Hjem

Forskergruppe for språktesting og språkvurdering

Forsidebilde

Eli Moe og Angela Hasselgreen leder Forskningsgruppe for språktesting og språkvurdering

Forskningsgruppen arbeider med spørsmål knyttet til barn og unges innlæring og utvikling av ferdigheter i engelsk. Dette gjør vi blant annet med utgangspunkt i data fra språkprøver og det elektroniske tekstkorpuset CORYL.