Hjem

Koinsidensanalyse

Coincidence Analysis (CNA) er en konfigurasjons-komparativ metode for kausalanalyser av empiriske data som modellerer de boolske dimensjonene av kausalstrukturer. Prosjektet videreutvikler CNA. Det er medfinansiert av Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse som en del av Toppforsk-programmet. For mer informasjon, se lenke nedenfor til prosjektets engelske sider.