Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Bokanmeldelse

Anmeldelse av boka Frihet, forbrytelse og straff

Forside av boken Frihet, forbrytelse og straff
Boken er utgitt av Fagbokforlaget i 2016. Forfattere er Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen.
Foto/ill.:
Monica Roos

Hovedinnhold

Boken "Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett", Fagbokforlaget 2016, gir en oversikt over norsk strafferett med tyngdepunkt på en generell fremstilling av vilkårene for straffansvar. Boken er rettet mot alle som studerer, arbeider med eller på annen måte interesserer seg for strafferett. Forfatterne av boken, Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen er alle medlemmer i forskergruppen for strafferett  ved Det juridiske fakultet.

Boken ble tidligere i år anmeldt av Alf Petter Høgberg, professor ved Det juridiske fakultet UiO, som gav boken veldig gode kritikker. Blant annet mener han at det er "....den grundigste boken vi har om strafferett". Videre sier han at boken er "som en systematisk, overgripende fremstilling av den alminnelige strafferett stiller den i det hele tatt i en særskilt klasse". Han avslutter anmeldelsen med følgende 

"Alt i alt er boken Frihet, forbrytelse og straff en fantastisk god fremstilling av strafferetten, og noe så sjeldent som en virkelig nyskapende analyse av feltet. Det er den grundigste fremstilling vi har sett av alminnelig norsk strafferett. Boken savner sidestykke både med hensyn til teoretisk dybde og detaljstudier".

Les hele bokanmeldelsen i Tidsskrift for strafferett.