Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Lesesaler ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lesesaler ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan benytte seg av flere lesesaler på campus.

kvinnelig student sitter på lesesal med pc forran seg. Hvit genser brunt hår
Du finner mange hyggelige lesesalsplasser på vår campus.
Foto/ill.:
Silje K. Robinson, UiB

Hovedinnhold

Bachelor- og årsstudenter

Lesesalsplasser og grupperom for bachelor- og årsstudiestudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet finner du disse stedene:

I tillegg kan du lese på Universitetsbiblioteket, og studentkafeéen Diskuterbar har åpent fra klokken 07.00 mandag til fredag, og tilbyr hyggelige leseplasser/møteplasser.

Masterstudenter

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er leseplassene for masterstudenter hovedsakelig lokalisert i tilknytning til instituttene og har egne retningslinjer for tildeling og åpningstider.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål om lesesaler for masterstudenter.

Bestille undervisningsrom

Studenter kan bestille enkelte undervisningsrom til studieaktivitet i TP:Rombestilling.

Følgende rom kan bestilles på SV-fakultetet:

  • Seminarrom 102, 103, 104, 105, 106, 202, 203, 204, 212 og 213 i SV-bygget

Følgende begrensninger gjelder for studentbestilling:

  • Kun 2 aktive bestillinger
  • Maks. 4 timer per bestilling
  • Maks. 10 dager frem i tid

Les også om hvilke ansvar og plikter du har ved rombestilling

Bestille undervisningsrom for møter/arrangement (fagutvalg og studentorganisasjoner)

Fagutvalg og studentorganisasjoner kan søke om å få bestille undervisningsrom man vanligvis som student ikke har korttilgang til, i forbindelse med møter/arrangement