Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Andre pågående prosjekter

Hovedinnhold

«Unge lovbrytere og straffansvar: Vurderinger av utilregnelighet og voldsrisiko»

Av Linda Gröning og Ingun Fornes. To psykologspesialister tilknyttet SIFER/Helse Bergen er også tilknyttet prosjeket, Kari Øverland og Øyvind Ottesen.

Rettsstat og menneskerettigheter 2 – statens plikt til effektiv og betryggende straffeforfølgning

Jørgen Aall (Fagbokforlaget januar 2021)

Rettsstat og menneskerettigheter – Generelle prinsipper og utvalgte rettigheter

Av Jørgen Aall. En større revisjon av Rettsstat og menneskerettigheter (som nå blir Rettsstat og menneskerettigheter 1) – Generelle prinsipper og utvalgte rettigheter. (Fagbokforlaget oktober 2021)