Hjem
Miljøtoksikologi

Høgt regelmessig inntak av oppdrettlaks som inneheld persistente organiske sambindingar fører til insulinresistens og overvekt hos mus

Jérôme Ruzzin i Miljøtoksikologigruppa har vore prosjektleiar i dette prosjektet kor ein har sett på samanhengen mellom inntak av feit fisk og insulinresistens hos mus. Resultata er publisert i PLoS ONE.

Hovedinnhold

Diettendringar er kritiske i samband med å hindre metabolsk sjukdom. Likevel er effekten inntak av feit fisk har på type 2 diabetes, uklar. Målet med denne studien var å undersøke om ein diett som inneheld oppdrettslaks hindrar eller medverkar til insulinresistens hos mus.

Resultata indikerer at høgt kronisk inntak av oppdrettslaks medverkar til fleire metabolske lidingar lenka til type 2 diabetes og fedme. Datane føreslår óg at persistente organiske sambindingar (POP) har ei rolle i desse skadelege effektane. Resultata frå denne studien kan bli del av ein forbetra ernæringsmessig strategi både i arbeidet med å hindra, og i behandlinga av, insulinresistens.

Heile artikkelen kan lesast i PLoS ONE. Han kan óg lastast ned som pdf her.

Jérôme Ruzzin er postdoktor i Miljøtoksikologigruppa ved Institutt for biologi