Hjem
Samfunnsgeografi

Nyhetsarkiv for Samfunnsgeografi

Gratulerer til Devyn Remme med prisen for den mest nyskapende masteroppgaven i samfunnsgeografi!
Fra høsten 2022 tilbyr vi et nytt videreutdanningskurs i samfunnsplanlegging der fokus er hvordan ta aktivt grep når utfordringene er komplekse, dilemmaene mange og fremtiden usikker. Hvordan tar vi da strategiske grep og mobiliserer for fremtiden?
Julie Elkjær Stentsøe skriv masteroppgåve om korleis planlegge for stedsutvikling i dagens multikulturelle samfunn - med samskaping som strategi.
Masterprosjektet mitt handler om matsvinn som politisk og økonomisk prioritering i hermetikkindustrien i Ghana.
Grete Rusten er professor i økonomisk geografi og er spesielt opptatt av grønn næringsomstilling, sosiale innovasjoner, regionalt samarbeid og samfunnsansvar.
Feltkurset gir studenter en unik mulighet til å sette sine kunnskaper om teori, metode og geografiske problemstillinger i sammenheng. Våren 2020 går GEO292 Regionalgeografisk feltkurs til Aalborg.
En folkebevegelse mot bompenger preger valgkampen fullstendig. Hvordan kunne det skje? Vi tar debatten fredag 06. september.
Stipendiat Randi Elisabeth Taxt presenterer sitt ph.d.-prosjekt.
Forrige uke hadde studentene i GEO124 sitt aller første møte med samfunnsgeografisk feltarbeid. I to dager ble Kvam herad satt under lupen, og alle steiner ble snudd av engasjerte studenter som ønsket å lære mer om samfunns- og arealplanlegging, turisme, næring og demografi i Kvam.
På oppdrag fra næringslivet i regionen, skal Institutt for geografi og Uni Rokkan det neste året kartlegge kompetansebehov i Nordhordland.
I mitt masterprosjekt vil jeg belyse de forskjellige aspektene ved det som kalles regenerering eller byfornyelse i en fransk kontekst.
I mitt forskningsprosjekt undersøker jeg hvordan kunnskapsproduksjon om klimatilpasning foregår i Hordaklimprosjektet.
Mitt masterprosjekt handler om å undersøke om og hvordan kjønn spiller inn i jordbruksproduksjonen, både i avgjørelser knyttet til produksjonen og i fordeling av arbeidsoppgaver.
I mitt arbeid søker jeg å nøste opp i planprosessens deltagende aktører samt interesser og forestillinger som har omkranset prosjektet med opprustningen av Torggata i Oslo.
Denne masteroppgaven ser på oljeindustriens påvirkning på hvordan Stavanger presenteres og oppfattes, altså hvilken rolle oljeindustrien spiller i narrativer om stedsidentiteten i Stavanger: i fortiden, i dag, og i framtiden.
Terje Tvedt fra UiB fikk Peter Sather-støtte sammen med Mathias Kondolf fra Department of Landscape Architecture & Environmental Planning ved UC Berkeley til videreføring av et prosjekt i Kairo by.
Mitt masterprosjekt går ut på anvende blant annet systemteori for å identifisere hvilke faktorer og aktiviteter som påvirker utbredelsen av matsikkerhet i Aasiaat på Grønland.

Sider