Hjem
Miljøtoksikologi

Sprøytemiddel - ven eller fiende?

Er bruken av sprøytemiddel for å hindre skadedyr og sopp på avlingar utelukkande eit positivt tiltak? Kan me vera sikre på at restar av sprøytemiddel ikkje er skadelege for menneske? 27. september 2012 arrangerte Bioteknologinemda eit ope møte om sprøytemiddel.

Hovedinnhold

27. september 1968 publiserte Rachel Carson boka Den tause våren (Silent Spring). Boka var starten på det arbeidet som førte til at DDT vart forbode å nytta som sprøtemiddel i 1970 i Noreg og Sverige, og i 1972 i USA. 

I samband med at det no er 50 år sidan boka vart gjeven ut arrangerte Bioteknologinemda saman med Forbrukerrådet, Polyteknisk forening og Norsk selskap for Farmakologi og Toksikologi eit ope møte om sprøtemiddel 27. september 2012.

Møtet vart filma og Bioteknologinemda har no lagt ut filmane på YouTube. Les heile programmet her og med lenker direkte til dei ulike innlegga på møtet samt paneldebatten og debatten med publikum.