Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Kort hviletid mellom to vakter, søvn, kognitive funksjoner, effekter av sterkt lys og individuelle forskjeller. En eksperimentell tilnærming

Hovedinnhold

Prosjektet ser på konsekvensene av å ha mindre enn 11 timer hvile mellom to arbeidsskift, spesifikt mellom kvelds- til morgenskift. Prosjektet skal gjennomføre to simulerte skiftarbeidseksperimenter på sein-tidlig skift ved søvnlaboratoriet på psykologisk fakultet. I begge eksperimentene, vil det samles objektiv/subjektiv søvn-, kognitiv fungering- og genotypdata for å si hvordan fungering er hos deltakerne. I det andre eksperimentet, vil vi i tillegg utforske om sterkt lys bidrar til å bevare kognitiv fungering, sammenlignet med normal rombelysning. Vi håper at prosjektet vil bidra med kunnskap som kan anvendes i arbeidskontekster for å gjøre skiftarbeid lettere. 

Dersom du ønsker å delta i prosjektet kan du medle din interesse på denne nettsiden www.skiftarbeid.no