Hjem

Koinsidensanalyse

Coincidence Analysis (CNA) er en konfigurasjons-komparativ metode for kausalanalyser av empiriske data som modellerer de boolske dimensjonene av kausalstrukturer. Prosjektet videreutvikler CNA. Det er medfinansiert av Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse som en del av Toppforsk-programmet. For mer informasjon, se lenke nedenfor til prosjektets engelske sider.

New CNA application
Medicare

Major public health application of the CNA method

The official journal of the medical care section of the American Public Health Association just published an application of the CNA method, among other configurational comparative methods, to the effectiveness of the implementation of hepatitis C treatments.

New publication from the Coincidence Analysis group
cover page

Article on Causation in the SAGE Handbook of Political Science

Michael Baumgartner published an article introducing the main theories of causation to political scientists in the SAGE Handbook of Political Science.

CNA Training
Regenstrief Institute

CNA Training

From September 21 to 25, 2020, Michael Baumgartner and Alrik Thiem (University of Lucerne) will hold a training seminar on configurational causal modeling with a heavy focus on CNA at the Regenstrief Institute for public health in Indianapolis.

New Software
Rlogo

New Software from the "Coincidence Analysis" group

New CNA software published on the The Comprehensive R Archive Network.