Home
Bergen Sleep and Chronobiology Network

Main content

2021

 • Axelsson J, Bjorvatn B. F. Circadian rhythm sleep disorders. 2.1. Shift work. In: Sleep Medicine Textbook (second edition). Ed: Bassetti, McNicholas, Paunio, Peigneux. European Sleep Research Society. 2021: 441-448.
 • Bjorvatn B. F. Circadian rhythm sleep disorders. 1. Nosological classification, definitions, and epidemiology. In: Sleep Medicine Textbook (second edition). Ed: Bassetti, McNicholas, Paunio, Peigneux. European Sleep Research Society. 2021: 435-440.
 • Bjorvatn, B., & Pallesen, S. (2021). F. Circadian rhythm sleep disorders. Clinical picture and diagnosis. In C. Bassetti, W. McNicholas, T. Paunio, and P. Peigneux (Eds.), Sleep medicine textbook (2.nd ed., pp 461-466). Regensburg: European Sleep Research Society.
 • Blytt KM., Bastøe LKH, Frantsen AM. Søvn og hvile. I: Kristoffersen NJ, Nortvedt F, Skaug EA, Grimsbø GH. (red).  Grunnleggende sykepleie 2. Gyldendal Norsk Forlag: Oslo; 2021: s. 425-449
 • Johannessen TA, Bjorvatn B. REM-søvn atferdsforstyrrelse. Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), 2021.
 • Johannessen TA, Bjorvatn B. Søvnproblemer hos barn (revidert). Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), 2021.
 • Johannessen TA, Bjorvatn B. Søvnapne (revidert). Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), 2021.
 • Pallesen, S., & Bjorvatn, B. (2021). F. Circadian rhythm sleep disorders. Health risks. In C. Bassetti, W. McNicholas, T. Paunio, and P. Peigneux (Eds.), Sleep medicine textbook (2.nd ed., pp 483-492). Regensburg: European Sleep Research Society.

2020

 • Bjorvatn B. Søvn og søvnforstyrrelser. I: Psykiske lidelser – forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Red: Gonzalez. Gyldendal Norsk Forlag 2020: 170-176.
 • Bjorvatn B. T5.2 Søvnvansker (revidert). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, publisert 2020. https://www.legemiddelhandboka.no/T5.2/S%C3%B8vnvansker
 • Bjorvatn B, Løge I. Narkolepsi (revidert). Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), 2020.
 • Holsten F, Bjorvatn B. Søvn og psykisk helse. Gyldendal Akademisk. Bok-kapittel. In press.
 • Bjorvatn B. Søvnapne (revidert). Fagarbeider for Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), 2019.
 • Bjorvatn B. T5.2 Søvnvansker (revidert). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, 20xx; in press.
 • Bjorvatn B. T19.6 Restless legs syndrome. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, 20xx; in press.
 • Bjorvatn B. T19.7 Leggkramper. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, 20xx; in press.

2019