Hjem
Samfunnsgeografi

Nyhetsarkiv for Samfunnsgeografi

Professor Grete Rusten er oppnevnt av Samferdselsdepartementet til utvalget som skal komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene fremover.
Mitt masterprosjekt i samfunnsgeografi har som mål å undersøke den historiske utviklingen av og den nåværende status på grønnstrukturen i Bergen kommune.
Mitt masterprosjektet går ut på å finne ut hva som motiverer folk til å bidra i Bærekraftige liv - en lokal nabolagsorganisasjon som har som mål å redusere det økologiske fotavtrykket, samtidig som de øker livskvaliteten.
Dette prosjektet handler om hvordan de flernivåstyrte prosessene, de delte arbeidsoppgavene, til staten (BaneNOR/Jernbanedirektoratet), Viken FK og Nordre-Follo kommune har effekt på ønsket utvikling i Ski.
Masterstudien tar for seg hvordan velferdsteknologien kan bli et verktøy for fremtidens eldreomsorg.
Masteroppgåva mi utforskar potensialet coworking har for å skape nye arbeidsplassar i distrikta i samanheng med kommunane sine lokale- og regionale utviklingsstrategiar.
I min masteroppgave ser jeg på hvordan norske kommuner implementerer sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser og hvilke barrierer de møter.
Gratulerer til Devyn Remme med prisen for den mest nyskapende masteroppgaven i samfunnsgeografi!
Fra høsten 2022 tilbyr vi et nytt videreutdanningskurs i samfunnsplanlegging der fokus er hvordan ta aktivt grep når utfordringene er komplekse, dilemmaene mange og fremtiden usikker. Hvordan tar vi da strategiske grep og mobiliserer for fremtiden?
Julie Elkjær Stentsøe skriv masteroppgåve om korleis planlegge for stedsutvikling i dagens multikulturelle samfunn - med samskaping som strategi.
Masterprosjektet mitt handler om matsvinn som politisk og økonomisk prioritering i hermetikkindustrien i Ghana.
Grete Rusten er professor i økonomisk geografi og er spesielt opptatt av grønn næringsomstilling, sosiale innovasjoner, regionalt samarbeid og samfunnsansvar.
Feltkurset gir studenter en unik mulighet til å sette sine kunnskaper om teori, metode og geografiske problemstillinger i sammenheng. Våren 2020 går GEO292 Regionalgeografisk feltkurs til Aalborg.
En folkebevegelse mot bompenger preger valgkampen fullstendig. Hvordan kunne det skje? Vi tar debatten fredag 06. september.
Stipendiat Randi Elisabeth Taxt presenterer sitt ph.d.-prosjekt.
Forrige uke hadde studentene i GEO124 sitt aller første møte med samfunnsgeografisk feltarbeid. I to dager ble Kvam herad satt under lupen, og alle steiner ble snudd av engasjerte studenter som ønsket å lære mer om samfunns- og arealplanlegging, turisme, næring og demografi i Kvam.
På oppdrag fra næringslivet i regionen, skal Institutt for geografi og Uni Rokkan det neste året kartlegge kompetansebehov i Nordhordland.

Sider