Hjem
Institutt for geografi

Hovedfags- og masteroppgaver i geografi

Her finner du oversikt over fullførte hovedfags- og masteroppgaver i geografi, sortert på år.

Fullførte masteroppgrader i geografi
Foto/ill.:
Institutt for geografi

Hovedinnhold

2023

15 kandidater har fullført en mastergrad i geografi i 2023.

Arild Brattebø

Holocene glacier, meltwater drainage and sea-level history in Røvassdalen, Svartisen, northern Norway

Veileder: Svein Olaf Dahl

Malin Bjørgum Breland

Kunsten å drive en by – Kulturdrevet byutvikling i Kristiansand

Veileder: Knut Hidle

Isaac Dawson

A glacial history of Flatisen and Kampliisen since the Little Ice Age.A reconstruction of the Little Ice Age (LIA) maximum of two Svartisen glaciers and their change since, including evidence of two previously unknown glacial lake outburst floods (GLOFs).

Veileder: Svein Olaf Dahl
Biveileder: Benjamin Aubrey Robson

Elise Sofie Hansen

En studie av trafikkreduksjon og bilfrihet i Bergen

Veileder: Håvard Haarstad

Mari Ingeborg Bjor Hognestad

Befolkningsframskrivinger - usikre, men "det beste vi har"En analyse av hvordan befolkningsvekst håndteres som et strategisk spørsmål i planlegging i Ås kommune og i den i regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus

Veileder: Knut Hidle

Karsten Røise Hustad

Byrom som arena for sosial inkludering En studie av hvordan Kong Christian Fredriksplass fungerer som en arena for sosial inkludering.

Veileder: Knut Hidle

Emmanuel Bintaayi Jeil

Linkages between Flood Events and Livelihoods of Riparian Communities in the Middle Belt of Ghana.

Veileder: Peter Andersen

Hanna Greenwood Kristensen

Folkehelse i kommunal planlegging - ein studie om korleis kommunane Vindafjord og Tysvær i Rogaland fylkeskommune handterer FNs berekraftsmål 3 om god helse

Veileder: Knut Hidle

Johannes Laundal

Motivasjoner og reservasjoner:En studie av bruken og spredningen av klimakalkulatoren blant bønder i Nordland

Veileder: Peter Andersen

Hilde Mangerud

Holocen strandforskyvning i Rødøy, Nordland

Veileder: Kristian Vasskog

Jennifer Oka Otabe

The Aftermath of Climate Justice in Lofoten, Norway

Veileder: Odd Inge Steen

Mara Sternberg

Sea-level reconstruction during the Early Holocene in Tjeldsundet, Northern Norway

Veileder: Kristian Vasskog

Monika Subedi

Land Use and Land Cover Change: A Study of Butwal SubMetropolitan City, Nepal

Veileder: Peter Andersen

Christoffer Sund

Hvordan konflikter endrer sted. En studie av hytteeieres oppfatning av konflikten på Sjusjøen.

Veileder: Knut Hidle

Holly Jane Tolson

Late Holocene Relative Sea-Level Reconstructions in Evenes, North Norway.

Veileder: Kristian Vasskog

2022

21 kandidater har fullført en mastergrad i geografi i 2022.

Adwoa Aninwaa Agyarko

WHEN STUDENTS MAKE GENDER-UNTYPICAL EDUCATIONAL CHOICES: WOMEN IN ENGINEERING AND MEN IN NURSING

Veileder: Ragnhild Overå

Bidias Ndemaze Chiankem

Impacts and Adaptation of Small-scale Potatoes Farmers to Climate Change in the Western Highlands of Cameroon. A case study of the impacts and adaptation of small-scale potato farmers to climate change in the Western Highlands of Cameroon.

Veileder: Peter Andersen

Lene Lundøy Drengenes

Medvirkning i utforming av blågrønn struktur: en casestudie av prosjektet bystrand og ny Lungegårdspark.

Veileder: Håvard Haarstad

Ørjan Dybvik

Flomfrekvensanalyse i øvre del av Vossovassdraget, Oppheimsvatnet.
Bruk av innsjøsedimenter til å rekonstruere flomhistorien.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Tom Hackelberg

Flood frequency reconstruction of Myrkdalselvi in the upper area of the Vosso drainage basin, western Norway. An investigation of lacustrine sediment cores from Myrkdalsvatnet to map the local flood history.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Håkon André Halvorsen

Senglasial- og holocen strandforskyvning for østlige deler av Hinnøya.

Veileder: Kristian Vasskog

Sofie Jordheim

Rise and fall of an ice-cored moraine.
A case study from Semskfjellet, Saltfjellet, northern Norway - investigating the role of hydrological processes in the decay of an ice-cored moraine.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Helene Klyve

Perceptions of individual lifestyle changes in Norway’s sustainability transition.

Veileder: Connor J. Cavanagh

Peter Krohn-Hansen

Ingenmannsland?
En studie av uformell bosetting og økonomisk liv i Ruga.

Veileder: Ragnhild Overå

Safa Mustafa Khiralla Mudoi

Mapping of the Prosopis-Juliflora (Mesquite) invasion and its effects on pastoralist livelihoods in the Red Sea State, Sudan – a remote sensing approach.

Veileder: Gidske Læknes Andersen

Arne Mølstre Pettersen

Automatisering av jordbruket.
En casestudie av teknologi-implementering med eksempler fra jordbruket på Vestlandet.

Veileder: Grete Rusten

Maïlys Rouillè

‘Beyond the border is where food is’
COVID-19, cross-border fish traders and food security around the Ghana-Togo border

Veileder: Ragnhild Overå

Maurin Rousseau

Late Glacial and Holocene relative sea-level changes in Værlandet, western Norway

Veileder: Kristian Vasskog

Jarle Sleire

HOLOCENE GLACIER VARIABILITY AND PALAEOCLIMATE AT NUPSFONN, SOUTHERN HARDANGERVIDDA

Veileder: Svein Olaf Dahl

Ronya Solberg

Bærekraftig fiskeri, governance og tid- en undersøkelse av lokalsamfunnsperspektiver på hva en fremtidig fiskeriregulering kan innebære

Supervisor: Knut Hidle

Mathias Holtedahl Torp

Glacier and moraine changes, glacio-hydrological dynamicsand glacier-permafrost interactions at Nautgardsbrean, northeastern Jotunheimen. A study of two polythermal glaciers and ice-cored moraine complexesbased on high-resolution remote sensing and field-based methods.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Sigrid Johanne Sjøholm Vetti

Rekonstruksjon av bre- og klimahistorien ved Glombreenbasert på kvartærgeologisk kartlegging og innsjøsedimenter i Selstaddalen, Meløy i Nordland

Veileder: Svein Olaf Dahl

Cecilie Veum

Finding the balance between use and conservation of natureA study about the management of nature as a contested resource.

Veileder: Ole Reidar Vetaas

Andreas Sivertsen Våge

Tare - en ny industrimulighet for norsk næringsliv?
En studie av tarenæringen i Norge.

Veileder: Grete Rusten

Veera Ylipieti

Sustainability reporting as a matter of social contract: management and geographical perspective.

Veileder: Grete Rusten

George Edward Young

A Geoecological History of HøgtuvbreenVegetation succession on the foreland of a retreating glacier in northern Norway.

Veileder: Svein Olaf Dahl

2021

19 kandidater har så langt har fullført en mastergrad i geografi i 2021.

Mark Aguera

Automatic detection of rock glaciers from very-high resolution satellite imagery using convolutional neural networks and object-based image analysis

Veileder: Benjamin Robson

Hedda Holm Bakåsmoen

Glacial Relict and global warming: Artemisia Norvegica - a potentially threatened glacial relict.

Veileder: Ole Reidar Vetaas

Ingvild Eike

Tidlig deglasiasjon og relaterte havnivåfluktuasjoner ved Sandstrand i Tjeldsund, Nord-Norge

Veileder: Svein Olaf Dahl

Mari Froastad

Midt- til sein- holosen stormvariabilitet ved Lista, Sør-Noreg, basert på transport og sedimentasjon av flygesand i lakustrine sediment

Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Halvor Norendal Hansen

Rekonstruksjon av samspillet mellom bre- og havnivåfluktuasjoner under deglasiasjonen ved Renså i Tjeldsund, Nord-Norge

Veileder: Svein Olaf Dahl

Lukas Sigfried Hoose

Finding ways to move through Accra´strafficA study about urban transportation planning in oneof Africa´s most growing cities

Veileder: Ragnhild Overå

Romilly Harris Stuart 

Exploring the role of snow metamorphism on the isotopic evolution of the surface snow at EastGRIP.

Veileder: Kristian  Vasskog

Kjersti Sollund Hegsbro

En forbruksbasert tilnærming til klimaomstilling

Veileder: Håvard Haarstad

Edvard Hviding

Forus, et grått sted med en grønn ambisjon. En casestudie av bærekraftsimplementering og interkommunalt samarbeid på Forus næringsområde, Stavanger

Veileder: Håvard Haarstad

Caroline Nordøy Håvik

Straume sentrum – «Ein plass for alle!» En studie av byutvikling og transformasjon på Straume i Øygarden kommune

Veileder: Knut Hidle

Tommy Stamnesfet Loddengaard

Bærekraftig byutvikling langs Bybanen i Bergen

Veileder: Knut Hidle

Carl William Lund

Natur i endring: Skogekspansjon og gjengroing i et kystlandskap over 70 år - En studie i Isdalen, Bergen kommune

Veileder: Anders Lundberg

Christine Olson

Bogstadvannet gjennom 40 år. Tilstandsvurdering og endringsanalyse gjennom naturtypekartlegging.

Veileder: Anders Lundberg

Devyn Remme

Mind the Gap: Dynamic social inclusion and sustainable mobilityin Bergen, Norway

Veiledere: Håvard Haarstad og Siddharth Sareen

Lise Saga

Tuning in on the Global Tuna Value Chain. A Political Ecology Perspective on Food Loss and Waste

Veileder: Ragnhild Overå

Silje Marie Lian Skreprud

Myravatnet og Eikelundstjørna – en studie av endringsprosesser de siste 70 år, naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering.

Veileder: Anders Lundberg

Julie Elkjær Stentsøe

Samskaping som strategi for stedsutvikling i et flerkulturelt samfunnEn case-studie av Nærmiljøsatsingen Linderud, Veitvet og Sletteløkka

Veileder: Knut Hidle

Daniel Thomas

Automated detection of debris-covered glaciers using deep learning and object-based image analysis

Veileder: Benjamin Robson

Bryndis Zoega 

The disappearing past: Coastal archaeology, shoreline erosion and contributingfactors along the coast of Skagafjörður, Northern Iceland

Veileder: Gidske L. Andersen

2020

23 kandidater har fullført en mastergrad i geografi i 2020.

Erik Teien Andersen

Bærekraft i kjølvannet av kommunereformen. Transformative veivalg for nye Sandefjord kommune.

Veileder: Knut Hidle

Synnøve Støverud Beitnes

Tørkesommeren 2018: En casestudie av jordbrukets resiliens til ekstremværhendelser og utvikling av klimatilpasningsstrategier.

Veileder: Kerstin Potthoff

Mohib Billah

Holocene Relative Sea-level Changes in Evenes, Northern Norway.

Veileder: Kristian Vasskog

Joseph Buckby

IDENTIFICATION OF GLACIER AND CLIMATE FLUCTUATIONS SINCE THE FINSE(8.2 KA) EVENTTO PRESENT AT SVARTISHEIBREEN, VESTRE SVARTISEN, NORTHERN NORWAY

Veileder: Svein Olaf Dahl

Ina Marie Christiansen

Boligeierne og marginene. En studie av de ikke-kommersielle boliginitiativene til TBBL og Oslobyrådet.

Veileder: Håvard Haarstad

Sindre Eikenes

URBAN FLOOD MODELLING AND ROAD NETWORK VULNERABILITY ASSESSMENT IN BERGEN

Veileder: Benjamin Robson

Anna Kraaijeveld Enerstvedt

Plast i produksjonssystemEn studie av fiskeri- og havbruksnæringen i Hordaland

Veileder: Grete Rusten

Ingrid Holtan Fredriksen

Vindkraftutbygging i Finnmark. En studie av medvirkningsprosessene med reindrifta.

Veileder: Grete Rusten

Hans Fredrik Koch Grønlien

En bomring til besvær? En studie av bompengemotstanden i Stavanger i forbindelse med Bymiljøpakke Nord-Jæren.

Veileder: Håvard Haarstad

Eline Aresdatter Haakestad

Fortetting eller jordvern? En casestudie av håndteringen av bærekraftmålets iboende motsetninger  

Veileder: Knut Hidle og Kerstin Potthoff

Anna Emilie Hellan Krohn Hansen

To våtmarksområder i endring over 70 år: Naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering av Ulsetstemma og Krosslivatnet i Åsane i Bergen

Veileder: Anders Lundberg

Kaia Wøien Nicolaisen

En Flåm av turisterEn studie av stedets betydning for lokalbefolkningen i en turistbygd

Veileder: Grete Rusten

Amber Nordholm

Scales of Energy Justice: Solar power and energy poverty alleviation.

Veileder: Siddharth Sareen

Ane Netland Rolland

Bre- og klimahistorien under deglasiasjonen ved Nykvåg, Vesterålen.

Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Christian Stokke Rye

Kompakt bærekraftig byutvikling - Planleggingen av Mindemyren i Bergen.

Veileder: Knut Hidle

Sahan Shanmugaratnam

Entreprenørskap og regional utvikling i Øygarden.

Veileder: Grete Rusten

Ole-Gunnar Turøy Skjolddal

A study of decadal scale glacier changes of the Lunana glacier system in Bhutan, Himalaya, with considerations to glacial lake outburst floods (GLOFs)

Veileder: Benjamin Robson

Sunniva Pauline Due Svendsen

The course of the ‘Little Ice Age’ glacierization at Engabreen and Fonndalsbreen, Vestre Svartisen, northern Norway, using quaternary geological mapping, historical evidence and lichenometric dating

Veileder: Svein Olaf Dahl

Øyvind Tveit

Utopia Bergensis. Om utopiske fragmenter og perspektiver i byplanlegging i Bergen.

Veileder: Knut Hidle

Ranveig Karoline Sjøholm Vetti

Isavsmelting og postglasiale havnivåendringer ved Nykvåg, Vesterålen.

Veileder: Kristian Vasskog

Levi Westerweld

THE POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON MARITIME BOUNDARIES AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES. THREE GIS SCENARIOS FOR 20 JURISDICTIONS IN THE WESTERN  AND CENTRAL PACIFIC REGION

Veileder: Gidske Andersen og Edvard Hviding

Kelvin Edem Awoonor Williams

Gender Dimensions in the family reunification and integration process: Eritrean immigrants in Norway.

Veileder: Ragnhild Overå

Heidi Vano Øyarhamn

Havnivåendringer og lokalglasiasjon ved Vestre Svartisen, Nord-Norge, under siste deglasiasjon.

Veileder: Kristian Vasskog

2019

18 kandidater har fullført en mastergrad i geografi i 2019.

Isaac-Glover Bannerman-Agbeshie

Politics Around Water Supply in Osu, Accra Metropolis, Ghana

Veileder: Peter Andersen

Jan Hakim Benhabiles

La Duchére en bydel i tilblivelse av fortid og fremtid - en studie av geografiske forestillinger

Veileder: Knut Hidle

Håvard Havro Bjørnstad

«Rykk tilbake til start»
Ei studie av medverking i byplanlegging i Bergen

Veileder: Håvard Haarstad

Benjamin Lindberg Borch

Tid, makt og medvirkning i planprosesser – en case-studie fra jernbaneutviklingen i Moss

Veileder: Håvard Haarstad

Veronica Ellefsen

Utilsiktet spredning av fremmede arter ved massehåndtering i Bergen

Veileder: Anders Lundberg

Katrine Eliassen

Sea-surface temperatures related to marine transgressions during the mid- to late Holocene at Brennvika, Steigen, northern Norway

Veileder: Svein Olaf Dahl

Geir Gudmestad

Holosen eolisk aktivitet og havnivåendringer registrert i kystnære dynefelt og i myrområder ved Bø, Engeløya, Nordland

Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Kristian Wilen Haaland

Fra jordbruk til museumsgård – Hva skjer med landskapet uten får?  En tidsstudie av gården Almås i Bergen.

Veileder: Anders Lundberg

Ole Even Heggset

Kartlegging av Oppsalgrotta i Gildeskål, Nordland

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Mats Heiberg

Bre- og klimavariasjoner ved Kråktindbreen i Steigen, Nordland under deglasiasjonen og holosen.  - En studie basert på sedimentkjerneprøver og kvartærgeologisk kartlegging.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Kjersti Aalvik Lid

Holocen strandforskyvning ved Skånland, Troms

Veileder: Kristian Vasskog

Endre Saur Midtun

Holosen strandforskyvning for Leknes, Vestvågøy

Veileder: Kristian Vasskog

Ingvild Prestegård

Variasjoner i stormaktivitet fra midt- til sein-holosen på Langøya, Vesterålen.- Basert på transport og sedimentasjon av flygesand til sanddyner og i innsjø

Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Per Gunnar Sakseid

Engasjement for eget bomiljø. En studie av stedsoppfatninger, innbyggermedvirkning og bilreduksjon på Møhlenpris.

Veileder: Håvard Haarstad

Endre Snørteland

Sen-holosene bre- og klimavariasjoner i Steigen, Nordland, basert på kvartærgeologisk kartlegging og høyoppløselige analyser av lakustrine sedimenter

Veileder: Svein Olaf Dahl

Daniel Vernegg

Tøyen torg, gentrifisering og det post-politiskeFortrenging gjennom medvirkning og inklusjon?

Veileder: Knut Hidle

Marianne B. Willassen

Kvalitet og kollektive boformer i en kompaktbyutviklingsstrategi
Our City, Our Collective

Veileder: Håvard Haarstad

Ragnhild Harsvik Ødegaard

Sustainable development in a megacityAssessing a shared public bicycle scheme in Mexico City

Veileder: Håvard Haarstad

2018

14 kandidater har fullført en mastergrad i geografi i 2018.

Anna Dybwad Alstad

The Gendering of a Farming System. A study of the relationship between gender and agricultural production in Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Thomas Lønning Bjørnstad

Bybanens betydning for stedsforståelse. Hverdagspraksis og stedskonstruksjoner på Nesttun i Bergen.

Veileder: Knut Hilde

Carsten Bugge

Foretak innen funksjonelle salg. Forretningsmodeller og effekter i forhold til en grønn omstilling - En studie med eksempler fra Norge.

Veileder: Grete Rusten

Kumari Kamala Chand

Farmers’ perceptions and knowledge of using waste and wastewater in two peri-urban areas of Kathmandu valley of Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Mikal Christophersen Haugen

Mobilisering gjennom regionalt utviklingsarbeid - En case-studie av forprosjektet Lister regionalpark

Veileder: Knut Hidle

Line Haukanes

Risiko- og sårbarheitsanalyse av eit reservevassverk på Bømoen, Voss

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Matthew James Jenkin

HOLOCENE GLACIER AND CLIMATE VARIABILITY AT SULITJELMAISEN, SUBARCTIC NORWAY AND SWEDEN

Veileder: Svein Olaf Dahl

Lars Petter Klem

Et attraktivt, levende og ekskluderende byrom. En studie av gårdeierstrukturens betydning i revitaliseringen av Torggata i Oslo

Veileder: Knut Hidle

Ole Martin Nuven

Vegetasjonsendring og økologisk tilstand i etterkant av senkningen av Haukåsvatnet i Bergen

Veileder: Anders Lundberg

Oda Nærland Sofienlund

«Det beste er det godes fiende». Samproduksjon av klimakunnskap: en studie av hvordan forskning og forvaltning kan samarbeide for å utvikle gode tilpasningsstrategier.

Veileder: Håvard Haarstad

Berit Soldal

Grunnvannsundersøkelser av fjellpartiet Joasete-Høgsete Flåm, Aurland kommune.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Håkon Tufteland

Rekonstruksjon av holosen flomhistorie i Vossovassdraget - Innsjøsedimenter som arkiv for fortidens flommer

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Malene Utkilen

Grønn omstilling i bygningsindustrien - En studie av grønne strategier og praksis ved oppføring av næringsbygg

Veileder: Grete Rusten

Ida Elisabeth Veldman

Geofarer på militære skyte- og øvingsfelt (SØF). Mauken-Blåtind og Setermoen, Troms.

Veileder: Svein Olaf Dahl

2017

24 kandidater har til nå fullført en mastergrad i geografi i 2017.

Binod Adhikari

Agricultural innovation in Arun valley of the Himalayan region.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Moses Adjei

GOVERNING THE OCEAN SPACE FOR THE COEXISTENCE OF FISHERY AND PETROLEUM INDUSTRY IN GHANA’S WESTERN REGION.

Veileder: Ragnhild Overå

Samule Amakye

COPING WITH HOUSEHOLD FOOD INSECURITY DURING THE LEAN SEASON;
STRATEGIES EMPLOYED BY SMALLHOLDER FARMERS IN NAVRONGO, GHANA.

Veileder: Peter Andersen

Bjørn Magnus Tenggren Arnesen

Climate-smart greenhouses and their impact on food security in Humla, Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Håkon Ove Aune

Hiding among "normals". A study of the depreviation of North Korean regugees in South Korea.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Astrid Maria Cabrera

Matsikkerhet i Aasiaat, Grønland. En studie av interaksjoner mellom matpreferanser, klimaendringer og globaliseringsprosesser.

Veileder: Ragnhild Overå

Kasper Eiane

Stabilitet og dynamikk i sanddynelandskapet på Brusand. En analyse av tilstand og drivkrefter.

Veileder: Anders Lundberg

Kari Elida Eriksen

“I Need Some Space!”. Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space.

Veileder: Gidske L. Andersen

Mari Gjeraker

Tilstandsvurdering av tre vatn på Voss.Ei undersøking av vassvegetasjonen som miljøindikator for vasskvalitet i perioden 1978-2016.

Veileder: Anders Lundberg

Joakim Haukedal

Setningsutvikling i Bergen sentrum: Urbanhydrogeologi, inSAR, setning og kulturlag.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Thomas Larsen Ingebrigtsen

Emigrasjon fra periferien i Sibir. Utvikling eller avvikling? En studie av migrasjonens effekter på perifere levebrød og steder.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Guttorm Edman Jørgensen

Natur i endring – en studie av vegetasjonsdynamikken i et breforland ved Folgefonna. Klima- og bruksendringens effekt på vegetasjonen i Øvre Buerdalen 1981-2016 og tilstand i dag.

Veileder: Anders Lundberg

Marie Louise Landøy

NGO relations in development work. A study about people’s perceptions of NGO-government relations, NGO-NGO relations and NGO-locals relations in Ethiopia.

Veileder: Odd Inge Steen

Anne Christine Lien

NORSK KARTOGRAFI I ET MAKTPERSPEKTIV med hovedvekt på perioden 1750-1875.

Veileder: Anders Lundberg

Vilde Melvik

Sclerochronologic and oxygen isotope analysis of growth increments in shells of the bivalve Arctica islandica from southwest off Iceland.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Petter Inge Nes

Mobile Phones and Innovations. An Empirical Description of Farmers´ Utilizations of the Mobile Phone in Upper East Region, Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Simon Norum

En kvartærgeologisk kartlegging av deglasiasjonshistorien i Grønning, Djupdalen og Steindalen i Møre og Romsdal.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Lise Lotte Pedersen

Tverrsektorielle samarbeid som regional utvikling. En komparativ studie av TAF-opplæring i Måløy og Ulsteinvik.

Veileder: Grete Rusten

Eivind Ramsdal

Kvartærgeologisk kartlegging og estimert alder på brefremstøt ved Litlelangdalen og Berilldalen (Valldalen), indre Sunnmøre.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Anne Kathrine Wenaas Ribe

‘WE DIDN’T START THE FIRE’. A geographic approach to study pre-wildfire conditions in a coastal heathland landscape by the use of GIS and remote sensing techniques.

Veileder: Gidske L. Andersen

Niclas Per Schjetne

Nye og gamle identiteter på Straume: en stedsanalyse.

Veileder: Knut Hidle

Erlend Grytten Standal

Climate Smart Agriculture in Kavrepalanchok District, Nepal.

Veilder: Peter Andersen

Jose Edvardo Vasques Alzamora

Changes in the landscape in a protected area in the Peruvian rainforest and the impact on the local population: case of the Mishana community.

Veileder: Anders Lundberg

Marikken Wullf Wathne

The role of Petroleum in Portraying and Perceiving Stavanger.

Veileder: Håvard Haarstad

2016

22 studenter har fullført mastergrad i geografi i 2016. 1 student fullførte master i region og regionalisering med veileder fra Institutt for geografi.

Marte Ness Aarak

Flernivåstyring i bærekraftig byutvikling; et studie av Framtidens byer og Bergen.

Veileder: Håvard Haarstad

Carina Reierson Ausdal

Hvordan håndtere hytteturisters midlertidige tilstedeværelse?  En studie av kommunene Mandal og Bykle.

Veileder: Knut Hidle

Rosina Badwi

INTEGRATION OF GHANAIAN IMMIGRANTS IN BERGEN’S LABOUR MARKET.

Veileder: Ragnhild Overå

Oda Totland Bongom

Det grøne skiftet og kunnskapsøkonomien. Kvinnelege entreprenørar innanfor miljøsektoren.

Veileder: Grete Rusten

Ernestina Ohenewaah Denchie

LAND GOVERNANCE AND COMPETITION FOR SPACE IN GHANA’S EMERGING OIL CITY, SEKONDI-TAKORADI.

Veileder: Ragnhild Overå

Fredrik Løkting Hasselberg

Produksjon av makt. En studie av interessekonflikten tilknyttet Nussir ASAs gruveplaner i Repparfjord.

Veileder: Knut Hidle

Anders Haukanes

Innovasjon og teknologiutvikling i det regionale innovasjonssystemet. En studie av oppdrettsnæringen og utviklingen av lukket oppdrettsteknologi.

Veileder: Arnt Fløysand

Lene Berger Henriksen

Gjennomføring av samordnet bolig- , areal- og transportplanlegging – en studie av Bergen kommune.

Veileder: Håvard Haarstad

Mathias Kvist Høiseth

Kvartærgeologisk kartlegging og rekonstruksjon av glasiasjon og deglasiasjon ved Sørmela, sørvestlige Andøya, Nordland.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Silje Johannessen

Klima- og brehistorien ved Kvigtindbreen, Børgefjell.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Moses Mosonsieyiri Kansanga

AGRICULTURAL MECHANIZATION AND ITS IMPACTS ON LAND USE AND THE ‘FOOD BASKET’ IN THE NORTHERN SAVANNAH OF GHANA: INSIGHTS FROM NAVRONGO IN THE UPPER EAST REGION.

Veileder: Peter Andersen

Thea Johanne Kopperud

Cradle to Cradle. Foretaksstrategier som bidrag til det grønne skiftet – En case-studie av foretak i Limburg-regionen i Nederland.

Veileder: Grete Rusten

Daniel Michael Larsen

Bildeling som et bidrag til et bærekraftig transportsystem – en studie av Bildeleringen i Bergen.

Veileder: Håvard Haarstad

Eirik Skjerdal Lysne

Kvartærgeologisk kartlegging og glasiasjons- og deglasiasjonsgangen ved Bømyra, sørlege Andøya.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Ida Bring Løberg

Discursive Expressions of Water Supply in the Kathmandu Valley. A Discourse Analysis of the Melamchi Water Supply Project.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Sven Meling

Ei undersøking av vassregimet i Solskinstjørn i Osa, Hardanger, perioden oktober 2012 - oktober 2013.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Til Prasad Sharma

Livelihood Vulnerability and Coping Strategies to flood disaster. A case of Thapapur VDC, Kailali, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Guri Finne Sognnæs

Risiko- og sårbarheitsanalyse av ein grunnvassførekomst i Myrkdalen, Voss

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Alexander Gulbrandsøy Stadheim

KARTLEGGING AV KARSTGROTTER OG OVERFLATEKARST VED REINGARDSLIVATNET, MO I RANA.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Tone Stokka

Leigejord i eit intensivt landbruksområde. Ein studie om kvifor bønder i Time kommune leiger tilleggsjord og korleis leigejorda blir driven.

Veileder: Kerstin Potthoff

Siren Tømmerbakke

Jordvern i bynære område. Landbruksareal ved Kalandsvatnet i Bergen kommune. (Region og regioanlisering)

Veileder: Anders Lundberg

Kristin Ekberg Vik

Development cooperation with Norwegian NGOs in Bolivia. How the development cooperation is affected by a stronger state.

Veileder: Arnt Fløysand

Erlend Sporstøl Vikestrand

Rekonstruksjon av deglasiasjonshistoria i Vermedalen og Langfjelldalen, indre Møre og Romsdal. Ein studie basert på kvartærgeologisk kartlegging.

Veileder: Svein Olaf Dahl

2015

25 studenter har fullført en mastergrad i geografi i 2015.

Cythia Adeho

FDI Outcomes, Local Conditions and Development Narratives: A Case of Norpalm Ghana Limited and Small-scale Farmers in the Oil Palm Industry in Ghana.

Veileder: Arnt Fløysand

John Agandin

Negotiated Entitlements: A Study of Land and Water Access in the Tono Irrigation Project in Navrongo, Ghana.

Veileder: Peter Andersen

Joanna Amiteye

The Proposed Re-development of the Takoradi Market Circle and its likely Implications for Market Traders’ Access to Trading Space.

Veileder: Ragnhild Overå

Marianne Bolstad Andresen

Holosene brevariasjoner i Geisdalen. En rekonstruksjon basert på kvartærgeologisk kartlegging, lichenometri og innsjøsedimenter.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Ingrid Lycke Austbø

Kartlegging av grunnvann og grunnvannstilførsel i et typisk dalføre på Vestlandet, Simadal i Eidfjord kommune.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Eivor Bjørnarsdotter Bø

Meningsinnhold og planstrategi i områdesatsingen Ytre Arna, Bergen – Kan meningsinnhold og planstrategi ses i sammenheng?

Veileder: Knut Hidle

Victoria Dowokpor

Impacts of the oil and gas industry on the livelihoods of men and women working in the firsheries: A study of Shama, Ghana.

Veileder:Ragnhild Overå

Helen Gjærde

Siste istids glasiasjons- og deglasiasjonshistorie i øvre Sølndalen, Alvdal vestfjell.

Veileder: Svein Olaf Dahl 

Are Frøysland Grande

Innovasjoner i bærnæringen - en studie fra Vik kommune.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Kristine Håland

Discourse, stakeholders’ risk perceptions and CSR. The dynamics behind the envrionmental profile of New Zealand salmon farming.

Veileder: Arnt Fløysand

Max Koller

CONNECTING THE DOTS A MULTI-PROXY APPROACH TO ANALYZING A SEDIMENTARY SEQUENCE IN SIMAFJORDEN, SW NORWAY

Veileder: Eivind Støren

Katrine Lutro Kvalnes

Svartelistearter i Bergen - En trussel for det biologiske mangfoldet?

Veileder: Anders Lundberg

Gunnhild Laxaa

Feminization of Agriculture in Melamchi, Nepal? Addressing gender in agricultural production and household decisions.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Heidi Rosendahl Lindebotten

Rekonstruksjon av deglasiasjonsforløpet på den nordvestlige delen av Hardangervidda.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Milo Juniper Lovejoy

Is the “Mother Grain” feeding the world before her own children? An examination of the impact of the global demand for quinoa on the lives and diets of Peruvian quinoa farmers.

Veileder: Peter Andersen

Rejoice Esinam Odum

RECONSTRUCTION OF THE TIMING AND RATE OF THE LATE VERTICAL WEICHSELIAN ICE SHEET DURING THE LATE GLACIAL MAXIMUM AT LOWER DORÅLEN AND UPPER ATNDALEN

Veileder: Svein Olaf Dahl

Kjetil Bø Omarstrand

Interaksjonen mellom elver og grunnvann i Osa, Ulvik.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Lina Frogner Orre

Hva er forholdet mellom MNC, kunnskapsflyt og fornyelse i en næringsklynge? En studie av MNC i NCE Subsea-klyngen.

Veileder: Arnt Fløysand

Jimmy Oliveira Schmincke

Byutvikling i lys av Bybanen.

Veileder: Arnt Fløysand

Marius Flagtveit Smistad

En rekonstruksjon av brehistorien til Hardangerjøkulen gjennom de siste 100 årene, basert på fjernanalyse og GIS.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Viljar Solbakken

Norge som turistdestinasjon og autentisk opplevelse. En studie av unge utenlandske turisters reisemotiver og opplevelse av Norge.

Veileder: Grete Rusten

Kathrine Tellebon

Rekonstruksjon av isavsmeltningsforløpet under senglasial og tidlig holocen i den sørlige delen av Jostedalen - en geokronologisk tilnærmelse.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Herbert Tetteh

Mechanisms and manouvers of forest resource access and its implications for rural livelihoods in the high fores zone of Ghana.

Veileder: Peter Andersen

Anders E. Thorvaldsen

Coping Strategies among Migrants in an Amazon Mining City. How Migrants’ Access to Opportunities Is Shaped by Their Resources.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Michal Wojtowicz

REAL WORLD CSR, - ANALYSING CSR IMPLEMENTATION IN MAMUJU, INDONESIA.

Veileder: Håvard Haarstad

 

2014

21 studenter fullførte en mastergrad i geografi i 2014.

Vincent Kofi Asamoah

Ghana’s Emerging Oil and Gas Industry: Livelihood Impacts of the Ghana Gas processing Plant at Atuabo in Western Region, Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Mari Skjåk Astad

Innovasjon som tilpasningsstrategi til endring i jordbruket. Et case-studium av innovativ kapasitet i grøntnæringen i Lærdal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Gilda Bianco Benavides

The Territorialization of a Small Community: The Case of Huaytire - Peru.

Veileder: Håvard Haarstad

Dominic Bonsu

Road transport and agriculture: A comparative study of the implications of road access for subsistence agriculture in the Northern Ghana.

Veileder: Håvard Haarstad

Akua Nyamekye Darko

Health advocacy and practice: Exploring the influence of social structures in the health related lifestyles of adults in the Asokwa community in Kumasi, Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Styrk Henrik Finne

Principia of spatio-temporal data representation: an investigation.

Veileder: Roger Bivand

Karoline Follestad

Rekonstruksjon av flommer i Glomma gjennom holosen. Effekter av klimaendringer på ulike flomregimer.

Veileder: Eivind Støren

Sondre Sognnes Haugen

Entreprenørskap i regional utvikling I Nordhordland.

Veileder: Grete Rusten

Alexander Hovland

Late Quaternary environmental reconstruction using foraminifera and sedimentary stratigraphy from Kapp Ekholm, Svalbard.

Veileder: Anne Hormes (UNIS)/Svein Olaf Dahl (UiB)

Martin Ljosdal

Naturtypekartlegging og tilstandsvurdering av naturtyper på Orresanden.

Veileder: Anders Lundberg

Sven Selås Kallevik

The Impact of Migrant Labour on Development in India: A case study from the new city of Gurgaon.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Tone Betten Lysgård

En kulturhistorisk landskapsanalyse fra Horgheim, Romsdalen.

Veileder: Anders Lundberg

Ole-Karsten Midtgård

Geomorfologisk og geologisk analyse av en steinskredavsetning i Grimsdalen, Dovre kommune, Oppland.

Veilder: Svein Olaf Dahl

Kristian Knoph Nilsen

Kartlegging og tilstandsvurdering av vegetasjonstyper på Mølen. Er nåværende forvaltning tilstrekkelig for ivaretagelse av natur og vegetasjon?

Veileder: Anders Lundberg

Beth Cathrine Fagerlid Oduro

Irregular and Incomplete Primary School Attendance in Rural Ghana. A case-study of late enrolment and early drop-out in the Eastern Region.

Veileder: Ragnhild Overå

Dashakti Reddy

Managing sexual and gender-based violence (SGBV) in Liberia: Exploring the syncretisation of Western and traditional approaches.

Veileder: Ragnhild Overå

Marita Sørensen Solaas

Miljømessig verdiskaping og samarbeid i Herand og Åkrafjorden landskapsparker.

Veileder: Kerstin Potthoff

Ida Grøndahl Steffensen

Rekonstruksjon av storflommer i Glomma gjennom holosen – mulige koblinger til naturlig klimavariabilitet og global atmosfærisk sirkulasjon.

Veileder: Eivind Støren

Nicola Joanne Trier

The Role of Norad’s Oil for Development Programme in Environmental Management in Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Walters Chiafie Zechia

Natural Resources Management Conflicts in Protected Areas. Case Study of Mbi Crater Game Reserve, Cameroon.

Veileder: Håvard Haarstad

Aleksander Øren

Restaurering av våtmark i Haukåsmyrane, Åsane – muligheter og utfordringer.

Veileder: Anders Lundberg

 

2013

18 studenter fullførte en mastergrad i geografi i 2013.

Bjørn Dyregrov Haukeland

Flom i Atna gjennom 10000 år - Ein studie av flom frå 9950 (BP) til 2011(AD), bygd på paleohydrologiske undersøkingar og instrumentelle målingar.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Maria Falch Holm

Lokaliseringsfaktorer og klyngeeffekter i et foretaksperspektiv - Klosterøya og Herøya næringspark.

Veileder: Grete Rusten

Tarje Wanvik

Corporate Social Responsibility - re-territorialisation of global business. Grounding foreign companies in local context through CSR - the case of Norwegian Business in Indonesia.

Veileder: Knut Hidle

Jon Morten Risberg

Regeneration of pine on the aeolian sand dunes in Starmoen nature reserve, south-east Norway.

Veileder: Ole Reidar Vetaas

Kristin Madsen Klokkeide

Regeneration of Shorea robusta and Schima wallichii under Community Forest Management in Ludikhola watershed, Gorkha district, Nepal.

Veileder: Ole Reidar Vetaas

Sheela Thapa

Job migration and changes in gender roles in agriculture and household decision making - the case of Bhatkhola VDC, Syangja, Western, NEPAL.

Veileder: Peter Andersen

Liv Unni Stuhaug

Migration and Rural Livelihoods in a Himalayan Village. The impact of migration on individual households and community development in Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Kavita Adhikari Thapa

Do Women Work and Men Decide? Gender Dimensions of Cash Cropping in the Middle Hills of Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Dickson Ayirewuje

Housing in the era of black gold: A study of access to housing in the Sekondi-Takoradi metropolis, Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Torgeir Fiskum Hansvik

Verkilsdalsskredet, et fjellskred i Rondane nasjonalpark. En naturgeografisk studie med fokus på utløsningsmekanismer og geomorfologisk kartlegging.

Veileder: Håvard Juliussen/Henriette Linge

Kristoffer Seivåg Larsen

Brefluktuasjoner og paleoklima ved Høgtuvbreen i Trolldalen gjennom holosen.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Martin Tengesdal Torstenbø

Utfordringer ved offentlig-privat nettverksstyring – et casestudie fra planleggingen rundt Damsgårdssundet, Bergen.

Veileder: Knut Hidle

Yan Chu

The Potential for Development of Recreational Fisheries in Fuxian Lake, China. A Study of the Influence of Local, Geographical Factors.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Hanna Dyrnes Nordø

Kreative bygdesamfunn. Et casestudium om entreprenørskap og stedet Stryn.

Veileder: Arnt Fløysand

Espen Haugen

National Development Policy and Rural Schools. Exploring the effects of Nicaragua’s development policy on issues of access, gender, and empowerment in three rural schools.

Veileder: Odd Inge Steen

Henning Auestad

Sanddyner som indikator på miljøendring. Naturtypekartlegging og analyse av økologisk tilstand, Skarasanden – Jærstrendene lanskapsvernområde.

Veileder: Anders Lundberg

Ingrid Foss Ballo

The introduction of smart meters in Norway: Challenging a sense of home?

Veileder: Knut Hidle

Daria Klymenko

Sted, tilhørighet og lokal identitet: utfordringer, perspektiver og framtiden, eksemplifisert med tilflyttingsprosjekt for lokale øysamfunn i Sunnhordland.

Veileder: Knut Hidle

 

2012

15 studenter fullførte en mastergrad i geografi i 2012. En fullførte master i region og regionalisering med veileder fra geografi.

Anna Marta Reztak

DISCOURSES ON THE IMPACT OF WATER RIVATIZATION ON WATER DELIVERY: - A CASE FROM TESHIE, GHANA.

Veileder: Peter Andersen

Xuejia Zhuo

Approaches to develop marine fishing tourism in a Norway and Chinese regions. - Marine fishing tourism competitiveness comparison between North Cape and Wenzhou.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Austin Dziwornu Ablo

MANNING THE RIGS: A STUDY OF OFFSHORE EMPLOYMENT IN GHANA’S OIL INDUSTRY

Veileder: Ragnhild Overå

Diana Owusua

Gender and Informality in the Construction Industry in Ghana’s Oil City Takoradi

Veileder: Ragnhild Overå

Madan Raj Joshi

AGRICULTURAL INNOVATION AND FARMING DYNAMICSIN KAILALI, FAR-WESTERN NEPAL

Veileder: Tor Halfdan Aase

Marianne Bakkedal

Diversification or Specialisation? What are the recent changes in agriculture in Trishuli, Nuwakot District, Nepal?

Veileder: Tor Halfdan Aase

Helge Lea Tvedt

Grønn Innovasjon - en studie av innovasjonsprosessen til to spin-off foretak fra forskningsmiljøet i Bergen

Veileder: Grete Rusten

Andrea Boyco

The Geography of Participation: The case of Pluspetrol in Pisco, Peru

Veilder: Arnt Fløysand

Mathilde Skår

Kvartærgeologisk kartlegging og rekonstruksjon av is-marginale avsetninger på Bjorøy, Tyssøy og Håkonshella, sørvest for Bergen - Implikasjoner for yngre dryas-marginen i Bergensområdet.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Elisabeth Maquart

Mapping and reconstruction of glacier margins during the deglaciation in Kanadaskogen, Bergen, western Norway.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Rune Njøs

Næringsklynger, forankring og internasjonalisering: Fører internasjonalisering av bedrifter innan NCE Maritime og NCE Subsea til endringar i klyngeforankring og klyngedynamikk?

Veileder: Arnt Fløysand

Manira Gotame

Community Participation in Solid Waste Management Kathmandu

Veileder: Peter Andersen

Bjørn Skorpa Eikeland

Kvartærgeologisk kartlegging av området Fløyen, Rundemanen og Munkebotn, med fokus på glasiale former. - Implikasjonar for yngre dryas-marginen i Bergensområdet.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Maria Svanøe

Regionale rekrutteringsstrategiar. Ei casestudie av bergensregionen. (Master i region og regionalisering)

Veileder: Knut Hidle

Stian Tamlagsrønning

Tittel på oppgaven: En diskursanalytisk studie av regional utvikling i Norge og Sogn og Fjordane. (Master i region og regionalisering)

Veileder: Arnt Fløysand

Line Møllerup

Politiske prosesser og regional utvikling. Et studie av politiske prosesser i forbindelse med flyttingen og etableringen av to statsinstitusjoner. (Master i region og regionalisering)

Veileder: Grete Rusten

 

2011

23 studenter fullførte en mastergrad i geografi i 2011. To fullførte mater i region og regionalisering med veileder fra geografi.

Sunniva Trones

Kvartærgeologisk kartlegging av vestlige deler av Folldal, med hovedvekt på smeltevannsdrenering og avsetningsformer

Veileder: Svein Olaf Dahl

Linda Salvesen

Sclerochronological investigation of the freshwater mussel Margaritifera margaritifera from Laksåga, northern Norway: link between annual increments and air temperature?

Veileder: Svein Olaf Dahl

Michael Ben Awen-Naam

PERCEPTIONS OF CLIMATE CHANGE AND ADAPTATION: A CASE OF PEASANTS IN THE BUILSA DISTRICT OF THE UPPER EAST REGION OFGHANA.

Veileder: Peter Andersen

Abu Razak

Processes and Effects of Land Sales on Local Livelihoods in Communities located near the Oil Industry in the Western Region of Ghana

Veileder: Ragnhild Overå

Berit Marie Hansen

Næringsutviklingsarbeid og den geografiske kontekstens rolle. En studie av det offentlig-private partnerskapet i Gulen og Masfjorden Utvikling AS.

Veileder: Grete Rusten

Egil Andre Mortensen

Sørlandets Kunnskapshavn Arendal. Et regionalt tiltak for innovasjon og regenerering av lokale ressurser?

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Torill Keys

Farmer’s Adaptation to Global Warming in Punjab

Veileder: Tor Halfdan Aase

Kaisa Gjertsen

Laks som funksjonell mat. En diskursanalytisk tilnærming til laks i kampen mellom industri og natur

Veileder: Peter Andersen

Yograj Gautam

Food Security in the context of Agricultural Commercialization in Ilam, East Nepal

Veileder: Peter Andersen

Frida Halland

Landskapsparkar. Eit næringslivstiltak tufta på tradisjonar i landskapet - ein tenleg veg å gå?

Veileder: Kerstin Potthoff

Rajip Adhikari

INTERFACE BETWEEN LOCAL AND SCIENTIFIC NOWLEDGE. A Case of Peri-Urban Zone of Kathmandu, Nepal

Veileder: Peter Andersen

Mariette Madsgaard

Holosen bre og- klimahistorie fra Uralfjellene, Russland

Veileder: Jostein Bakke

Jeanette Gundersen

Klima og skredaktivitet – et studium av skredaktivitet i moreneskråninger langs Bergensbanen og koplingen til klima

Veileder: Jostein Bakke

Pål Ringkjøb Nilesen

Brefluktuasjonar og klimaendringar på Botnabrea, Folgefonna, gjennom seinholosen. Ein studie basert på kvartærgeologisk kartlegging og innsjøkjernar

Veileder: Jostein Bakke

Eirin Winsnes Isaksen

LEGAL, POLITICAL AND SOCIAL CHANGE - THE CASE OF SEXUAL AND GENDER MINORITIES IN NEPAL

Veileder: Odd Inge Steen

Laima Nomeikaite

Cultural Heritage- led Local Economic Development with a Particular Focus on the Organizing Capacity: A Case Study of Allariz Town, Northwestern Spain

Veileder: Arnt Fløysand

Even Vaular

Det italienske salt- og klippfiskmarkedet og norsk eksport. Konvensjoner, relasjoner og markedstilpasning.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Eva Maire Skulstad

Temporale og romlige sedimentasjonstrender i en distal-glasial innsjø, gjennom Den Lille Istid. Et studie kombinert av kvartærgeologisk kartlegging og analyse av innsjøsedimenter i Jægervatn, Lyngen, Troms.

Veileder: Jostein Bakke

Delia Welle Kejo

Reconstruction of the Deglaciation History of a Catchment at Nøss in Central Western Andøya (30 Ka BP -10 Ka BP)

Veileder: Svein Olaf Dahl

Natasa Zivkovic

PRODUKSJON OG SAL AV LOKALE MATPRODUKT EKSEMPELSTUDIE FRÅ AURLAND

Veileder: Grete Rusten

Sigrid Ølmheim

Kunnskapsbygging I den norske fruktnæringa. Døme frå Ullensvang herad.

Veileder: Peter Andersen

Siri Skulstad Wangen

ricultural extension, food security and livelihoods. A study of challenges and benefits of the National Agricultural Advisory Services in Tororo District, Uganda.

Veileder: Odd Inge Steen

Anne-Lise Sæterdal

Læring gjennom feltarbeid. - Å gjøre forskningsresultater til en praktisk anvendbar ressurs for næring, forvaltning, læringsinstitusjoner og andre aktuelle aktører.

Veileder: Odd Inge Steen

Jorid Norheim

Industridesign som verktøy for å minimere miljøbelastningen –status designprosesser og regionale relasjoner. Eksempler fra Osloregionen. (Master i region og regionalisering)

Veileder: Grete Rusten

Astrid Karlstad Larsen

Worker-Recuperated Enterprises in Argentina- A Comparative Case study of Two Print Shops In Buenos Aires. (Master i region og regionalisering)

Veileder: Arnt Fløysand

 

2010

36 studenter fullførte en mastergrad i geografi i 2010.

Basant Adhikari

Sharecropping system in mid west Tarai. A case study of Gobardiha VDC of Dandeukhuri district, Nepal

Veileder: Peter Andersen

May Britt Drage Bakke

Spanske konvensjonar og bygging av merkevare for norsk saltfisk.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Erlend Bjerkestrand

Vindkraft og reiselivsnæring - konflikt eller samspill? En komparativ studie av reiselivsnæringen i Smøla og Frøya.

Veileder: Grete Rusten

Festus Boamah

Competition between biofuel and food. The case of a jatrpha biodielsel project and its effects on food security in the affected communities in Northern Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Silja Kristiansen Bruland

Restructuring highly skilled migrants to the Sunnhordland region - A company perspective. (Master i region og regionalisering).

Veileder: Grete Rusten

Pablo Dourojeanni

Polylepsus forest in southern Ancash, Peru. An analysis of natural and human factors delimiting their distribution.

Veileder: Kerstin Potthoff

Truls Eskeland

Innovasjonsprosesser i norsk landbruk.

Veileder: Grete Rusten

Xi Feng

Resource acquisition of the salted fish industry in Quingdao.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Hildegunn Furdal

Brefluktasjonar og klimaendringar under "den vesle istid" kring Folgefonna.

Veileder: Jostein Bakke

Ann Helen Heldal

Narrativ og forholdet til sted. En studie av lokale stedsnarrativ og hytteturismens endringeri lokalbefolkningens forhold til Rjukan og bygdene rundt. (Master i region og regionalisering).

Veileder: Knut Hidle

Runa Himle

Jordbruk mellom stat, kirke og marked. En studie av hvordan statlig politikk, marked og kirke påvirker jordbruket, og hvordan bøndene skaper og bruker sine handlingsrom, i tre landsbyer i Tigray, Etiopia.

Veileder: Peter Andersen

Nina Holmelin

Farming flexibility in Mustang, Nepal. Potentialities and constraints under conditions of climate change.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Carlos Miguel Perez Inchaustegui

Connections between FDI, natural resources access and local development: Te case of Atima mine, Peru. Are we following the correct plan?

Veildeder: Arnt Fløysand

Trine Mjølhus Jacobsen

Backpackers hotspots. Cultural and social change of place and identity. A study from Taganga, Colombia.

Veileder: Inger Birkeland

Henrik Løseth Jansen

Glasiasjons- og deglasisasjonsforløpet på østlige midtre Andøya.

Veileder: Svein Olaf Dahl/Jostein Bakke

Louise Josefsen

En paleoklimatisk analyse av relikte talusderiverte steinbreer på Andøya, Vesterålen, Nord-Norge.

Veileder: Svein Olaf Dahl/Henriette Linge

Ingvild Kannelønning

Gardbrukarar og landbruk i endring i Hordaland - ein studie med utgangspunkt i Ulvik og Radøy. (Master i region og regionalisering).

Veileder: Grete Rusten

Camilla Krebs

Horses, pilgrims and motorbikes. Socio-economic and cultural imlications of road construction in Himalaya. The case of Mustang, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Sara-Beate Larsen

Bruk av GPR for å auke forståinga av sedimentasjonsprosessar i Nedre Finnkongdalsvann, Andøya, Nord-Noreg.

Veileder: Jostein Bakke

Henrik Lindblom

Tilgang til vann gjennom det uformelle vannforsyningssystemet i Luanda, Angola.

Veileder: Ragnhild Overå

Hilde Moberg

Koblinger mellom snøskred og klima langs vestsiden av Sørfjorden, i et historisk perspektiv.

Veileder: Jostein Bakke/Svein Olaf Dahl

Silje Liv Drevlo Ohna

Arbeidervelferd i lys av industriens konkurransesituasjon - en studie av velferdssituasjonen for produksjonsarbeiderne i saltfiskindustrien i Quingdao, Kina.

Veilder: Knut Bjørn Lindkvist

Lene Omdahl

Paani aur Jawani (Water and Youth). A study of differentiated agricultural development in two Central Himalayan communities, India.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Stina Ellevseth Oseland

The political space of labour movements in times of crisis. A study of  the labour movement in Chiloe, Chile.

Veileder: Arnt Fløysand

Karl Ravnaas

Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom wichsel fra Knutshøen i Fundin, østlige Dovrefjell.

Veileder: Svein Olaf Dahl/Henriette Linge

Anderas Grov Roald

Er det mulig å bruke georadar som verktøy for å estimere Holocene erosjonsrater?

Veileder: Jostein Bakke

Leila Santana

Konvensjonspåvirkning og bygging av merkevarer for norske saltfiskprodukter i Spania. Vist gjennom eksempelstudiet West Fish. (Master i region og regionalisering).

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Heidi Saua

Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel til Kakelldalen, Folldal.

Veileder: Svein Olaf Dahl/Henriette Linge

Nkushi Francis Shombong

CHAD - Cameroon petroleum development and pipeline project. Impact assessment of the project to the local community: Case study of the ocean division of Cameroon

Veileder: Odd Inge Steen

Odd Inge Hesjedahl Thorkildsen

Bruken av georadar som metode innanfor kvartærgeologiske studiar og undersøking av torvområde, Æråsdalen, Andøya.

Veileder: Jostein Bakke

Clare Tompsett

Fuelling development? A critical look at government-centered jathropa cultivation for biodiesel as promoted by the biofuel policy of Rajasthan, India.

Veileder: Peter Andersen

Marianne Veste

Rekonstruksjon av holosen skredaktivitet i Hardanger - En studie basert på innsjøsedimenter for å undersøke koblingen mellom skred og klima over en lengre tidsskala.

 

Hella Elisa Wittmeier

Glacier fluctuations and sediment transport at Vestre Blomsterskardsbreen, Folgefonna.

Veileder: Jostein Bakke/Svein Olaf Dahl

Ben Boye Worsley

Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel i søndre Dovrefjell, Sør-Norge

Veileder: Svein Olaf Dahl/Henriette Linge

Yu Wu

Location advantagesand the successfulsalted fish processing industry in Qingdao,China

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Mariama Zaami

Gendered strategies among migrants from northern Ghana in Accra: A case study of Madina.

Veileder: Ragnhild Overå

 

2009

21 studenter fullførte en mastergrad i geografi i 2009.

Tone Katagiri Bjørø

Arealplanlegging og forvaltning av biodiversitet. En analyse av implementering av Nasjonalt Program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og databasen Naturbase i kommunal planlegging med eksempler fra Os og Bergen kommune. 

Veileder: Anders Lundberg

Tore Borvik

Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonsforløpet gjennom weichsel i sentrale Dovrefjell.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Agnieszka Barbara Dylewska

The Impact of Tourism on Socio-Economic Development in Busua in the Western Region of Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Karine Gystøl

Paleoklimatisk studie av Bessedørbreen og Svartvatnet ved Okstindan i Nordland - rekonstruksjon av brefluktuasjoner og flomepisoder gjennom holocen. 

Veileder: Jostein Bakke

Anne Berit Hauge

Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel i nordvestlege Folldal, Hedmark.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Kathrine Sæverud Hauge

Bonden sine val om produksjon og tiltak i jordbrukets kulturlandskap. Ein casestudie frå Tinn kommune.

Veileder: Inger Birkeland

Ken Ove Heiberg

Mot en kulturell bærekraft? En studie av lokale livsformer, offentlig forvaltning og deres relasjoner til natur i Flesberg kommune. (Master i region og regionalisering)

Veileder: Inger Birkeland

Melanie Hetkamp

The Internationalization of Service Sourcing in Business. Study of International Outsourcing (Offshoring) of Service Activities by Companies in Norway. 

Veileder: Grete Rusten

Bengt Ove Hundvebakke

Implementering av IKT i vidaregåande skule i eit regionalt perspektiv. (Master i region og regionalisering)

Veileder: Grete Rusten

Kaja Næss Killingland

Ekstremflommer i Grimsa, øvre Glommavassdraget. Rekonstruksjon av flomfrekvens gjennom holosen og sårbarhetsanalyse av dagens elv.

Veileder: Svein Olaf Dahl/Jostein Bakke

Lisa Sklett Larsen

Brefluktuasjoner og klimaforhold på Midtre Andøya i overgangen fra siste istids maksimum til inngangen av holosen.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Bjørn Erik Løken

Development for whom? Narratives on the impact of Chinese involvement in Angola.

Veileder: Arnt Fløysand

Anna-Lena Mikkelsen

Måsøy, tatt av vinden. Om utbygging av vindkraft i et fiskevær og påvirkningen på turismen. 

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Kjersti Moe

Reconstruction of local glaciers and climate in Nøssdalsvatn catchment on central Andøy, northern Norway.

Veileder: Svein Olaf Dahl/Jostein Bakke

Sigrun Moe

The conditions of internally displace people in the outskirts of Bogotá and the external agents’ perceptions of the situation.

Veileder: Odd Inge Steen

Patrick Kuranchie Owusu

Resource magagement in the Anlo-Ewe migrant fishing community Abakam in the Central Region, Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Håkon Randal

Verdisetting av isbreer i en kontekst av klimaendring: En kvalitativ studie av klima basert på feltarbeid knyttet til Nigardsbreen.

Veileder: Inger Birkeland

Siri Steen Selvig

Suburban development and sustainability: The case of Pärnu, Estonia.

Veileder: Arnt Fløysand/Arild Holt-Jensen

Gitta Shrestha Thapa

How Gender Affects Decision Making - A Case Study of Tibeto-Burmese Women in Kobang VDC, Mustang, Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Mette Vabø

Markedsføring av Stavangerregionen: Oljenæringen og kulturlivet i samspill. (Master i region og regionalisering)

Veileder: Grete Rusten

Signe Vinje

Mango til sals -ein studie av korleis småskala landbruksorganisasjonar i Piura, Peru, koplar mangobønder til den internasjonale marknaden.

Veileder: Arnt Fløysand

 

2008

20 studenter fullførte en mastergrad i geografi i 2008.

Bipin Kumar Acharya

Cultivation and Use of Ricebean A Case Study of Dang District, Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Naa Ansaa-Koi

Ibi tse yie (some people are better off): Wealth re-distribution mechanisms in the coastal town Moree, Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Emmanuel Agyemang Braye

Migration and its consequences for rural livelihood: A case study of Kwamang in Ashanti.

Veileder: Ragnhild Overå

Torunn Bøe

Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel i Stroplsjødalen, Dovrefjell.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Bjarte Børtveit

Fisketurisme i Nordkapp. En studie av fisketurisme i et fiskerisamfunn preget av turisme.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Hermanta Prasad Dangal

Double control of forest resources use: The role of institutions in Kunjo village, Mustang, Nepal Himalaya.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Marte Hagen Eriksrud

Norske bedrifter i en fremmed kontekst – en studie av norske bedrifter i Shanghai, Kina.

Veileder: Arnt Fløysand

George Freduah

Poverty mitigation and wealth creation through artisanal fisheries in Dzemeni area at Volta Lake, Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Siren Skramestø Juliussen

Foreign Direct Investment in Estonia. Local Outcomes of Global Processes.

Veileder: Anrt Fløysand

Armando Josè Lamadrid

High mountain melt-down: Local perceptions of global warming in Andes and Himalayas. (Master in water resources and coastal management)

Veileder: Tor Halfdan Aase

Vigdis Lode

Produksjonskjeder, konvensjoner og markedstilpasning i saltfisknæringen. Et spansk perspektiv på den norske produksjonskjeden.

Veileder: Knut bjørn Lindkvist

Mia Skar Manger

Frivillig organisert integreringsarbeid. Ein studie av frivillige organisasjonar sitt supplerande arbeid for integrering av flyktningar i Bergen.

Veileder: Odd Inge Steen

Jan Bjarne Mikalsen

Plan, prosess og resultat. En teorikritisk studie av general- og kommuneplanarbeidet i Sandnes kommune med hovedvekt på arealplanlegging.

Veileder: Anders Lundberg

Beate Ertresvåg Myklevoll

Geiranger: kulturlandskap og verdsarv.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Dilli Prasad Poudel

Livelihood and Common-Pool Resources. A study for Thini Village, Mustang, Trans-Himalayan Region of Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Arne Andreas Riisnes

Fisketurisme, kystbygda si redning? Ein studie av fisketurisme i Finnøy kommune.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Marit Selberg Sigurdson

Skånevik i endring. Bygdeutvikling med trivsel, blues og coaching som drivkraft.

Veileder: Eli Jeanette Fosso

Trygve Snøtun

Rekonstruksjon av holosene brevariasjonar i søraustre delar av Okstindan, Nordland.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Thomas Hjeltnes Svensen

Innovasjon og læreprosesser - Et casestudie av tre norske leverandørselskap etablert i chilensk fiskeoppdrettsindustri.

Veileder: Arnt Fløysand

Annbjørg Jørdre Tolo

Brefluktuasjonar og klimaendringar på Dettebra, Folgefonna, gjennom Sein-Holocen.

Veileder: Jostein Bakke

 

2007

Virginia Antonijevic

Peatlands in Tierra del Fuego, Argentina: mapping multi-scaled landscapes and change detection.

Veileder: Anne Lucas

Ritu Raj Bhandari

Looking for the employment abroad: effects of labour migration on rural economy, agriculture and social cohesion: a study from Eastern Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Madhab Prasad Bhusal

Spatial variation in agricultural wages: a case of Kalali district, western Terai, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Trond Inge Myhre Brakestad

Stabilitet og endring i kulturlandskapet. Ein studie av landskapet på Aga i Ullensvang herad.

Veileder: Anders Lundberg

Kari Anne Klovholt Drangsland

Jungbusch i endring. Byplanlegging som integreringstiltak.

Veileder: Arild Holt-Jensen og Tor Halfdan Aase

Marte Dælen

Fattige fiskere: fanget eller frigjort av eget fiskegarn? En studie av fiskeribistand og fattigdomsforebygging i Kasafal - India.

Veileder: Ragnhild Overå

Cato Dørmænen

Svalbard - ikkje her, men der palmane er! Tilhørigheti og ambivalens. Eit studie av 'seniorungdommen' i Longyearbyen.

Veileder: Inger Birkeland

Åsmund Olav Ekrheim

Kystlynghei i Fitjarøyene - en landskapsmosaikk i utvikling - mot hva?

Veileder: Anders Lundberg

Hilde Hansen

Rekonstruksjon av glsiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom wichel i Kvitdalen, østlige Dovrefjell.

Veileder: Svein Olaf Dahl

David Bakke Haugen

Forening eller forretning? Balansegangen mellom økt kommodifisering og lokal tilknytning i norsk toppfotball.

Veileder: Arnt Fløysand

Christian Himmelhuber

On the road to sustainable development & the discourse on the impact of salmon farming activities in Quellon on Chiloe.

Veileder: Arnt Fløysand

Ståle Holgersen

Class conflct and planning. A case study of contemporary development at King's Cross in London.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Kristian Eide Jensen

Boron and zinc deficiency in Nepalese soils: Small-scale variations and the influence of farming system dependent factors. A case study from Sedi Bagar, Kaski Distict, Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Sissel Marit Jensen

"Ut av syn ut av sinn?" En studie av søppelhåndteringen i Bhaktapur, Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Charlotte Aline Sibylle Meering

Entreprenørers oppskalering i nye næringer. En studie av kamskjelldyrkeres oppskalering og omgivelsenes medetablering av kamskjellnæringen på vestlandet (Norge).

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Ingrid Mydland

Somaliere i Diaspora. En komparativ studie av somaliske kvinners tilpasningsstrategier i Bergen og Addis Abeba.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Romy Katherine Rodriguez Ortize

Langtidseffekter av norsk bistand. En studie av fiskeriutvikling og fattigdomsredukjson i Bahabalpur - India.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Sigrid Malene Peterson

Estimation of Water induced soil erosion by RUSLE and GIS from Haukås catchment, and the spatial relationships between erosion, land use and pearl mussels in Haukås River.

Veileder: Anne Lucas

Eva-Mari Rahkola

Å fiske etter kunnskap. Innovasjonssystemer i foredlingsindustrien for sjømat i Kina, bruk av kunnskap og læring i produksjonssystemet.

Veileder. Knut Bjørn Lindkvist

Øystein Skofteland

Frossenfisk på jordomseiling. En studie av import og eksportindustri for sjømat i Qingdao.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Hans Petter Skorstad

Nasjonale turistveger i Norge - en analyse av implementering av de offentlige kriteriene for å gi en vegstrekning status som nasjonal turistveg. En sammenligning av to vegstrekninger i Hardanger.

Veileder: Anders Lundberg

Harald Songe

Rekonstruksjon av holosene brevariasjoner og flomepisoder i Blåtjønnholet, Øst-Jotunheimen. - En studie av glasilakustrine sedimenter fra Russvatnet.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Kjartan Thoresen

Evaluering av lokal forvaltning i Fitjarøyene.

Veileder: Anders Lundberg

Maren Stanghov Thorstensen

FDI, nettverk og kuturelle barrierer - en studie av oppdrettsaktører i Puerto Montt, Chile.

Veileder: Arnt Fløysand

Synne Nessestrand Vefring

"No byggjer vi nye Høyanger" - Ein diskursanalytisk studie av omstillingsprosessen i Høyanger.

Veileder: Arnt Fløysand

Jan Vidar Voster

Raunsdalen - en dal i endring. Arealbruk og Klima som årsak for endringer i fjellvegetasjon. En studie i Raunsdalen, Hardanger.

Veileder: Anders Lundberg

Irene Våge

Kvinners tehusdrift i Manang, Nepal. En studie av kvinners økonomiske strategivalg og bruk av sosial kapital.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Lisa Knatterud Wold

Gender relations and household livelihood security in Lake Kariba fishing communities, Zambia.

Veilder: Ragnhild Overå

 

2006

Eva Bjønnes

Rekonstruksjon av brefluktuasjonar og klimavarisjon på Møsevassbreen, Folgefonna gjennom Holosen med hovudvekt på neoglasial tid og "Den Vesle Istid".

Veileder: Jostein Bakke

Stig Godske Bjørklund

"Vinterfugl i sommerland" Om nordmenns levemåte i et lokalsamfunn på Grand Canaria.

Veileder: Eli Jeanette Fosso

Fredrik Ingmar Boge

Time series analysis of the chlorophyll content in the Mozambique channel using GIS and Remote sensing.

Veileder: Anne Lucas

Torbjørn Eidsheim Bøe

Rekonstruksjon av sein-holosene brevariasjonar frå nordvestre Okstindan, Nordland.

Veileder: Jostein Bakke

Adriana Theresa Da-Silva-Arellano

Collective Actions Concerning Water Management, a case study of Upper Lurin Basin, Peru.

Veileder: Arnt Fløysand

Hanne Dybwik

FDI, Local Conditions and Development in Espinar, Peru. A Weak Case of Dependecy?

Veileder: Arnt Fløysand

Inge Edvardsen

Paleoklimatisk rekonstruksjon av Sauabreen.

Veilder: Svein Olaf Dahl

Hans-Christian Engum

Alpine tre- og skoggrenseendringer. Indikator på klimaforandringer eller endret arealbruk? En studie i Bergsdalen, Vaksdal kommune.

Veileder: Anders Lundberg

Hilde Hovland Erstad

Bruk og forvaltning av skogressurser i Manang, Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Christian Frønsdal

Boligmiljøet på Melkeplassen og arbeidet med forbedringer av dette.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Lena Svastog Garnes

Rekonstruksjon av isutbreiing gjennom Weichsel i vestlege delar av Rondane.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Helene Harris-Christensen

Kirkeasyl i grenseland. Lokal erfaring med kirkeasyl som territorialitet.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Ida Hermansen

Trivselsfaktorer i blokkbebyggelse fra 1960-70-tallet.En komparativ studie av nærmiljøet i Mustamäe, Tallin og i Loddefjord, Bergen.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Mweutota Mkwetu Kahoveko

Site selection for aquaculture using GIS, Cuvelai basin, Namibia.

Veileder: Anne Lucas

Mary-Anne Karlsen

Bestridt virkelighet - En studie av makt, kunnskap og geografi i konflikt over utvikling i det sørlige Mexico.

Veileder: Peter Andersen

Jostein Klette

Rekonstruksjon av isutbreiing gjennom Weichsel i Grimsdalen, nordlige Rondane.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Tina Marie Knutsen Lund

Konstruksjon av etnisk identitet, Strategi eller verdi? Steders betydning for instrumentelle og primordiale konstruksjoner av etnisitet i Manang-dalen, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Prem Bahadur Mall

Social Impacts of Tourism. A study of Pisang, Manang District, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Jannicke Neteland Olsen

Er vannet for klart finnes ingen fisk. En studie av den kinesiske foredlingsindustrien for sjømat.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Hildebrando Palacios-Berrios

Assessing Landscape Change in a Mining Area of the Peruvian Andes. A case study in the Yanacocha Mine, Cajamarca.

Veileder: Anders Lundberg

Keshav Prasad Paudel

Institutions, Environmental Entitlement and Pastoral Management. A case of Nyishang, Trans-Himalaya Region, Mangang District, Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Sundar Kumar Rai

Manang Parampara. Dispute Resolution Tradition in Upper Manang Valley of Manang District, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Solveig Johanne Skjoldal

Glasial kronologi for Tveitedalen og Handelandsdalen, sørvestre Folgefonnhalvøya, i overgangen mellom sen-Weichsel og tidlig-Holocene. En kvatærgeologisk studie med vektlegging på rekonstruksjon av glasiale forhold, deglasiasjon og havnivåhistorie.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Sigrid Skjøren

"Zu Hause" i Kreuzberg. En studie av tyrkere og deres sosiale praksis, identitet og territorialitet i bydelen Kreuzberg i Berlin.

Veileder: Eli Jeanette Fosso

Asgeir Skålholt

Tourism in the global periphery: A case study from Manang, Nepal Himalaya.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Dorthe Bae Solvang

Tidevannsenergi og gasskraftverk – teknologi og utvikling. En studie av nyskaping og utvikling i et økonomisk geografisk perspektiv.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Monica Stoknes

"Oss" og "dei Andre" på Bømlo. Ein studie av representasjonar og diskursar i det rurale rom.

Veileder: Eli Jeanette Fosso

Eivind Nagel Støren

Rekonstruksjon av sen-holocene brevariasjoner og skråningsprosesser. – En studie av innsjøsedimenter fra Russvatn i Øst-Jotunheimen.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Hanne Thuen

Med skeivt blikk på bygd og by. Hvordan unge homofile og lesbiske forstår seg selv i forhold til bygd og by.

Veileder: Eli Jeanette Fosso

Rolf Wermundsen

Business Development or Business for Development. A study of business in the South Atlantic autonomous region of Nicaragua, their interaction and regional development dynamics.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Ingelin Aarnes

Vegetation and climate reconstruction based on plant macrofossils from Bleik, Andøya, North-Norway.

Veileder: Svein Olaf Dahl

 

2005

Helge Prestrud Astad

Marine Data Integration. Satellite images, in-situ data and numerical ocean models in GIS.

Veileder: Anne Lucas

Krishna Prasad Bhattarai

Livelihood strategies of squatter households in an urban environment : a case study of Kathmandu metropolitan city, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Anette Brimsøe Bjelland

Samdrift i landbruket : en studie av individuelle valg og prosesser i forkant og etterkant av en omstilling : eksempelet Jæren.

Veileder: Eli Jeanette Fosso

Halvor Dannevik

Pipes and Prayers. Global changes and water management in two Himalayan villages.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Trond Fjellvik Djuve

Verdivurderinger av geomorfologiske landskapselementer på Reinsnos. En metodisk tilnærming til et system for objektiv vurdering av verneverdi for geogmorfologiske landskapselementer.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Åshild Dyrdal

Kommunal dispensasjonspraksis i 100-metersbeltet. En studie av Fjell kommune.

Veileder: Roger Bennett

Astrid Espe

Frå fisk til kart - og tilbake: med GIS som selektiv fiskereiskap i Nordsjøen.

Veileder: Anne Lucas

Lars-Ivar Folgerø

Geomorfologisk og stratigrafisk analyse av Nordlenangen, Troms: paleoklima gjennom Senglasialen og Holosen.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Pawan Kumar Ghimire

State of Land Abandonment. Impacts of Out Migration on Local Farming Systems. (A Case Study of upper Manang in the Central Himalayas, Nepal).

Veileder: Tor Halfdan Aase

Anette Gundersen

Traditional medical practices in Huancabamba, Peru : a study of credibility and subject positions.

Veileder: Arnt Fløysand

Håvard Haarstad

Globalized Power and Resistance: A Peruvian case study demonstrating embeddedness in spatial scales.

Veileder: Arnt Fløysand

Mina Kile

Regional identitet og merkevarebygging: et eksempel fra fruktnæringen i Hardanger.

Veileder: Anders Lundberg

Gro Koppen

Strandvernets stilling i Austevoll kommune. En studie av Planutvalgets dispensasjonsprakis i 100-metersbeltet ved sjø.

Veileder: Roger Bennett

Tonje Eide Kristiansen

Lyngør - helårssamfunn eller ferieidyll? Om sosiale konstruksjoner av sted belyst gjennom debatten om skolenedlegging.

Veileder: Eli Jeanette Fosso

Inger Johanne Midtgarden

Miljørørsla i Russland sett i eit demokratiseringsperspektiv.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Marianna Mindreau

Importance of the flora associated to the polylepis forest of Queunacocha for the Andean community of Huilloc (Cuzco -Peru).

Veileder: Anders Lundberg

Beate Mæsel

Forankring i næringslivs- og stedsutvikling - En studie av næringslivsaktører i Stryn kommune.

Veileder: Arnt Fløysand

Camilla Gaarn Røed

Verdiendring og stedstilhørighet. En studie av lokal forankring av FK Mandalskameratene.

Veileder: Arnt Fløysand

Tone Skeide

Asi vamos, poco a poco : en studie av empowerment i et kooperativ for kvinner, San Cristobal, Mexico = Slik går vi videre, litt etter litt.

Veileder: Peter Andersen

Jørund Røkleiv Strømsøe

Kvantitativ analyse av forvitringsmateriale og kvartærgeologisk kartlegging av Hadseløya, Vesterålen, Nord-Norge: implikasjoner for isutbredelsen i Weichsel.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Rajesh Thapa

Impacts of flood hazard and coping strategies : a case study of Jagatpur village development committee in Chitwan district, Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Karianne Torvestad

Utviklingstrender i kulturlanskapet langs Sørfjorden i Hardanger etter 1060. Kartlegging og analyse ved bruk av fotogrammetri og GIS.

Veileder: Anders Lundberg

2004

Unni Aarflot

Integrering eller moralsk assimilering? Ein studie av ei lokalbefolkning sitt møte med dei andre.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Dag-Kjetil Baakind

Kampen om Gausta: Ein studie av varegjøring, singulaisering og praksis med utgangspunkt i kommunedelplan Gausta - Rjukan.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Tore Indreiten

Kartlegging av klorofyll-a i overflatelaget i Nordsjøen fra SeaWIFS i 2001: Bruk  av fjernmåling og GIS-analyse som romlig metode.

Veileder: Anne Lucas

Ole Martin Lund

Fleksibilitet i kystsonen: En studie av fleksibilitet i kommunenes og fiskerimyndighetenes regulering av havbruksnæringens arealtilgang.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Elin Lundstad

Rekonstruksjon av klimaet på Hamar 1749-1835 basert på gårdsdagbøker.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Maiken Lønnerød McCormick

Fishing for future? A study of a local Galician fishery system, its lifeforms and power structures.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Kristin Mjelstad

Integrering av innvandrere i boligområder: En studie av tre bynære boligområder i Bergen.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Marita Monsen

Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst?

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Kent Nilssen

Internasjonalisering av foretak: Konsekvenser og læreprosesser som følge av en norsk fiskerietablering i Spania.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Rune Nordahl

Studie av storformgeomorfologien i daler rundt området Voss-Granvin.

Veileder: Jan R. Sulebak og Svein Olaf Dahl

Ingvild Røed

Nærmiljøearbeid i et flerkulturelt område: Studie av drabantbyen Fjell i Drammen.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Anders Tønnesen

Water choice in a low-income are in Kampala, Uganda.

Veileder: Roger Bennett

Tor Welander

Omstilling og industrielle konvensjoner i Finnmark - en studie av persepsjoner og tilpasninger i en global sjømatnæring.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

2003

Juan Luis Cornejo del Barco

Tourism as a mediatior between a protected area and rural community: a study case of the community of Vicos and Huascaran national park, Ancash-Peru.

Veileder: Arnt Fløysand

Elisabeth Berland

Jordbunnstilpassninger til et usikkert miljø. En studie av jorbrukssamfunnet Yapatera i Nord-Peru.

Veileder: Anders Lundberg

Anne-Grete Bøe

Rekonstruksjon av glasisalgeologien i Nord-Rondane gjennom Weichsel.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Prem Sagar Chapagain

Involution or evolution? Recent Changes in farming system in Ilam, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Jeronimo Chiarella Viale

Environmental ordering in high mountain protected areas: an approach from the study of graxing impacts in Huascaran national park, Peru.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Monica Oliveros Delgado

Toursim and changes in local resource management: a study of the community of Cabanoconde, Arequipa, Peru.

Veileder: Arnt Fløysand

Tone Marie Ektvedt

Vegetasjonsdynamikk i Piura (Peru) før og etter el Nino-hendelsen i 1997/98: Undersøkelse av stabilitet og endringer i vegetasjonen.

Veileder: Anders Lundberg

Kristine Fjordheim

Rekonstruerte vegetasjonstilhøve, periodevis breaktivitet og klimaendring gjennom 6700 år i områda ved Memurudalen, søraustlege Jotunheimen: Eit studium ved bruk av multiproxy og utvikling av modell for rekonstruksjon av paleotemperatur.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Mekonnen Germiso

Løvstakksiden ut av skyggen? En studie av nabolagsoppgradering i Bergen.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Olav Asbjørn Håvik

Glasial geomorfologi i sydlige deler av Rondane i Weichsel: Ein kvartærgeologisk studie med vekt på rekonstruksjon av glasiale tilhøve.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Cato Johansen

"Senk skuten!" Byutvikling i lys av makt, rasjonalitet og demokrati.

Veileder: Roger Bennett

Bjørn Kristian Kvisvik

En rekonstruksjon av isutbredelsen i Rondane gjennom Weichsel med hovedvekt på glasiologi og isavsmeltningsformer.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Heidi Bjønnes Larsen

Children of the city. A study of street children in Kathmandu, their social practices and territoriality.

Veileder: Eli Jeanette Fosso og Winfred Ellingsen

Kanhayia Sapkota

Continuity and change: knowledge and practice of peri-urban agriculture: a case of Manahara low-lying (phant) area, Madhyapur Thimi municipality, Bhaktapur district, Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Elisabeth Shaw

Paani. Knowledge and Perception of Water in Bhaktapur, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Trond Sæbø Skarpeteig

Kaste og deprivasjon: Salitar sine levekår i Sør-India.

Veileder: Arnt Fløysand

Mai Cecilie Stabell

Petroleumsrelatert FDI og lokal økonomisk utvikling. En studie av Macae-regionen i Brasil.

Veileder: Eirik Vatne

Kjersti Straume

El Nino og jordbruket: Ein studie av arealbruksendringar i Yapatera: Piura, Peru.

Veileder: Anders Lundberg

Johanne Volløyhaug

På feil sted til feil tid? Guatemalas uoffisielle flyktninger og deres kortvarige repartriering fra Mexico.

Veileder: Peter Andersen

Richard Wigestrand

For tett? En undersøkelse av beboeres holdninger til aspekter ved boligfortetting i to sentrumsnære boligområder i bydelen Storhaug i Stavanger.

Veileder: Tor Halfdan Aase

2002

Gry Cathrine Hjertaker Bjørkhaug

GIS basert kartlegging av temperaturfronter i Nordsjøen fra AVHRR-data.

Veileder: Anne Lucas

Espen Motzfeldt Drange

En paleohydrologisk studie av Sagbekken, Hedmark fylke: En rekonstruksjon av Sagbekkens flomhistorie gjennom holosen.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Erlend Eidsvik

Dimensjonar ved ei elv: Bagmati River, Kathmandu, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase og Winfred Ellingsen

Bianca Førlandsås

Er Rjukan et blivende sted? Ungdoms forhold til sted.

Eli Janette Fosso og Hans Christian Hansen

Erland Haaland

Saltfisknæringen i Finnmark. En studie av regionens betydning for saltfiskprodusentene i Finnmark sin omstilling til det spanske saltfiskmarkedet.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Gard Hopsdal Hansen

Lykkefisk og Love Kitchen. En studie av norske fiskeribedrifters, særlig lakseeksportørers tilpasning til det kinesiske markedet for fisk.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Jannicke Johannessen

Bredekket på nordvestre Hardangervidda mot slutten av siste deglasiasjon.

Veileder: Svein Olaf Dahl og Jan R. Sulebak

Kristin Kalvik

Neoglasiale endemoreners genese. Et studium av morener fra den lille istid i Koldedalen, Vest-Jotunheimen.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Linda Karlsen

To kvinnegenerasjoners livsløp - tilpasning eller frikobling. Et studie av fiskeristedet Kjøllefjord.

Veileder: Eli Janette Fosso

Dag Olav Larsen

En geomorfologisk studie av storformer i midtre del av Hordaland.

Veileder: Jan R. Sulebak og Svein Olaf Dahl

Marius B. Lid

Jakten på det meningsfulle sted. Unge aktører i Mo i Rana og deres forhold til sted.

Veileder: Eli Janette Fosso og Jens Chr. Hansen

Grethe Meling

Her og der. Ein studie av migrasjon, identitet og stader.

Veileder: Eli Janette Fosso og Knut Hidle

Atle Roaldsvik

Innovasjonsprosesser og institusjoner i lokale produksjonsnettverk med fokus på ressursbaserte næringer. En studie av akvakulturnæringen i Austevoll, med et blikk på spansk vinindustri i Rueda.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Elin Tangen Skeide

Globalisering, makt og mening - en analyse av diskurser i Nepal.

Veileder: Peter Andersen og Henrik Secher Marcussen

Aslaug Sæther

"La lonja es un cambio del mundo". Kjønnsrelasjoner og modernisertingsprosesser i et fiskerisamfunn i Galicia.

Veileder: Arnt Fløysand

May Sissel Tønnesen

Skavatnet på Jæren - fra våtmark til jordbruksland. En studie av tappingsprosessen og arealbruksendring fra 1850-1950.

Veileder: Anders Lundberg

Helle Beer Urheim

Beregning av klimasensitivitet og bruk av en enkel statistisk modellering for rekonstruksjon - en undersøkelse basert på massebalansedata fra seks breer i Sør-Norge.

Veileder: Svein Olaf Dahl

2001

Håvard Berg

Vegetasjon og skala i kulturlandskap - en landskapsøkologisk GIS-analyse av Nord-Karmøy.

Veileder: Anders Lundberg

Hans Petter Eide

Brudd, men kontinuitet. En studie av fiskeindustrien i Vågsøy kommune.

Veileder: Arnt Fløysand

Katrine Falch

Glasialgeomorfologi, holocene prosesser og klimautvikling i området mellom Galdhøgpiggen og Raubergstulen i den nordlige Jotunheimen.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Bodil Myrmel Fontana

Integrert kystsoneforvaltning (ICZM) i Frankrike. I kva grad har ein i praksis klart å ivareta integrasjonsaspektet ved ein ICZM-prosess gjennom dei interkommunale kystsoneplanane (SMVM) i Frankrike?

Veileder: Roger Bennett

Ketil Matvik Foldal

Botnar på Sunnmøre. Morfometrisk kartlegging - morfologisk tolkning.

Veileder: Jan R. Sulebak

Henrik Hareide

Nasjonen - myte og realitet. Ein kritikk av det modernistiske perspektivet på nasjonen og konsekvensane dette har for skrivinga av den palestinske nasjonens historie.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Bård Skaale Hauge

Holocene brefluktasjoner ved Rembesdalsskåki, sørvestlige Hardangerjøkulen, med spesiell vekt på den lille istid.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Synnøve M. Holsen

"Desde Galicia hasta todo el mundo". Om lokale migrasjonspraksisar, romlege representasjonar og stadsidentitet i ein migrasjonskontekst. Ein studie av eit galisisk kystsamfunn.

Veileder: Eli Janette Fosso

Trine Haagensen

Landskapsendringer i det vestlandske kystlandskapet. En studie av forholdet mellom areal- og ressursbruk og endringer i et kystlandskap på Karmøy 1955-1998, og konsekvensene for friluftsbruk i området.

Veileder: Anders Lundberg

Trine  Haugaard

Utenlandsk eierskap i Distrikts-Norge. Motiver bak og effekter av utenlandske investeringer i Odda på 1900-talet.

Veileder: Arnt Fløysand

Heidi Leander Neilson

"Nepali hat kagast udyok". The Nepali handmade paper production, a case study from Arun in East Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Liv Mari Nesje

Ferieval og identitetskjensle - om sveitsarar sine førestillingar om feriemålet Norge.

Veileder: Eli Janette Fosso

Jon Rongen

Deglasiasjonen på nordvestre Hardangervidda og brefluktuasjoner under den lille istid ved Isdølsskåki, sørvestlige Hardangerjøkulen.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Sindre Samsing

Kulturlandskap og landbrukspolitikk: Miljøforvaltning i kulturlandskapet. Eksemplet Haugavågen på Karmøy.

Veileder: Anders Lundberg

Sindre Sjonfjell

En geomorfologisk analyse av området mellom Gjende og Russvatnet, Øst-Jotunheimen, sentrale Sør-Norge.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Rannveig Skansen

Byfornying som redskap mot sosial eksklusjon. En case-studie fra Craigmillar, Edinburgh, Skottland.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Nina Skjerping

Vegetasjon i endring. En analyse av skog- og tregrensefluktuasjoner på Løvstakken i Bergen 1974-1999.

Veileder: Anders Lundberg

Robert Solend

Sosial integrering i boligmiljø. En casestudie fra Lyderhorn borettslag i Bergen.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Valeska Waszkewitz Stokker

The extent of Late Weichselian maximum glaciation on southwestern Langøya, North Norway.

Veileder: Svein Olaf Dahl

2000

Hanna Flydal

Peasants and entrepreneurs. The introduction and diffusion of cardamom in local farming systems in Middle Hills, Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Per Øyvind Grimsby

Landskapsendringer i ytre kystsone i Flekkefjord. Fra lynghei til skog. Hvordan påvirkes det biologiske mangfoldet av suksesjon?

Veileder: Peter Andersen

Elisabeth Sørfjorddal Hauge

Fiskerinæringen i Lofoten. Internasjonaliering og omstilling i territorielle produksjonssystem.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Jarle Henriksen

Innovasjonar og læreprosessar i fiskeriindustrien. Ein studie av fiskeriverksemder i Askøy kommune.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Sveinung Hustoft

Kulturlandskapet på kysten av Vestlandet 1750-1950. En studie av kulturlanskapet på Midt-Eide ved bruk av GIS og historiske kilder.

Veileder: Anders Lundberg

Roger L. K. Leh

Diffusion and use of GIS in Ghana. A problematic in technology management for resource development.

Veileder: Arnt Fløysand

Tine Beate Myklebust

Kommunesammeslåing, mer enn et spørsmål om matematikk. En studie av ungdommer fra Indre Sunnfjord sitt forhold til oppveksstedet - kommunen og regionsenteret.

Veileder: Eli Janette Fosso

Øyvind Paasche

Late Quaternary Environments of Northern Langøya, Vesterålen, North Norway.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Guri Tajet

Eksilerfaringers betydning for returnerte flyktninger. En casstudie fra et retursamfunn i Guatemala.

Veileder: Arnt Fløysand

Sigrid Elisabeth Teige

Kystsoneplanlegging i eit maktperspektiv. Ei studie av planprosessen i Gildeskål kommune, Nordland. Kva skjedde mellom aktørane?

Veileder: Roger Bennett

Lene Øverland

Kvinneliv i Sør-Afrika. En studie av svarte kvinners formål med en universitetsutdannelse i "regnbuenasjonen" Sør-Afrika.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Gro Aase

Hus i det grønne. En GIS-basert analyse av boligfortetting og grøntstruktur i Hop-Skjoldområdet.

Veileder: Arild Holt-Jensen

1999

Jostein Bakke

Rekonstruksjon av bre- og klimavariasjonar på Nordre Folgefonna med kringliggjande botnar.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Godtfred Lasse Dretvik

Klimavariabilitet for landområdene rundt det nordligste Atlanterhav. En analyse av utvalgte tidsrekker med hovedvekt på de siste 150 år.

Veileder: Martin Miles

Annette Fitje

Nye tider - nye muligheter? En studie av fiskeindustrien i Båtsfjord.

Veileder: Arnt Fløysand

Øistein Johannessen

"Intelligent food for intelligent people". Et studium av nordmenns meninger om hvalfangst.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Hege Kverneng

Individuelt reisende i Nordkapps fiskevær. En studie av internasjonale turismetrender.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Linda Njåstad

TV2-været. Ein studie av korleis TV2-vermeldinga vert formidla, motteken og forstått.

Veileder: Roger Bennett

Olav Andreas Sagen

Fiskeri- og reiselivsnæring - hånd i hånd mot felles mål? Muligheter og barrierer for samarbeid mellom fiskeri- og reiselivsnæringen i Vågan kommune.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Jorun Karoline Seierstad

Paleoklimatisk studie ved Grovabreen, Indre Sunnfjord, Vestlandet. Tolkninger basert på Holocene brevariasjoner og snøskredaktivitet.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Joachim Riis Simonsen

Rekonstruksjon av Holocene brevariasjoner for vestre del av Søndre Folgefonna.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Dag Nic Smestad

Fleksibel anvendelse av arbeidskraft i oljeindustrien. En analyse av Statoils bruk av kontraktorarbeidskraft i sokkelbasert virksomhet.

Veileder: Kristian Stokke og Knut Bjørn Lindkvist

Ingunn Vatne

Hivjo ndivjo! "This is how it is!" Re-constructing gender in a methodological discussion on women, work and tourism in Zanzibar.

Veileder: Peter Andersen

Karl H. Ystanes

Jordbruk og endring. Ein studie av premissar for og ringverknader av teknologiske innovasjonar i Middle-Hills, Aust-Nepal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

1998

Sturla Alvheim

En felles fremtid? En analyse av muligheter, begrensninger og utfordringer for en bærekraftig næringsutvikling i det fiskeriavhengige lokalsamfunnet Kjøllefjord i Lebesby kommune.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Helge Berset

Simulering av vasserosjon på jordbruksareal. Utprøving og evluering av ein erosjonsmodell brukt på eit norsk nedbørsfelt.

Veileder: Anne Lucas

Torstein Bjelland

Rekonstruksjon av Holocen skredaktivitet og brefluktuasjon i Buerdalen, Hardanger, Sør-Norge.

Veileder: Svein Olaf Dahl

Anne Christensen

Faham fi! Charcoal production as part of urban-rural interaction in the Res Sea Hills, the Sudan.

Veileder: Arnt Fløysand

Knut Magne Galta

Tre generasjoners liv i og oppfattelsen av stedet Varmen.

Veileder: Eli Janette Fosso

Arvid Hauge

Boligfortetting: En prosess på godt og vondt? Et skrift om steder og steders betydning.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Heidi Havelin

Neoglasialer i Koldedalen, Vest-Jotunheimen. En sammenligning av to lechenometriske metoder.

Veileder: Svein Olaf Dahl.

Torill Austrheim Larsen

Ras, risiko og rasjonalitet - en studie av et skredtruet samfunn på Vestlandet.

Veileder: Roger Bennett

Øyvind Lie og Sigurd Sandvold

Late Wichselian - Holocene glacier and climate variations in eastern Jotunheimen, south-central Norway.

Veileder: Atle Nesje og Svein Olaf Dahl

Gert Myhren

Det gode sted og planleggingen av det.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Inger Beate Pettersen

Eksporten av fisk og fiskevarer fra Hordaland til Frankrike. En studie av eksportører i Hordaland og kjøpere i det franske markedet. Er det muligheter for økt integrasjon mellom aktørene i verdikjeden?

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist

Mai-Lin Rue

Møhlenpris - i klemme mellom harde og myke verdier. En studie av planlegging og medvirkning i sentrum bydel.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Kjell Morten Sviland

Overvåkning i Karahavet. Integrasjon av satelittbilder og punktdata i et geografisk informasjonssystem (GIS).

Veileder: Anne Lucas

Sverre Thele

"Stedets" avfallshåndtering i en tysk-norsk kontekst. En komparativ analyse av Landkreis Weilheim-Schongau og Flekkefjord kommune.

Veileder: Peter Andersen

Geir Magne Tveide

Arealplanlegging i Kristiansand kommune. Planprosess, plan og virkelighet. En studie av general- og kommuneplanlegging i Kristiansand kommune med hovedvekt på arealplanlegging.

Veileder: Arild Holt-Jensen

Eirik Øgaard

Menneskeskapt oase i fjellørkenen. Sosial organisering av vannforvaltning i Hunza, Pakistan.

Veileder: Tor Halfdan Aase

Helene Øvrelid

Fremmedeide bedrifter og ensidige firskerisamfunn. Et studie av fiskeindustri og lokalsamfunn.

Veileder: Knut Bjørn Lindkvist