Hjem

Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Leder for forskningsgruppa:

 


Forskergruppen er sammensatt av personer som enten arbeider med kjerneområder innen fagene strafferett og straffeprosess eller tilgrensende problemstillinger av menneskerettslig, rettshistorisk og/eller allmenn rettsteoretisk karakter. Forskergruppen for strafferett og straffeprosess fungerer som et forum for faglig meningsutveksling og utvikling, og arrangerer ulike seminarer for dette formål. Gruppen tar videre sikte på å være et forum for utvikling av nye forskningsprosjekter innen strafferett og straffeprosess.

NY BOK:
bilde av hender

Å straffe dei mange skuldige

Dei største brotsverka har alltid mange medskuldige. Korleis kan dei rettsleg stillast til ansvar? Dette er kjernespørsmålet i boka «A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes», skriven av jussprofessor Terje Einarsen.

Media production

Bergen lecture 2018, #MeToo

The recordings of this years Bergen lecture, #MeToo, Implications for criminal law, is now available. The lecture was given by Prof. Dr. Tatjana Hörnle from the Humboldt University of Berlin. Bergen Lecture is a yearly happening arranged by The Research Group for Criminal Law and Criminal Procedure.

Seminar
Bilder av hus i en slum
mai 15

Bergen/Göteborg-seminaret 2018

Bergen/Göteborg-symposium 2018 finner sted den 15 mai ved Det juridiske fakultet. Seminaret arrangeres av Forskergruppen for strafferett og straffeprosess og er åpent for alle interesserte.

Medieproduksjon

Bergen Lecture 2017 med Douglas Husak

Douglas Husak hadde innlegg på Bergen Lectures 2017 hvor temaet var "Conceptual and Normative Issues about Drug Decriminalization". Her finner du både opptak av hans forelesning, samt et lite intervju med Husak i anledning hans besøk i Bergen.