Hjem

Systemdynamikk

Hovedinnhold

Studentgruppe

Systemdynamikk har med korleis ting endrar seg over tid. Metoden baserer seg på bruk av modellar der ein tek i bruk den kunnskapen vi allereie har om detaljer i verda rundt oss og der simuleringar viser: korfor våre sosiale og fysiske system oppfører seg slik dei gjer, korleis våre eigne handlingar skapar dei problema vi vanlegvis skylder på andre, og korleis vi kan identifisere tiltak for å betre vår situasjon. Den systemdynamiske metoden kan nyttast i forsking og planlegging innan dei fleste fagfelt. Metoden bidrar til å løyse komplekse problem innan disipliner, og er eit samlande språk som stimulerer til og lettar tverrfaglig arbeid og utdanning.

For utfyllende og oppdatert informasjonen om forskning og utdanning i systemdynamikk, besøk vår engelske nettside: System Dynamics