Hjem

Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Hovedinnhold

BeSCN.no

Bergen søvn og kronobiologinettverk (BeSCN) er en tverrfaglig forskningsgruppe ved forskningsinstitusjoner i Bergen. Vi forsker på søvn, søvnsykdommer, skiftarbeid, døgnrytmer, dagtidsfungering og prestasjoner. Forskningen omhandler mennesker i alle aldersgrupper og studiene inkluderer eksperimentelle lab- og feltstudier, epidemiologiske og kliniske studier. Et overordnet mål er å fremme forskning av høy kvalitet innen søvn og kronobiologi, men også å stimulere til nytenkning rundt disse temaene. Data fra studiene vil bli gjort tilgjengelig ved forespørsel.

Forskningsgruppen er for tiden ledet av professor Anette Harris

Søvn, arbeid og helse
nattarbeid

Søvn, arbeid og helse

Søvn og prestasjon i idrett
skøyter

Søvn og prestasjon i idrett