Hjem

Koinsidensanalyse

Hovedinnhold

Coincidence Analysis (CNA) er en konfigurasjons-komparativ metode for kausalanalyser av empiriske data som modellerer de boolske dimensjonene av kausalstrukturer. Prosjektet videreutvikler CNA. Det er medfinansiert av Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse som en del av Toppforsk-programmet. For mer informasjon, se lenke nedenfor til prosjektets engelske sider.

News
logoNCR

FRIPRO project granted

The CNA group is very happy to announce that the Research Council of Norway (Forskningsrådet) will fund the further development of CNA with NOK 12,000,000 over the coming years.

New Software
Rlogo

New Software from the "Coincidence Analysis" Group

New CNA software published on The Comprehensive R Archive Network.

CNA method showcased in Implementation Science
IS logo

New publication from the CNA group

The CNA method has been showcased in the flagship journal of implementation science.

News
logo

New publication of the CNA group

Martyna Swiatczak's paper on "Different algorithms, different models" was published in Quality & Quantity (2021): https://doi.org/10.1007/s11135-021-01193-9

News
smr

New publication from the CNA group

New procedure estimating the robustness of configurational causal models introduced in a paper in Sociological Methods & Research