Hjem

Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Hovedinnhold

BeSCN

Bergen søvn og kronobiologinettverk (BeSCN) er en tverrfaglig forskningsgruppe ved forskningsinstitusjoner i Bergen. Vi forsker på søvn, søvnsykdommer, skiftarbeid, døgnrytmer, dagtidsfungering og prestasjoner. Forskningen omhandler mennesker i alle aldersgrupper og studiene inkluderer eksperimentelle lab- og feltstudier, epidemiologiske og kliniske studier. Et overordnet mål er å fremme forskning av høy kvalitet innen søvn og kronobiologi, men også å stimulere til nytenkning rundt disse temaene. Data fra studiene vil bli gjort tilgjengelig ved forespørsel.

Forskningsgruppen er for tiden ledet av professor Anette Harris