Hjem

Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Hovedinnhold

kollasjer

Forskergruppen arbeider med forskning innenfor strafferett, straffeprosess og politi- og påtalerett. Innenfor disse fagområdene driver gruppen forskning på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Forskergruppens ambisjon er både å utvikle kunnskap som bidrar til det nasjonale praktiske rettsliv og å være ledende internasjonalt i den straffrettsvitenskapelige forskningen. Et særlig fokus er å utvikle kunnskap i grensesnittet mellom den praksisrettede nasjonale forskningen og den internasjonale og tverrfaglige forskningsdiskursen.

Gruppen fungerer som et forum for faglig utvikling gjennom regelmessige seminarer, internasjonale arrangement og nye forskningsprosjekter. I tillegg bidrar gruppen til forskningsbasert undervisning på et høyt nivå gjennom utvikling av faglitteratur. 

Høringssvar
gitter

Høringssvar til forslag om endringer i strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Medlemmer av forskergruppen i strafferett og straffeprosess har skrevet et høringssvar i forbindelse med forslag om endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – Strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom.

Nyhet
Bilde av Linda Gröning

UiB-professor er første kvinnelige leder av Straffelovrådet

Det første oppdraget rådet fikk fra regjeringen var å vurdere straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger og organisasjon, samt endringer i reglene om inndragning av straffbart utbytte. – En forhåpning er at rådets arbeid vil bidra til kvalitet i straffelovgivningen og...

Forskningsopphold
Bilde

PhD-stipendiat fra Københavns universitet: Clara Juul Holm

Clara Juul Holm er PhD-stipendiat fra Københavns universitet. I denne artikkelen forteller hun i korte trekk om forskningsoppholdet ved Universitetet i Bergen.

BOK
Boken «forbrytelser i utvalg»

''Forbrytelser i utvalg – Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser''

Boken «Forbrytelser i utvalg – Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser» er et nytt tilskudd innenfor strafferettslig litteratur.

Nyhetssak
prop. 154 L (2016-2017)

Linda Gröning svarer: De nye reglene om skyldevne

I kjølvannet av 22.juli-saken ble Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10) oppnevnt for å jobbe med utilregnelighetsreglene. Den 1. oktober 2020 trådte de nye reglene i kraft , og i den anledning svarer Linda Gröning, som også var medlem av utvalget, på tre raske spørsmål vedrørende de nye reglene om...