Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Effekt av en selvhjelpsbok ved komorbid søvnapné og insomni

Hovedinnhold

Denne studien inkluderer pasienter med komorbid obstruktiv søvnapne og insomni som skal starte behandling med CPAP. Pasientene randomiseres til enten å få et ark med søvnhygieneråd eller en selvhjelpsbok med fokus på kognitiv atferdsterapi for insomni. Utkommemålene er grad av insomni, men også CPAP compliance og grad av søvnapné (AHI), etter 3 måneders oppfølgingstid. Studien er registrert i ClinicalTrials (NCT02279056).