Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Hovedinnhold

2020

  • Bjorvatn B. Søvn og søvnforstyrrelser. I: Psykiske lidelser – forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Red: Gonzalez. Gyldendal Norsk Forlag 2020: 170-176.
  • Bjorvatn B. T5.2 Søvnvansker (revidert). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, publisert 2020. https://www.legemiddelhandboka.no/T5.2/S%C3%B8vnvansker
  • Bjorvatn B, Løge I. Narkolepsi (revidert). Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), 2020.
  • Holsten F, Bjorvatn B. Søvn og psykisk helse. Gyldendal Akademisk. Bok-kapittel. In press.
  • Bjorvatn B. Søvnapne (revidert). Fagarbeider for Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), 2019.
  • Bjorvatn B. T5.2 Søvnvansker (revidert). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, 20xx; in press.
  • Bjorvatn B. T19.6 Restless legs syndrome. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, 20xx; in press.
  • Bjorvatn B. T19.7 Leggkramper. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, 20xx; in press.

2019