Hjem
Subatomær fysikk

Eksperimentell kjernefysikk

Eksperimentell kjernefysikk er en internasjonal aktivitet. Eksperimentene vi deltar i, foregår på CERN i Geneve, og på Brookhaven National Laboratory på Long Island, NY, USA.

Hovedinnhold

I løpet av 2008 vil ALICE-eksperimentet ferdigstilles, og omfattende slutt-testing er i gang. Bildet viser TPC-detektoren parkert i ytterkanten av ALICE-magneten. I mai 2007 er detektoren flyttet til sin endelige posisjon, sentrert i magneten.

Du finner nærmere informasjon om gruppens aktiviteter på linkene nedenfor:

  • Eksperimenter vi deltar i
  • Jakten på kvark-gluon-plasma
  • Personer
  • Informasjon om kjernefysikk
  • Emner som undervises
  • Mastergradsoppgaver


Konferansen Critical Point and Onset of Deconfinement ble avviklet våren 2005 som en del av vår forskerskole om intelligente detektorer (i samarbeid med Oslo og Heidelberg). Våren 2007 ble det avviklet forelesningsuke om datainnsamling og utløsersystemer.