Hjem
Forskningsgruppe for traumepsykologi

Måbødalprosjektet

Langtids reaksjoner og mestring etter traume.

Måbødalen 15. august 1988
Måbødalen 15. august 1988
Foto/ill.:
Svensk Havarikommisjon

Hovedinnhold

Etter Måbødalen: Barns og foreldres reaksjoner etter en skolebussulykke i Norge. Longitudinell undersøkelse av senvirkninger etter trauma. Data innsamlet 1, 3, 5, 10 og 20 år (2008) etter ulykken.

Publikasjoner om prosjektet