Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Nyhetsarkiv for Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Kunnskapsbasert folkehelse i kommuner er en faglig rapport som bygger på funn fra innovasjonsprosjektet Folkekommune. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av Bergen kommune.
Forsningsgruppe SIPA er samarbeidspartner i et spennende forskningsprojekt der ungdomsskoleelever skal gjennomføre et forskingsprosjekt innen et tema de interesserer seg for.
Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet.
Både elever og lærere i videregående skole verdsetter systematisk arbeid med det psykososiale læringsmiljøet. Men et godt miljø krever målrettet innsats over tid.
Dette spørsmålet er stadig gjenstand for diskusjoner, ja til og med utgangspunkt for beskyldninger mellom forskere og journalister.
Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir informasjon om selvrapportert helse, helseatferd, livstilfredshet og psykososialt miljø på skolen... Les mer
Det nærmer seg ny datainnsamling i Drømmeskoleprosjektet! Datainnsamlingen vil foregå i månedsskiftet april/ mai.
Ny forsking ved HEMIL-senteret syner at vene- og familieforhold i oppveksten speler ei stor rolle for kroppsbilete og sjølvbilete hjå vaksne.