Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studentliv ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenthuset Ulrike Pihls hus

I Ulrike Pihls hus finner du både lesesaler, seminarrom, møteplasser og undervisningsrom for studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Fasaden til huset Ulrike Pihls hus. Gulmalt med blåhimmel i bakgrunnen. Invitasjon med hvitebokstaver står øverst på den blå himmelen.
Foto/ill.:
Janne F Lønne, UiB

Hovedinnhold

  Ulrike Pihls hus (U.Pihl) er studenthuset ved Det samfunnvitenskapelige fakultet, et "hjem" på campus for våre studenter. 

  Lesesaler

  U.Pihl har lesesaler i 1., 2., og 3. etasje. I tillegg til stille lesesaler, er også alle seminarrom studentarbeidsplasser når de ikke er reservert. Seminarrom 3C kan også benyttes når det ikke er booket, her kan du dra nytte av eksterne PC-skjermer.

  Vi øker lesesalskapasiteten i bygget i eksamensperiodene uke 44-49 og uke 18-23. Seminar-og undervisningsrom vil konverteres til stille-lesesaler. Booking av disse rommene vil være avskrudd for ansatte og studenter. Dette gjelder ikke Ulrikes Aula. Har du innspill til ordningen? Gi beskjed til huskontakt.upihl@uib.no. Bruk romlisten for å se hvilke rom som er ledige: Romliste - Ulrike Pihls hus.

  Ytringsrommet og Handlingsrommet

  Dette er to åpne og luftige rom i 3. og 4. etasje som kan brukes til lesing, gruppearbeid, diskusjoner og avslapping i en hektisk studiehverdag. Her er det ingen spesielle støybegrensninger. 

  Ytringsrommet og Handlingsrommet kan også reserveres til arrangement og opplegg, for mer informasjon og booking bruk Sonereservasjonsskjema, Ulrike Pihls hus.

  Bruk studenthuset

  Bygget har moderne læringsareal som kan brukes til mange typer undervisning, de er utstyrt med lerret, whiteboard og skjerm. Er ikke seminarrommet reservert? Da kan du bruke rommet som studentarbeidsplass, grupperom eller kollokvierom så lenge det er ledig. Du trenger ikke reservasjon for å ta det i bruk. For å se hvilke rom som er tilgjengelige, se infoskjermene eller romlisten. Husk at:

  • Møbler skal ikke forlate læringsarealet 
  • Sett bord og stoler tilbake slik de sto 
  • Unngå spising i de fleksible læringsarealene 

  Studentenes bar

  I første etasje finner du Diskuterbar som er studentkaféen ved vårt fakultet. Diskuterbar driftes av over 80 frivillige studenter, som gjennom forskjellige arrangement jobber for et godt sosialt miljø for studentene. Baren har egen inngang fra gateplan etter klokken 16.00. Merk deg at det er forbudt å drikke alkohol i hele bygget, med unntak av Diskuterbar.

  For studentorganisasjoner

  Studentorganisasjoner står sentralt i utviklingen Studenthuset, her finner du nyttig informasjon til din organisasjon.

  • Studentorganisasjoner kan reservere attraktive og åpne rom til arrangement i Ytringsrommet og Handlingsrommet, mer informasjon finner du i sonebookingsskjemaet.
  • Studentorganisasjoner ved SV-fakultetet kan reservere Ulrikes Aula og Aktiv 2 ved å melde inn behov i dette skjema. Studentforeninger og linjeforeninger må reservere gjennom sitt institutt, eller via huskontakt.upihl@uib.no.
  • Studentorganisasjoner ved fakultetet kan plassere rollups i Ulrike Pihls hus. Ønsker organisasjonen dette, gi beskjed til huskontakten.
  • Har organisasjonen innspill til videre utvikling og tilrettelegging for Studentorganisasjoner? Gi beskjed til huskontakt!

  Tekniske utfordringer? Kontakt IT avdelingen på 55 58 91 87. Problemer, spørsmål eller mangler på U.Pihl? Gi beskjed til huskontakt.upihl@uib.no

  Lesesalsreglement U.Pihl

  For at alle skal ha en trivelig opplevelse ved lesesalene i Ulrike Pihls hus, er det noen regler som gjelder:

  • Vær stille i lesesalen. Ingen prating mellom skrivebordene.
  • Skru av all elektronikk.
  • Ikke spis ved skrivebordene, bruk heller Diskuterbar, Ytringsrommet, Handlingsrommet eller Kaffebaren i SV-bygget til dette.
  • Gjør plassen tilgjengelig for andre hvis du forlater rommet i mer enn 1 time. 
  • Rydd vekk eiendelene dine når du går for dagen.
  • Ta kontakt med husverten dersom du opplever høyt lydnivå på lesesalene. 

  Det er forbudt å drikke alkohol i hele bygget, med unntak av Diskuterbar.

  Har du spørsmål, innspill, glemt noe eller vil melde fra om bråk? Gi beskjed til huskontakt i 3. etasje, eller på e-post til:  huskontakt.upihl@uib.no

  Bruk av bokskap

  Bokskapene kan bare brukes og reserveres av SV-studenter. Rutiner for bruk av skapene:

  • For å bruke skapene må du registrere deg. Du finner skjemaet ved å scanne QR-koden ved skapet. Skap uten lås er ansett som ledige.
  • Skapene skal være tømt 15. juni og 15. desember hvert år.
  • SV-fakultetet klipper låsen om du ikke følger reglene. Du finner eiendelene hos Huskontakten i 3. etasje etter klipping. 

  Bruk av hvilerom

  Alle kan benytte seg av hvile- og ammerommet. Heng en lapp på døren med dato og tidspunkt du er ferdig. Rommet kan benyttes i  maksimalt en time om gangen. Se til at rommet er ryddig og fint til neste person. La døren stå åpen når du er ferdig.

  Ofte stilte spørsmål

  1. Jeg trenger to ekstra bord til servering i et arrangement, hvor finner jeg dette?

  Svar: Du finner to store bord på hjul i Ulrikes Aula. Om du ønsker å bruke de i andre rom enn Aulaen, må du gi beskjed til Huskontakten.

  2. Min studentorganisasjon vil reservere Aulaen, men har ikke reservasjonstilgang, hvordan reserverer jeg rom til min organisasjon?

  Svar: Dersom organisasjonen er organisert ved SV-fakultetet, bruk dette skjemaet Utleie UV-rom"

  3. Det er veldig kaldt og dårlig luft i rommet jeg er i. Hva gjør jeg?

  Svar: U.Pihls oppvarmings og ventilasjonsanlegg fases inn 1.år fremover, vi ser etter feil og problemer. Om du opplever dårlig inneklima i et rom, send en beskjed til Huskontakten, slik at det blir loggført og rettet!