - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar101–21
GEO110Kartografi og tematiske kart101–21
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO111Landformdannande prosessar151–22
GEO124Regional utvikling151–22
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–21
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–21
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Årsstudium i geografi

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184248

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for geografi

studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50 (10-14)