Hjem
Subatomær fysikk
Masterstudier

For masterstudenter

Er du interessert i partikkelfysikk, medisinsk fysikk, eller kjernefysikk? Hos oss kan du fordype deg i teorietisk fysikk, data-analyse, eller detektorutvikling.

En mastergrad hos Subatomær Fysikk innebærer vanligvis ett år med fag (60 studiepoeng) etterfulgt av ett år med prosjektarbeid. Men flere masterstudenter har også valgt å spre fagene ut over to år samtidig som at de arbeider med prosjektet sitt. I tillegg så vil du som masterstudent vil du ha en høy grad av frihet til å velge et prosjekt som fanger din interesse. 

Eksempler på masterprosjekter

Dette er det en liste av forslag til typiske masterprosjekter hos oss. Det er ikke en fullstendig liste, men er ment for å gi deg et innblikk i hva slags prosjekter du kan jobbe med. 

Eksperimentell partikkelfysikk

 • Analyse av ATLAS-data fra LHC 

 1. Søk etter supersymmetriske partikler
 2. Søk etter eksotiske partikler ved LHC, for eksempel svarte hull
 3. Søk etter ny fysikk ved hjelp av B-mesoner
 4. Måling av egenskapene til Z-bosonen
 • Detektorutvikling

 1. Utvikling av nye detektorteknologier (f.eks. 3D silisium detektorer)
 2. Test og analyse av data fra testing av nye detektorteknologier
 3. Utvikling av utlesningselektronikk for ATLAS-detektoren
 4. Detektorutvikling for calorimeter i CALICE og ILC

Teoretisk partikkelfysikk

 1. Supersymmetriske modeller
 2. Studium av ulike kandidate for mørk materie
 3. Prosesser i det tidlige universet

 

Reisemuligheter

Siden subatomær fysikk er et veldig internasjonal felt, så innebærer det at en del av vår forskning foregår ved andre lokasjoner enn IFT. Som masterstudent vil du dermed ha fler muligheter til å reise enn ved andre forskningsgrupper. Du vil blant annet ha muligheten for:

 • Opphold ved CERN (ønskelig men ikke nødvendig)
 • Deltakelse i sommerskoler omkring verden
 • Studieopphold ved utenlandske universiteter

 

Anbefalte fag

Avhengig av hvilket felt du ønsker å ta din mastergrad i, så er forskjellige fag anbefalt å ta under dine Bachelor-studier. De er som følger:

For teoretisk fysikk og data-analyse anbefales:

For detektorutvikling og instrumentering anbefales: