Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lesesaler ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan benytte seg av flere lesesaler på campus.

En jente leser i en bok i en stol på biblioteket
Foto/ill.:
Leif Skaar

Bachelor- og årsstudenter

Lesesalsplasser for bachelor- og årsstudiestudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet finner du disse stedene:

  • Christies gate 13 (Vektergården) andre etasje, bortsett fra rommene 215 - 222-1: MazeMap
  • Christies gate 18, første etasje, (i dette bygget vil også Diskuterbar ha midlertidige lokaler):  MazeMap
  • Eldoradogården, (Olav Kyrres gate 28): MazeMap

Masterstudenter

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er leseplassene for masterstudenter hovedsakelig lokalisert i tilknytning til instituttene og har egne retningslinjer for tildeling og åpningstider.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål om lesesaler for masterstudenter.

Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora

Biblioteket ved SV-fakultetet har også leseplasser og PC-plasser. Du finner SV-biblioteket i Fosswinckelsgate 14.

Bestille undervisningsrom

Studenter kan bestille enkelte undervisningsrom til studieaktivitet i TP:Rombestilling.

Følgende rom kan bestilles på SV-fakultetet:

  • Seminarrom 102, 103, 104, 105, 106, 202, 203, 204, 212 og 213 i SV-bygget

Følgende begrensninger gjelder for studentbestilling:

  • Kun 2 aktive bestillinger
  • Maks. 4 timer per bestilling
  • Maks. 10 dager frem i tid

Les også om hvilke ansvar og plikter du har ved rombestilling