Hjem

Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Hovedinnhold

kollasjer

Forskergruppen arbeider med forskning innenfor strafferett, straffeprosess og politi- og påtalerett. Innenfor disse fagområdene driver gruppen forskning på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Forskergruppens ambisjon er både å utvikle kunnskap som bidrar til det nasjonale praktiske rettsliv og å være ledende internasjonalt i den straffrettsvitenskapelige forskningen. Et særlig fokus er å utvikle kunnskap i grensesnittet mellom den praksisrettede nasjonale forskningen og den internasjonale og tverrfaglige forskningsdiskursen.

Gruppen fungerer som et forum for faglig utvikling gjennom regelmessige seminarer, internasjonale arrangement og nye forskningsprosjekter. I tillegg bidrar gruppen til forskningsbasert undervisning på et høyt nivå gjennom utvikling av faglitteratur. 

Masteroppgave
Bilde av inngangspartiet til juridisk fakultet

Vil du skrive stor masteroppgave innen strafferett eller straffeprosess?

Forskergruppen er jevnlig vertskap for studenter som skriver stor masteroppgave om temaer som faller innenfor gruppens forskningsfelt. Her kan du lese mer om mulighetene for å skrive stor masteroppgave og søknad om prosjektstipend.

Publikasjon
Martin Mindestrømmen peker på Power Point

Martin Mindestrøm presenterte sin seneste artikkel

Stipendiat Martin Mindestrømmens artikkel tar opp viktige spørsmål om strafferammene for narkotikakriminalitet

Forskningsopphold
Stipendiatene foran instituttet

Stipendiatene på besøk i Freiburg

Flere av forskergruppens doktorgradsstipendiater var i starten av desember på besøk ved Max Planck-instituttet i Freiburg.

Boklansering
Førsteamanuensis Ingun Fornes holder boken oppe

Forskergruppens medlemmer med bidrag til bok om barnekonvensjonen

"Barnekonvensjonen i norsk rett - prinsipper og praksis" samler erfaringene med barnekonvensjonen i norsk rett, 20 år etter at konvensjonen ble vedtatt. Boken berører spørsmål både om strafferett og straffeprosess, og flere av forskergruppens medlemmer har gitt sine bidrag.

Nordisk Workshop i strafferett 2023
Bilde av deltakere på workshopen

Straff og strafforfølgning i en digital verden

Forskergruppen for strafferett og straffeprosess ved Det juridiske fakultet hadde ære av å arrangere Nordisk Workshop i strafferett 01.-03. november 2023. Workshopen ble avholdt i Bergen og hadde "straff og strafforfølgning i en digital verden" som hovedtema.