Hjem
Vitenskapsfilosofi
Forskning

Prosjekter

Pågående større forskningsprosjekter ledet av medlemmer av forskningsgruppen.

Hovedinnhold

Advancing Causal Modeling with Coincidence Analysis (AdCNA)

Project leader: Michael Baumgartner
Funding from Norwegian Research Council: 12 mil. NOK (ca. 1.2 mil euro)
Start date 1.12.2021
 

Koinsidensanalyse

Prosjektets leder: Michael Baumgartner. Coincidence Analysis (CNA) er en konfigurasjons-komparativ metode for kausalanalyser av empiriske data som modellerer de boolske dimensjonene av kausalstrukturer.  Prosjektet videreutvikler CNA. Det er medfinansiert av Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse som en del av Toppforsk-programmet. 

Postdoktor: Veli-Pekka Parkinnen.

Samarbeidspartner: Mathias Ambühl
 

Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework

Prosjektledere: Sorin Bangu og Kevin Cahill. Forskningsprosjekt som er tildelt midler fra Norges Forskningsråd (9.8 mill. NOK, ca. 1.1 mil. Euro) for 2019-2023. Institutt for filosofi of førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

Ph.d. student: Martin Gullvåg Sætre

Postdoktor: Jeffrey Robert Schatz
 

Types of Reactivity in the Human Sciences workshop series (2018-2022). 

Project leader: Julie Zahle (Univ. of Bergen), Caterina Marchionni (University of Helsinki) and Marion Godman (University of Copenhagen) 
Funded by: Exploratory Workshop Grant, the Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS). SEK: 431.341.