Hjem

Systemdynamikk

Systemdynamikk har med korleis ting endrar seg over tid. Metoden baserer seg på bruk av modellar der ein tek i bruk den kunnskapen vi allereie har om detaljer i verda rundt oss og der simuleringar viser: korfor våre sosiale og fysiske system oppfører seg slik dei gjer, korleis våre eigne handlingar skapar dei problema vi vanlegvis skylder på andre, og korleis vi kan identifisere tiltak for å betre vår situasjon. Den systemdynamiske metoden kan nyttast i forsking og planlegging innan dei fleste fagfelt. Metoden bidrar til å løyse komplekse problem innan disipliner, og er eit samlande språk som stimulerer til og lettar tverrfaglig arbeid og utdanning.

Yin Jien Lees
sep 12

Yin Jien Lee disputerer

Yin Jien Lee disputerer 12. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “An Integrated Theory for the Accumulation of Mentally Ill Offenders and the Effect of Realignment in California”.

NYHET | GEOGRAFI
Kyr på en grønn eng. Illustrasjonsfoto brukt som del av artikkel om forskning på bærekraft i europeisk landbruk.

Med blikk på bærekraften i europeisk landbruk

Birgit Kopainsky er en av partnerne i et større prosjekt om bærekraft og fleksibilitet i europeisk landbruk. Prosjektet mottok nylig over 40 millioner kroner i støtte fra EU.

Online Distance Learning Course

Natural Resources Management

Til tross for mye detaljkunnskap, ser en ofte at naturressurser forvaltes dårlig. Ett mål for dette kurset er å bygge en solid intuitiv forståelse av samspillet mellom menneske og natur. Et annet mål er å hjelpe studentene til å utvikle nødvendig kompentanse til å forvalte for eksempel vannreservoir...

UTVIKLING
Birgit Kopainsky

UiB-forskere lytter til afrikanske bønder

Geografen Birgit Kopainsky har besøkt bønder i Zambia for å høre deres mening om jordbruk og klimaendringer. Formålet er å styrke matsikkerheten i Afrika.

Oljen i Nord Dakota skaper sosiale problemer. Nå skal studenter ved UiB hjelpe staten med å løse dem.

Hjelper Nord-Dakota å unngå oljetrøbbel

Store oljefunn i Nord-Dakota fører til sosiale problemer. Nå skal studenter ved UiB komme den amerikanske staten til unnsetning.