Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lesesaler ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan benytte seg av flere lese- og pc-saler på campus.

En jente leser i en bok i en stol på biblioteket
Foto/ill.:
Leif Skaar

Bachelor- og årsstudenter

Lesesalsplasser og PC-saler for bachelor- og årsstudiestudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet finner du i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1. Lesesalene er åpne alle dager 0600 - 2300. Vennligst forlat bygget ti minutt før stengetid pga alarm! PC-stuene er åpne mandag - fredag 08-20, lørdag 10-18 og søndag 12-19

Masterstudenter

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er leseplassene for masterstudenter hovedsakelig lokalisert i tilknytning til instituttene og har egne retningslinjer for tildeling og åpningstider.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål om lesesaler for masterstudenter.

Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora

Biblioteket ved SV-fakultetet har også leseplasser og PC-plasser. Du finner SV-biblioteket i Fosswinckelsgate 14.

Bestille undervisningsrom

Studenter kan bestille enkelte undervisningsrom til studieaktivitet i TP:Rombestilling.

Følgende rom kan bestilles på SV-fakultetet:

  • Kollokvierom 403 og 413, og seminarrom 210 og 213 i Ulrike Phils hus
  • Seminarrom 102, 103, 104, 105, 106, 202, 203, 204, 212 og 213 i SV-bygget

Følgende begrensninger gjelder for studentbestilling:

  • Kun 2 aktive bestillinger
  • Maks. 4 timer per bestilling
  • Maks. 10 dager frem i tid

Les også om hvilke ansvar og plikter du har ved rombestilling