Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Hovedinnhold

Ledere for forskergruppen: Professor Linda Grøning og professor Asbjørn Strandbakken

Alle henvendelser sendes til: forskergruppe.strafferett@uib.no