Hjem

Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Hovedinnhold

kollasjer

Forskergruppen arbeider med forskning innenfor strafferett, straffeprosess og politi- og påtalerett. Innenfor disse fagområdene driver gruppen forskning på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Forskergruppens ambisjon er både å utvikle kunnskap som bidrar til det nasjonale praktiske rettsliv og å være ledende internasjonalt i den straffrettsvitenskapelige forskningen. Et særlig fokus er å utvikle kunnskap i grensesnittet mellom den praksisrettede nasjonale forskningen og den internasjonale og tverrfaglige forskningsdiskursen.

Gruppen fungerer som et forum for faglig utvikling gjennom regelmessige seminarer, internasjonale arrangement og nye forskningsprosjekter. I tillegg bidrar gruppen til forskningsbasert undervisning på et høyt nivå gjennom utvikling av faglitteratur. 

Masteroppgaver
Bilde av kandidatene

Tre store masteroppgaver avlagt i forskergruppen

Studieåret 2021/2022 ble det produsert tre store masteroppgaver i samarbeid med forskergruppen for strafferett og straffeprosess. Her er en oversikt over temaene som ble behandlet i oppgavene.

VIDEOPRESENTASJON
morse

Straffeansvar og skyldevne

Videopresentasjon fra Professor Stephen J. Morse sin gjesteforelesning «Neurolaw: Perils and Promises».

BESØK
inngang

Besøk hos Sentral Fagenhet for Tvungen omsorg

Den 25. april var aktører tilknyttet forskningsprosjektet DIMENSIONS og forskergruppen i strafferett og straffeprosess på besøk hos Sentral Fagenhet for Tvungen omsorg i Trondheim.

Nyhet
Bilde av Linda Gröning

UiB-professor er første kvinnelige leder av Straffelovrådet

Det første oppdraget rådet fikk fra regjeringen var å vurdere straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger og organisasjon, samt endringer i reglene om inndragning av straffbart utbytte. – En forhåpning er at rådets arbeid vil bidra til kvalitet i straffelovgivningen og...

Forskningsopphold
Bilde

PhD-stipendiat fra Københavns universitet: Clara Juul Holm

Clara Juul Holm er PhD-stipendiat fra Københavns universitet. I denne artikkelen forteller hun i korte trekk om forskningsoppholdet ved Universitetet i Bergen.