Hjem
Samfunnsgeografi
Videreutdanning

Videreutdanning i samfunnsplanlegging

Fra høsten 2022 tilbyr vi et nytt videreutdanningskurs i samfunnsplanlegging der fokus er hvordan ta aktivt grep når utfordringene er komplekse, dilemmaene mange og fremtiden usikker. Hvordan tar vi da strategiske grep og mobiliserer for fremtiden?

Grete Rusten og Knut Hidle utefor Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB
Grete Rusten og Knut Hidle fra Instiutt for geografi ved UiB har utviklet kurset i samarbeid med kollegaer ved UiA og NTNU.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Kurset retter seg inn mot folk som allerede jobber som planleggere i kommuner og fylker, men også privat sektor. Vi ønsker studenter fra både store og små kommuner, rurale og urbane kontekster. Tanken er at studentenes planhverdag aktivt skal trekkes inn i kurset og at studentene skal få nye ideer og innspill til å jobbe videre med sine mer eller mindre komplekse planutfordringer.

Kurset vil også være en viktig møteplass for planleggere fra ulike deler av landet, og vi legger opp til en betydelig grad av erfaringsutveksling og veiledning.

Vi tilbyr kurset som et digitalt kurs som skal være mulig å følge selv om en er i full jobb. Vi kaller dette for et fleksibelt kurs der studenten i stor grad selv velger når læringsaktivitetene skal gjøres. Vi skal ha noen felles digitale samlinger, og vi skal ha to fysiske samlinger, en i starten og en på slutten. Emnet er på 15 studiepoeng og går over ett år (to semestre).

Les mer om kurset her: