Hjem
Samfunnsgeografi
Workshop

Tjenester og Green Economy

Green Economy nettverket arrangerte en internasjonal workshop med inviterte forskere og Phd studenter 13-14. November 2014.

Participants.
From left: Patrik Ström, Andrew Jones, Brita Hermelin, Håvard Haarstad, Grete Rusten, Xiangxuan Xu, Christian Schulz, Helge Lea Tvedt, Britta Klagge and Sebastian Reimer.

Hovedinnhold

Arrangementet som ble holdt på Bjørnefjorden Gjestehus samlet deltagere fra The Green Economies Network som alle er innen feltet økonomisk geografi med spesiell interesse for tjenesters rolle i utviklingen av et mer miljøvennlig samfunn. De inviterte som var fra Tyskland, Luxembourg, Sverige, UK, Danmark og Norge kom sammen for å diskutere paper som er planlagt som bidrag til en bokpublisering. Arrangementskomiteen er Grete Rusten, Universitetet i Bergen, Brita Hermelin, Linköping Universitet Andrew Jones, City Universitetet London og Patrik Ström, Göteborgs Universitet.

Det å kunne møtes å diskutere forskningspørsmål på denne måten er svært viktig, også med tanke på å utvikle dette forskningsnettverket videre.   Nettverket startet vi opp i form av en samling på Stockholms Universitetet 15. November 2011, og siden har vi arrangert sesjoner på en rekke internasjonale konferanser. Vi mottok i 2012 finansiell støtte fra RESER, European Association for Research on Services.  Til denne andre workshopen  i nettverket har vi fått noe finansiell støtte gjennom Akademiaavtalen med Statoil.