Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse
Ny forskning

Juniorforsker

Forsningsgruppe SIPA er samarbeidspartner i et spennende forskningsprojekt der ungdomsskoleelever skal gjennomføre et forskingsprosjekt innen et tema de interesserer seg for.

elever
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Om prosjektet

I dette prosjektet er det elevene selv som bestemmer hva de ønsker å forske på og hva de ønsker å påvirke. Elevene får veiledning av voksne støttespillere og går gjennom de ulike steg i en forskingsprosess. Målet er å øke medvirkning og at elevene skal få mulighet til å fremme sine funn og komme med forslag til løsninger.

Ungdommene tilegner seg kunnskap og erfaring om hvordan et studie blir gjennomført , lærer seg metoder for innsamling av informasjon og teknikker for analyse/tolking. Elevene lærer også hvordan funnene og kunnskapen de har tilegnet seg gjennom prosjektet formidles , samt hvordan de kan påvirke for å oppnå endring.

Les mer om prosjektet