Hjem

Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Leder for forskningsgruppa:

 


Forskergruppen er sammensatt av personer som enten arbeider med kjerneområder innen fagene strafferett og straffeprosess eller tilgrensende problemstillinger av menneskerettslig, rettshistorisk og/eller allmenn rettsteoretisk karakter. Forskergruppen for strafferett og straffeprosess fungerer som et forum for faglig meningsutveksling og utvikling, og arrangerer ulike seminarer for dette formål. Gruppen tar videre sikte på å være et forum for utvikling av nye forskningsprosjekter innen strafferett og straffeprosess.

BOK:
bilde av hender

Å straffe dei mange skuldige

Dei største brotsverka har alltid mange medskuldige. Korleis kan dei rettsleg stillast til ansvar? Dette er kjernespørsmålet i boka «A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes», skriven av jussprofessor Terje Einarsen.

Media production

Bergen lecture 2018, #MeToo

The recordings of this years Bergen lecture, #MeToo, Implications for criminal law, is now available. The lecture was given by Prof. Dr. Tatjana Hörnle from the Humboldt University of Berlin. Bergen Lecture is a yearly happening arranged by The Research Group for Criminal Law and Criminal Procedure.