Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Hovedinnhold

Ledere for forskergruppen: Professor Asbjørn Strandbakken

Alle henvendelser sendes til: forskergruppe.strafferett@uib.no