Hjem

Forskergruppe for språktesting og språkvurdering

Hovedinnhold

Ordsky i "lyspære"

Eli Moe leder Forskningsgruppe for språktesting og språkvurdering

Forskningsgruppen arbeider med spørsmål knyttet til barn og unges innlæring og utvikling av ferdigheter i engelsk. Dette gjør vi blant annet med utgangspunkt i data fra språkprøver og det elektroniske tekstkorpuset CORYL.