Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse
Rapporter

Rapporter

Under finner du en liste med rapporter som SIPA medlemmer har produsert og bidratt til. Rapportene kan lastes ned ved å følge lenkene.

Hovedinnhold

HEMIL-Rapporter

Fosse, E. & Oldeide, O.B. (2024) Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommuner. Rapport fra delprosjekt av Folkekommune (Hemil rapport 1/2024). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3115670

Haug, E., Robson-Wold, C., Helland, T., Jåstad, A. Torsheim, T., Fismen, A.S., Wold, B. &  Samdal, O. (2020). Barn og unges helse og trivsel: Forekomst og sosial ulikhet i Norge og Norden (HEMIL-rapport 2020). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3113899

Djupedal, I.L., Larsen, T.M.B., Kristensen, S.M., Årdal, E., Urke, H.B., Tobro, M., Antonsen, K.M., Olsen, T. & Waldahl, R.H. (2019). Andre delrapport fra COMPLETE-prosjektet - Kortversjon. (Hemil-rapport 1/2019). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2987848

Larsen, T.M.B., Mathisen, F.K.S., Urke, H.B., Kristensen, S.M., Brastad, B., Vik, M., Waldahl, R.H. & Antonsen, K.M. (2019). Kan systematisk arbeid med det psykososiale miljøet bidra til bedre gjennomføring i videregående opplæring? (Hemil rapport 3/19). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2987719

Larsen, T.M.B., Anvik, C.H., Tobro, M., Waldahl, R.H., Olsen, T., Antonsen, K.M., Urke, H.B., Holsen, I., Brastad, B. & Hansen, T.B. (2017). Delrapport fra COMPLETE-prosjektet. (Hemil-rapport 2017). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3114006

Samdal, O., Leversen, I., Torsheim, T., Manger, M.S., Brunborg, G.S. & Wold, B. (2009). Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005. Norske resultater fra studien "Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land." (Hemil rapport 3/2009). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/3734

Samdal, O. (2009). Sammenhengen mellom psykisk helse, skolemiljø, skoletrivsel og skoleprestasjoner. (Hemil rapport 4/2009). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/3733

Andre rapporter

Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A.,  Kelly,C.,  Arnarsson, A.M. & Samdal, O. (2020). Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. (International report, Volume 2. Key data). World Health Organization, Regional Office for Europe. https://iris.who.int/handle/10665/332104

Arntzen, A., Bøe,T., Dahl, E., Drange, N, Eikemo, T.A., Elstad, J.I, Fosse, E., Krokstad, S., Syse, A., Sletten, M.A. & Strand, B.H. (2019). Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse:Fagrådet for sosial ulikhet i helse. (Rapport nr IS-2749). Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/anbefalte-tiltak-mot-sosial-ulikhet-i-helse/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf 

Fosse, E. & Helgesen M.K (2019). Policies to address the social determinants of health in the Nordic countries. Nordic Welfare Centre. https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2019/10/Rapport_Policies_SocialDeterminants_final.pdf