Hjem

Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Hovedinnhold

BeSCN.no

Bergen søvn og kronobiologinettverk (BeSCN) er en tverrfaglig forskningsgruppe ved forskningsinstitusjoner i Bergen. Vi forsker på søvn, søvnsykdommer, skiftarbeid, døgnrytmer, dagtidsfungering og prestasjoner. Forskningen omhandler mennesker i alle aldersgrupper og studiene inkluderer eksperimentelle lab- og feltstudier, epidemiologiske og kliniske studier. Et overordnet mål er å fremme forskning av høy kvalitet innen søvn og kronobiologi, men også å stimulere til nytenkning rundt disse temaene. Data fra studiene vil bli gjort tilgjengelig ved forespørsel.

Forskningsgruppen er for tiden ledet av professor Anette Harris
Flere av medlemmene er også tilknyttet Forskningssenter for søvn, arbeid og helse og SOVno.
 

Søvn, arbeid og helse
nattarbeid

Søvn, arbeid og helse

Søvn og prestasjon i idrett
skøyter

Søvn og prestasjon i idrett

Søvn og søvnsykdommer
søvn

Søvn og søvnsykdommer

Søvn hos barn og unge
ungdomssøvn

Søvn hos barn og unge

Søvn hos eldre
søvn hos eldre

Søvn hos eldre