Hjem
Institutt for geografi
Alumni

Geografi og karriere

Undersøkelser om hvor våre ferdige kandidater med hovedfag eller master i geografi jobber, viser et relativt bredt spekter av arbeidsplasser.

Geografi og karriere

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Vel en tredjedel jobber i offentlig regional, lokal og statlig forvaltning. I denne kategorien inngår alt fra jobber innen planlegging (areal, infrastruktur, næring) til jobber innen forvaltningsenheter som Statens Kartverk og Statens Vegvesen. Et mindre antall arbeider i direktorat og departement. Universitets- og høgskolesektoren og utdanningssektoren utgjør den andre tredjedelen. Denne gruppen dekker for øvrig alt fra forskere og stipendiater ved universitet og høgskoler til lektorer på ungdomskoler og videregående skole. Nærmere en fjerdedel av kandidatene er knyttet til næringslivet, innen industri, men også i betydelig grad forretningsmessig tjenesteyting (konsulentbransjen). De øvrige geografene er nokså spredt på ulike typer arbeidsplasser hvor blant annet flere frivillige organisasjoner, lag og privat tjenesteyting inngår.

Erfaringer fra arbeidslivet

På denne siden har vi samlet profiler fra noen av våre tidligere studenter. De forteller om jobben sin, studietiden og deler sine erfaringer med utdanningens relevans i yrkeslivet.

Har du grad i geografi fra UiB? Del dine erfaringer.