Hjem

Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

BeSCN logo

Bergen søvn og kronobiologinettverk (BeSCN) er en tverrfaglig forskningsgruppe ved forskningsinstitusjoner i Bergen. Vi forsker på søvn, søvnsykdommer, skiftarbeid, døgnrytmer, dagtidsfungering og prestasjoner. Forskningen omhandler mennesker i alle aldersgrupper og studiene inkluderer eksperimentelle lab- og feltstudier, epidemiologiske og kliniske studier. Et overordnet mål er å fremme forskning av høy kvalitet innen søvn og kronobiologi, men også å stimulere til nytenkning rundt disse temaene. Data fra studiene vil bli gjort tilgjengelig ved forespørsel.

Nettverket ble initiert og etablert av professor Anette Harris, professor Ståle Pallesen, professor Bjørn Bjorvatn, og postdoktor Siri Waage. Noen av medlemmene i nettverket deltar også i Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (www.sovno.no).