Hjem

Systemdynamikk

 

Systemdynamikk har med korleis ting endrar seg over tid. Metoden baserer seg på bruk av modellar der ein tek i bruk den kunnskapen vi allereie har om detaljer i verda rundt oss og der simuleringar viser: korfor våre sosiale og fysiske system oppfører seg slik dei gjer, korleis våre eigne handlingar skapar dei problema vi vanlegvis skylder på andre, og korleis vi kan identifisere tiltak for å betre vår situasjon. Den systemdynamiske metoden kan nyttast i forsking og planlegging innan dei fleste fagfelt. Metoden bidrar til å løyse komplekse problem innan disipliner, og er eit samlande språk som stimulerer til og lettar tverrfaglig arbeid og utdanning.

Ny doktorgrad

Hvordan øke mattilgjengeligheten i Afrika sør for Sahara?

Andreas Gerber disputerer onsdag 8. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Dynamics of Food Availability in sub-Saharan Africa - An Endogenous Perspective on Food Production Systems".

NYHET | GEOGRAFI

Med blikk på bærekraften i europeisk landbruk

Birgit Kopainsky er en av partnerne i et større prosjekt om bærekraft og fleksibilitet i europeisk landbruk. Prosjektet mottok nylig over 40 millioner kroner i støtte fra EU.

Online Distance Learning Course

Natural Resources Management

Til tross for mye detaljkunnskap, ser en ofte at naturressurser forvaltes dårlig. Ett mål for dette kurset er å bygge en solid intuitiv forståelse av samspillet mellom menneske og natur. Et annet mål er å hjelpe studentene til å utvikle nødvendig kompentanse til å forvalte for eksempel vannreservoir...

UTVIKLING

UiB-forskere lytter til afrikanske bønder

Geografen Birgit Kopainsky har besøkt bønder i Zambia for å høre deres mening om jordbruk og klimaendringer. Formålet er å styrke matsikkerheten i Afrika.

Hjelper Nord-Dakota å unngå oljetrøbbel

Store oljefunn i Nord-Dakota fører til sosiale problemer. Nå skal studenter ved UiB komme den amerikanske staten til unnsetning.