Hjem
Samfunnsgeografi
GEO292 Regionalgeografisk feltkurs våren 2020

Bærekraftig byutvikling i Aalborg

Feltkurset gir studenter en unik mulighet til å sette sine kunnskaper om teori, metode og geografiske problemstillinger i sammenheng. Våren 2020 går GEO292 Regionalgeografisk feltkurs til Aalborg.

Ålborg
Foto/ill.:
Wikipedia

Studentene får anledning til å jobbe tett sammen i grupper, bli kjent med andre steder og få bryne seg på reelle samfunnsutfordringer, blant annet klimaendringer og -tilpasning, byspredning og fortetting, sosial boligbygging, stedsutvikling, migrasjon og lokal økologi og økonomi.

Geografiske feltkurs er svært populære og lærerike, gir deg venner for livet, og fyller verktøykassen din med gode geografiske metoder og teorier om by- og samfunnsutvikling. Kurset vil bestå av forberedelser i Bergen, «feltarbeidsverksted» på båten mellom Bergen og Fredrikshavn og tre dagers intensivt feltopphold i Aalborg. Arbeider munner ut i en feltrapport og muntlig eksamen.

Kort om Aalborg

Årets kurs går til Aalborg, Danmarks fjerde største by og tredje største kommune.

Aalborg er trolig en av landets eldste byer, bebodd fra 600-tallet, og opp gjennom middelalderen var fiske og handel med Norge og Sverige vesentlig. Tobakks- og verftsindustri med grunnlag i trekanthandelen mellom Afrika, USA og Europa ble hjørnestensvirksomheter fra sent på 1700-tallet. Fra 1980-tallet har byen gjennomgått en industriell krise, og byen forsøker i dag å bygge seg opp som en kunnskapsby, med universitetet i Aalborg og det private Nordjyllands Vidensenter (NOVI). Byen er likefullt fremdeles en industriby, og de nåværende hjørnesteinsbedriftene er på hver side av et klimadilemma: sement og vindkraft. 

Aalborg spesial: Stedsanalyser som virkemiddel for bærekraftig byutvikling

Å bygge og utvikle bærekraftige byer stiller store krav til utbyggere, politikere, planleggere og innbyggere. Vi må gjøre store forandringer i måten vi lever våre liv i byen, vi må bo nærmere hverandre og våre daglige gjøremål, og vi må i større grad dele på ressurser som transportmidler, fellesarealer, byrom og naturområder.

Mange byer løser dette ved å forsterke arbeidet med stedsanalyse – en måte å forstå og analysere bydeler, områder og steder, slik at man kan få til reelle omstillinger der. Slike stedsanalyser er i ferd med å bli et vesentlig virkemiddel i planleggingsarbeid over hele Norden, også i norske byer. I Aalborg kan studentene få dykke ned i dette arbeidet, og bidra til å øke forståelsen for, og betydningen av, å skape gode, bærekraftige byer, bydeler og nabolag for fremtiden.

Som planleggingsverktøy tar bærekraftig stedsanalyse i Aalborg utgangspunkt i fem stedsdefinerende kategorier: naturgitte forhold, sosiale forhold, økonomiske forhold, miljøforhold og lokale verdier. Disse analyseres på tre ulike skalaer: overordnet nivå, bydelsnivå og lokalnivå. Slik blir bærekraftig stedsanalyse en utmerket inngang for studentene til å forstå feltområdet de velger seg, og de vil få god hjelp fra erfarne planleggere og forskere til å bruke planleggingsverktøyet.

Dersom du er ekstra nysgjerrig på stedsanalyse som verktøy, kan du besøke denne siden.

Sustainability in an urbanising world

Teorikurset til studieretning samfunnsgeografi er GEO222 Sustainability in an urbanising world. Her kan du lese mer om det.